Відповідь на запитання

Кількість запитів: 1

> Грошово-кредитна система Іспанії.
1.
336.77
Р44
Реструктурирование кредитных организаций в зарубежных странах [Текст] : учеб. пособие. – М. : Финансы и статистика, 2000. – 416с.

2.
336
К23
Карлін, М.І. Фінансові системи країн Західної Європи [Текст] : навч. посіб. / М. І. Карлін. – К. : Академія, 2009. – 320с.

3.
336
К23
Карлін, М.І. Фінанси країн Європейського Союзу [Текст] : навч. посіб. / М. І. Карлін. – К. : Знання, 2011. – 639с. 

4.
336
К23
Карлін, М.І. Державні фінанси розвинутих країн [Текст] : навч. посіб. / М. І. Карлін. – Львів : Новий світ-2000, 2010. – 484с. – (Вища освіта в Україні). 

5.

http://enbv.narod.ru/text/Econom/shamova/str/19.htmlІ.В. Шамова "Грошово-кредитні системи зарубіжних країн"
6.

http://books.efaculty.kiev.ua/grosh/1/Лисенков Ю.М., Коротка Т.А. Грошово-кредитні системи зарубіжних країн. — К: Зовнішня торгівля, 2005. — 118 с.
7.

Додатково радимо Вам звернутись до БД “Електронний каталог” на сайті НБ ХНУ- рубрика “Фінансова система Іспанії.....”
8.

Для пошуку повнотекстової інформації використовуйте БД «Електронна бібліотека», Навігатор Інтернет-ресурсів за профілем університету