Відповідь на запитання

Кількість запитів: 1

> Доброго дня!Допоможіть, будь-ласка, підібрати літературу до курсової на тему "Розділ кодексу корпоративного управління". дякую

1. 334.7
К68 Корпоративне управління в Україні: процеси формування та розвитку [Текст] : монографія / за ред. проф. Н.А. Хрущ. – К. : Каравела, 2012. – 300с

2. 334.7
А66 Андрушків, Б.М. Корпоративне управління [Текст] : навч. посіб. / Б. М. Андрушків, С. П. Черничинець. – К. : Кондор, 2011. – 528с.

3.
Баюра, Д. Удосконалення корпоративного управління в умовах глобалізації [Текст] / Д. Баюра // Вісник економічної науки України. – 2012. – №1. – С. 23-26.

4.
Баюра, Д.О. Розвиток моделей корпоративного управління в умовах глобальної кризи [Текст] / Д. О. Баюра // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2011. – №6,Т.3. – С. 14-19.

5.
Денисенко, Л.О. Вплив корпоративної соціальної відповідальності на корпоративне управління [Текст] / Л. О. Денисенко, Т. О. Заєць // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2012. – №5,Т.1. – С. 134-136.

6.
Кислий, О.С. Принципи управління обслуговуванням корпоративних клієнтів [Текст] / О. С. Кислий // Регіональна економіка. – 2011. – №1. – С. 95-100.

7.
Корпан, О.С. Принципи корпоративного управління: світовий і вітчизняний досвід формування [Текст] / О. С. Корпан // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2011. – №6,Т.3. – С. 33-38.

8.
Кочкіна, Н.Ю. Корпоративна релігія у системі стратегічного управління підприємством [Текст] / Н. Ю. Кочкіна, О. М. Хоменко // Економічний часопис - XXI. – 2012. – №3-4. – С. 46-48.

9. 338(4/.9)
Н35 Національна економіка [Текст] : підручник / П. В. Круш, С. О. Тульчинська, М. В. Шашина, О. А. Підлісна за ред. П.В. Круша. – 3-тє вид. – К. : Каравела, 2011. – 448с.

10.
Кудря, Я.В. Сутність і особливості ментальності учасників корпоративного управління у промисловості в умовах розвитку інтеграційних процесів [Текст] / Я. В. Кудря // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2010. – №5, Т3. – С. 47-50.

11.
Лінев`юк, О. Управління державними корпоративними правами в умовах збиткової діяльності підприємств (на прикладі акціонерних товариств Тернопільської області) [Текст] / О. Лінев`юк // Державний інформаційний бюлетень про приватизацію. – 2012. – №6. – С. 18-20.

12.
Матвєєв, В. Управління власністю міжнародних корпорацій в умовах глобалізації [Текст] / В. Матвєєв, Н. Кравчук // Вісник Тернопільського національного економічного університету. – 2010. – №5-2. – С. 110-119.

13.
Нечипорук, С. Корпоративне управління в акціонерних товариствах: проблеми та шляхи удосконалення [Текст] / С. Нечипорук // Персонал. – 2010. – №3-4. – С. 72-78.

14.
Овчаренко, М.І. Роль корпоративної культури в процесі корпоративного управління підприємством [Текст] / М. І. Овчаренко // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2011. – №1. – С. 41-45.

15.
Палига, Є.М. Управління економічним зростанням корпорації з урахуванням динаміки споживчої цінності [Текст] / Є. М. Палига // Регіональна економіка. – 2011. – №4. – С. 109-117.

16.
Плєшакова, О.А. Формування системи ефективного корпоративного управління в Україні [Текст] / О. А. Плєшакова // Інвестиції : практика та досвід. – 2012. – №4. – С. 57-60.

17.
Рєкова, Н. Динамічний підхід до моделювання процесу дотримання корпоративних інтересів [Текст] / Н. Рєкова // Економіка та держава. – 2012. – №6. – С. 8-11.

18.
Рядська, В. Функціональний зміст процедур перевірки стану корпоративного управління як складової загального завдання з аудиту фінансових звітів [Текст] / В. Рядська // Вісник Тернопільського національного економічного університету. – 2012. – №2. – С. 144-150.

19.
Савчук, І. Вплив корпоративної політики на розвиток експортоорієнтованих галузей України (на прикладі залізорудної промисловості) [Текст] / І. Савчук // Економіка України. – 2011. – №8. – С. 33-39.

20.
Селіверстова, Л. Методологіний підхід до системи корпоративного управління [Текст] / Л. Селіверстова // Економіка та держава. – 2011. – №12. – С. 71-73.

21.
Сливка, Т. Особливості формування та розвитку корпоративної власності в Україні [Текст] / Т. Сливка // Економіка. Фінанси. Право. – 2011. – №8. – С. 11-15.

22.
Уманців, Ю. Корпоративні структури у системі економічних відносин [Текст] / Ю. Уманців // Вісник Київського національного торговельно-економічного університету. – 2011. – №3. – С. 13-25.

23.
Уманців, Ю. Механізми та особливості реалізації корпоративного контролю [Текст] / Ю. Уманців // Вісник Тернопільського національного економічного університету. – 2011. – №4. – С. 109-120.

24.
Чихачова, Ю. Управління корпоративними правами держави як основа державного підприємництва [Текст] / Ю. Чихачова // Державний інформаційний бюлетень про приватизацію. – 2011. – №11. – С. 15-17.

Додатково радимо Вам звернутись до БД “Електронний каталог” на сайті НБ ХНУ- рубрика “.Корпоративне управління”

http://www.jobs.ua/ukr/pravo/economy-code/lib-article-21/Корпоративні права

http://patktp.com.ua/index.php/akcioneram/kodeks-korporativnogo-upravlinnya Кодекс корпоративного управління

http://www.big-library.com.ua/book/51_Korporativne_ypravlinnya/4595_336_Кодекс корпоративної поведінки