Відповідь на запитання

Кількість запитів: 1

> Доброго дня.Допоможіть будь-ласка підібрати літературу для курсових робіт.
> 1.Технології продажів промислових товарів.
> 2.Формування виробничої потужності та її використання на підприємстві.
> Заздалегідь дякую.
1.
Правила продажу непродовольчих товарів [Текст] // Дебет-Кредит. Документи для роботи. – 2000Дебет-Кредит. Документи для роботи. – 2000. – №21. – С. 10-21.

2.
Продаж товарів зі знижками [Текст] // Вісник податкової служби України. – 2009. – №16. – С. 22-23. – [податковий облік].

3. 658.8
П81 Промисловий маркетинг: Теорія, світовий досвід, українська практика [Текст] : підручник / за ред. А.О. Старостіної. – К. : Знання, 2005. – 764с. – (Європейський маркетинг).

4.
Бєляєва, С.В. Оптимізація календарного плану зберігання та продажу промислової продукції за умови цінового ризику [Текст] / С. В. Бєляєва, В. І. Бокій // Вісник Київського національного університету технологій та дизайну. – 2011. – №2. – С. 50-59.

5. 658.8
Б82 Борисенко, М.А. Промисловий маркетинг [Текст] : навч. посіб. / М. А. Борисенко, О. В. Гронь, В. М. Щетинін. – Х. : ХНЕУ, 2010. – 292с.

6. 658.8
П81 Промисловий маркетинг. Формування професійних компетенцій у майбутніх маркетологів [Текст] : підручник / М. В. Вачевський, В. М. Мадзігон, І. Ф. Прокопенко, Г. Є. Левченко за ред. М.В.Вачевського. – К. : Кондор, 2011. – 486с.

7.
Весперіс, С.Л.О. (Весперіс, С.. Луцій О.) Парадигми промислового маркетингу [Текст] / С. Л. Весперіс // Економіка та підприємництвоДержава та регіони. – 2010. – №5. – С. 121-125.

8.
Витковская, Н.С. Типы клиентов компании на промышленном рынке [Текст] / Н. С. Витковская, А. В. Зозулев // Маркетинг и реклама. – 2010. – №5. – С. 66-69.

9.
Гладка, С. Продаж товарів на умовах споживчого кредиту [Текст] / С. Гладка // Баланс. – 2004. – №32. – С. 7-13.

10.
Голубенко, В. Продаж товарів і послуг за дисконтними картками [Текст] / В. Голубенко // Податки та бухгалтерський облік. – 2003. – №55. – С. 46-50. – [Облік продажу товарів та послуг за дисконтними картками.].

11.
Гончаренко, І.Г. Формування маркетингової складової товарообігу підприємства [Текст] / І. Г. Гончаренко // Інвестиції : практика та досвід. – 2007. – №10. – С. 29-32.

12.
Грек, Г. Продаж товарів транзитом. [Текст] / Г. Грек // Бухгалтерія. – 2002. – №28. – С.52-57.

13.
Дзюба, Н. Продаж товару за ціною нижче ціни придбання [Текст] / Н. Дзюба // Податки та бухгалтерський облік. – 2009. – №5. – С. 40-42.

14.
Дрозин, Д. Управление процессом продаж: модель рынка одного вида товара с учетом конкуренции [Текст] / Д. Дрозин, В. Ширяев // Проблемы теории и практики управления. – 2009. – №1. – С. 106-114.

15.
Железняк, О.О. Математичне моделювання динаміки продажу товарів на ринках недосконалої конкуренції [Текст] / О. О. Железняк, О. С. Кузьменко // Актуальні проблеми економіки. – 2011. – №1. – С. 237-245.

16.
Журило, В.В. Процедура збору первинної маркетингової інформації при дослідженні споживчої мотивації на ринках технологічних інновацій [Текст] / В. В. Журило // Інвестиції : практика та досвід. – 2012. – №1. – С. 23-27.

17.
Золотухін, О. Вигідна акція ( продаж зі знижкою в обмін на вживані товари) [Текст] / О. Золотухін // Бухгалтерія. – 2010. – №42. – С. 67-72.

18.
Карпенко, А. Особливості промислового маркетингу [Текст] / А. Карпенко // Держава та регіони. – 2007. – №3. – С. 95-99.

19.
Кучерова, Ю.К. Імовірнісна порівняльна методика розрахунку продажної спроможності товарів різних груп [Текст] / Ю. К. Кучерова // Актуальні проблеми економіки. – 2012. – №8. – С. 279-293.

20.
Лук`яненко, О. "Дешевий" продаж комісійного товару [Текст] / О. Лук`яненко // Баланс. – 2009. – №33-34. – С. 31-32.

21.
Мадзігон, Н.М. Промисловий маркетинг у виробничій і невиробничій сферах із виробництва товару [Текст] / Н. М. Мадзігон, М. В. Вачевський // Актуальні проблеми економіки. – 2012. – №3. – С. 101-109.

22.
Майборода, О.О. Стимулювання продажу товарів [Текст] / О. О. Майборода // Маркетинг в Україні. – 2001. – С. 20-21.

23.
Нефьодов, А. Замовлення з доставкою (особливості продажу товарів на замовлення з доставкою додому) [Текст] / А. Нефьодов // Бухгалтерія. – 2007. – №50. – С. 54-57.

24.
Новіков, С. Продаж з відстроченням платежу . Товарний кредит [Текст] / С. Новіков // Дебет-Кредит. – 2001. – №48. – С. 34-39. – [Як відбувається обмін подібними активами].

25. 339.3
О-75 Оснач, О.Ф. Товарознавство [Текст] : навч. посіб. / О. Ф. Оснач. – К. : ЦНЛ, 2004. – 219с

26. 658.8
О-75 Оснач, О.Ф. Промисловий маркетинг [Текст] : підручник / О. Ф. Оснач, В. П. Пилипчук, Л. П. Коваленко. – К. : ЦУЛ, 2009. – 364с.

27.
Синенко, Т. Продаж товарів на замовлення і вдома у покупців [Текст] / Т. Синенко // Баланс. – 2003. – №28. – С,53-59. – [бухгалтерський облік в торгівлі].

28.
Тучак, О. Ширше коло, або продаж товарів на замовлення [Текст] / О. Тучак // Баланс. – 2008. – №75. – С. 23-26.

29.
Шишкін, В.О. Організація прямих продажів промислової компанії [Текст] / В. О. Шишкін, В. Г. Дружина // Інвестиції : практика та досвід. – 2008. – №9. – С. 39-40.

30. http://libfree.com/168220413_marketingrinki_promislovih_tovariv_osoblivosti_marketingovoyi Ринки промислових товарів та особливості маркетингової діяльності, Класифікація та характеристика промислових ринків, Промисловий маркетинг - Оснач О.Ф. Бібліотека українських підручників

31. Додатково радимо Вам звернутись до БД “Електронний каталог” на сайті НБ ХНУ- рубрика “ Промисловий маркетинг.....”

1.
Богословець, О.І. Моделі аудиту та аналізу виробничих потужностей в обліково-аналітичній системі менеджменту промислового підприємства [Текст] / О. І. Богословець // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". – 2007. – №1 (576). – С. 22-28.

2.
Борисенко, О.Є. Концептуальні засади прогнозування виробничої програми підприємства [Текст] / О. Є. Борисенко // Вісник Хмельницького національного університету.Економічні науки. – 2006. – №4,Т.3. – С. 101-103


3. 658.5.012.32
В19 Василенко, В.О. Виробничий (операційний) менеджмент [Текст] : навч. посiб. / В. О. Василенко, Т. І. Ткаченко. – К. : ЦУЛ, 2003. – 532с.

4. 658
Г85 Гринчуцький, В.І. Економіка підприємства [Текст] : навч. посіб. / В. І. Гринчуцький, Е. Т. Карапетян, Б. В. Погріщук. – К. : ЦНЛ, 2010. – 304с.

5.
Дорожкіна, Г.М. Управлінські рішення збільшення виробничих потужностей за конкурентної розвідки [Текст] / Г. М. Дорожкіна // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2011. – №3,Т.3. – С. 7-12.

6.
Єгупов, Ю. Планування виробничої потужності в контексті ресурсного обгрунтування виробничої програми підприємства [Текст] / Ю. Єгупов // Економіст. – 2011. – №11. – С. 49-52.

7.
Єгупов, Ю.А. Проблема визначення потужності виробничих одиниць в умовах багатономенклатурного виробництва [Текст] / Ю. А. Єгупов // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2007. – №3,Т.1. – С. 47-51

8.
Загоруйко, В.Л. Аналіз та управління виробничими потужностями підприємств [Текст] / В. Л. Загоруйко // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". – 2007. – №1 (576). – С. 103-109.

9. 658
З-63 Зінь, Е.А. Планування діяльності підприємства [Текст] : підручник / Е. А. Зінь, М. О. Турченюк. – К. : Вид. Дім "Професіонал", 2004. – 320с.

10.
Ільницький, Ю. Консервація виробничих потужностей: зберегти, щоб зекономити [Текст] / Ю. Ільницький // Все про бухгалтерський облік. – 2008. – №117. – С. 14-18. – [Основні фонди].

11. 658
К78 Крайник, О.П. Економіка підприємства [Текст] : навч. посіб. / О. П. Крайник, Є. С. Барвінська. – Львів : Нац. ун-т "Львівська політехніка", 2003. – 208с


12.
Майстренко, О. Економічно допустимі резерви виробничої потужності машинобудівних підприємств [Текст] / О. Майстренко // Економіст. – 2010. – №9. – С. 46-48.

13. 338.45
М14 Майстренко, О.М. Організаційно-економічне забезпечення підвищення ефективності використання виробничої потужності машинобудівних підприємств [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня; спец. 08.06.01 - економіка, організація і управління підприємствами / О. М. Майстренко. – Одесса : ОДЕУ, 2006. – 21с.

14.
Несторишен, І.В. Управління виробничими потужностями промислових підприємств [Текст] / І. В. Несторишен // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2011. – №4,Т.1. – С. 185-188.

15.
Олійник, Л.Г. Аналіз виробничої потужності промислових підприємств, резерви і шляхи її підвищення [Текст] / Л. Г. Олійник // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2007. – №6,Т.2. – С. 50-57. – [Дана характеристика виробничої потужності промислових підприємств. Розглянуто основні показники аналізу її ефективності, з метою внесення пропозицій щодо резервів та шляхів її підвищення.].

16.
Петецький, І. Виробнича потужність підприємства в ланцюгу поставок [Текст] / І. Петецький // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". – 2008. – №23 (623). – С. 315-322.

17.
Петрович, Й.М. Механізм управління використанням виробничих потужностей машинобудівних підприємств [Текст] / Й. М. Петрович // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2009. – №4, Т.1. – С. 13-15. – [В статті акцентується увага на виборі важелів управління використанням виробничих потужностей підприємств
машинобудування та їх змістовному наповненні, як основи формування організаційно-економічного механізму управління
цим процесом.
].

18.
Петрович, М.Й. Оптимізація використання виробничих потужностей на засадах реінжинірингу [Текст] / М. Й. Петрович // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2007. – №3,Т.1. – С. 26-27. – [Розглядаються концептуальні підходи застосування реінжинірингу в системі варіантів ефективного використання виробничих потужностей промислових підприємств. Дається обґрунтування основних напрямів і способів внутрішніх поставлених завдань.].

19.
Пугачова, М. Тенденції української економіки очима керівників підприємств (аналітичний огляд). Дослідження попиту на продукцію підприємств та завантаженості виробничих потужностей [Текст] / М. Пугачова // Статистика України. – 2008. – №3. – С. 71-80.

20.
Симоненко, Д.С. Планування завантаження виробничих потужностей машинобудівних підприємств [Текст] / Д. С. Симоненко // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2010. – №5, Т.2. – С. 206-209.

21.
Соколенко, А. Інтенсивні технології харчових виробництв забезпечують прискорене зростання економічної потужності підприємств [Текст] / А. Соколенко, О. Шевченко, В. Піддубний // Харчова і переробна промисловість. – 2008. – №4. – С. 25-28.

22. 65
Ш35 Швець, І.Б. Управління виробничими потужностями на підприємствах кондитерської галузі [Текст] : монографія / І. Б. Швець, Р. С. Распопов. – Донецьк : ДонНТУ, 2010. – 156с.

23. http://100pudov.com.ua/manual/ukr/2/15/543/ Формування та використання виробничої потужності підприємства

24. Додатково радимо Вам звернутись до БД “Електронний каталог” на сайті НБ ХНУ- рубрика “ Виробнича потужність підприємств.....”