Відповідь на запитання

Кількість запитів: 1

> "Педагогічні ідеї викладачів музичного мистецтва".
> Це потрібно для мого особистого розвитку. Це з дисципліни Музичне мистецтво старших класів.
1.


Творчи доробки вчителів музики [Текст] // Все для вчителя. – 2009. – №15-16. – С. 3-86.

2.


Трибуна вчителя музичного мистецтва, етики, та художньої культури [Текст] // Все для вчителя. – 2011. – №22-24. – С. 2-72.

3.


Трибуна вчителя музики, етики і художньої культури [Текст] // Все для вчителя. – 2012. – №19-20. – С. 2-92.

4.


Нечай, С. Методичні особливості формування професіоналізму майбутніх вихователів у питаннях музичного виховання дітей дошкільного віку [Текст] / С. Нечай // Вища школа. – 2008. – №10. – С. 66-73.

5.


Новосельська, В. Музично-ритмичне виховання учнів у вальдорських школах [Текст] / В. Новосельська // Рідна школа. – 2003. – №9. – С.78-80. – [Вальдорська педагогіка заснована філософом Рудольфом Штайнером].

6.


Палієнко, Т.В. Технологія підготовки педагога до творчої діяльності [Текст] / Т. В. Палієнко // Обдарована дитина. – 2011. – №8. – С. 43-48.

7.


Печерська, Е. Музичні ігри - осередок виховання дружних стосунків у колективі [Текст] / Е. Печерська, Т. Полтавцева // Початкова школа. – 2003. – №5. – С.24-27.

8.


Преснякова, И.А. Комплексный курс теории музыки: из прошлого в будущее [Текст] / И. А. Преснякова // Инновации в образовании. – 2009. – №7. – С. 24-37.

9.


Ротерс, Т.Т. Музично-ритмічний розвиток школярів у взаємодії фізичного і естетичного виховання [Текст] / Т. Т. Ротерс // Теорія та методика фізичного виховання. – 2006. – №3. – С. 12-14.

10.

http://intkonf.org/polischuk-ov-spetsifika-vikladannya-muziki/Поліщук  О.В.
СПЕЦИФІКА ВИКЛАДАННЯ МУЗИКИ

11.

Додатково радимо Вам звернутись до БД “Електронний каталог” на сайті НБ ХНУ- рубрика Методика викладання образотворчого мистецтва.....”
12.

Для пошуку інформації використовуйте “Зведений електронний каталог бібліотек Хмельницької області”