Відповідь на запитання

Кількість запитів: 1

> Доброго вечора. Допоможіть, будь ласка, підібрати літературу для написання НДРСу на тему "Діагностика трудового потенціалу". Дуже дякую.
1.
Ахромкін, Є.М. Збалансованість робочих місць і трудових ресурсів як один з факторів підвищення використання трудового потенціалу регіону [Текст] / Є. М. Ахромкін // Інвестиції : практика та досвід. – 2012. – №14. – С. 19-21.

2.
Бельтюков, Е.А. Современные методы оценки производственного потенциала [Текст] / Е. А. Бельтюков, С. С. Свиридова, Е. А. Кобальчинская // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2007. – №3,Т.2. – С. 121-124.

3. 331.5
У66 Управління трудовим потенціалом [Електронний ресурс] : навч. посіб. / В. С. Васильченко, А. М. Гриненко, О. А. Грішнова, Л. П. Керб. – К. : КНЕУ, 2005. – 403с.

4. 331
Е45 Економіка праці і соціально-трудові відносини [Текст] : навч. посіб. / М. Д. Ведерніков, О. В. Хитра, О. А. Гарват [та ін.]. – Львів : Новий світ-2000, 2012. – 869с. – (Вища освіта в Україні

5. 658
Г44 Гетьман, О.О. Економічна діагностика [Текст] : навч.посіб. / О. О. Гетьман, В. М. Шаповал. – К. : ЦУЛ, 2007. – 307с.

6.
Гураль, Н.Р. Трудовий потенціал України в контексті розвитку неформального сектору торгівлі [Текст] / Н. Р. Гураль // Економічний часопис - XXI. – 2012. – №1-2. – С. 49-51.

7.
Дашко, І.М. Теоретичні аспекти трудового потенціалу підприємства [Текст] / І. М. Дашко // Інвестиції : практика та досвід. – 2012. – №14. – С. 47-49.

8.
Калюжна, Н.Г. Трактування терміну "потенціал" в економіці: комплексний підхід [Текст] / Н. Г. Калюжна // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2011. – №5,Т.3. – С. 82-85.

9.
Коваль, О.О. Трудовий потенціал в процесі діяльності підприємства [Текст] / О. О. Коваль // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2012. – №1. – С. 52-54.

10.
Корж, Л.Л. Формування та розвиток трудового потенціалу в умовах структурно-інноваційних перетворень [Текст] / Л. Л. Корж, О. О. Бондаренко // Вісник Київського національного університету технологій та дизайну. – 2011. – №3. – С. 183-189.

11.
Косянчук, Т.Ф. Результативність діяльності підприємства та її діагностика [Текст] / Т. Ф. Косянчук, Ю. Г. Галкіна // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2009. – №3,Т.1. – С. 121-124.

12. 658
Е45 Економічна діагностика [Текст] : навч. посіб. / Т. Ф. Косянчук, В. В. Лук`янова, Н. І. Майорова, В. В. Швид за заг. ред. Т.Ф. Косянчук. – Л. : Новий Світ-2000, 2007. – 452с. – (Вища освіта в Україні). – [Рекомендовано МОН України].

13. 658
Е45 Економічна діагностика [Текст] : навч. посіб. / Т. Ф. Косянчук, В. В. Лук`янова, Н. І. Майорова, В. В. Швид за заг. ред. Т.Ф. Косянчук. – Л. : Новий Світ-2000, 2009. – 452с. – (Вища освіта в Україні).

14.
Левченко, Н.М. Фінансовий потенціал підприємства: сутність та підходи до діагностики [Текст] / Н. М. Левченко // Інвестиції : практика та досвід. – 2012. – №2. – С. 114-117.

15.
Любченко, О.М. Діагностика регіональних тенденцій формування та розвитку трудового потенціалу України [Текст] / О. М. Любченко // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2010. – №1,Т.2. – С. 117-121.

16.
Макарова, Г.С. Форми оцінки економічного потенціалу підприємства [Текст] / Г. С. Макарова // Економіка розвитку. – 2011. – №4. – С. 89-92.

17. 65
Н19 Назарова, Г.В. Управління розвитком діяльності промислових підприємств [Текст] : монографія / Г. В. Назарова, О. В. Іванісов, О. Ф. Доровський. – Харків : ХНЕУ, 2010. – 240с.

18.
Петрович, Й.М. Мотиваційні аспекти удосконалення використання трудового потенціалу підприємства [Текст] / Й. М. Петрович, Л. В. Галаз // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". – 2012. – №5(725). – С. 339-346.

19.
Русінко, М.І. Удосконалення системи управління трудовим потенціалом на підприємстві: доцільність та обгрунтування [Текст] / М. І. Русінко // Інвестиції : практика та досвід. – 2012. – №3. – С. 61-66.

20. 331.108
С16 Салун, М.М. Відтворення та модернізація трудового потенціалу підприємства (території) [Текст] : монографія / М. М. Салун. – Харків : ХНЕУ, 2011. – 236с.

21.
Скрипник, Н.Є. Сучасні технології діагностики потенціалу підприємства [Текст] / Н. Є. Скрипник // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2007. – №3,Т.2. – С. 184-188.

22.
Чорний, Р.С. Просторові особливості формування і розвитку трудового потенціалу [Текст] / Р. С. Чорний // Економіка України. – 2012. – №9. – С. 88-93.

23.
Чорний, Р.С. Підходи до структурування факторів розвитку трудового потенціалу [Текст] / Р. С. Чорний // Інвестиції : практика та досвід. – 2012. – №14. – С. 22-25.

Додатково радимо Вам звернутись до БД “Електронний каталог” на сайті НБ ХНУ- рубрика “Трудовий потенціал”

http://pidruchniki.ws/12810419/ekonomika/trudoviy_potentsial_ponyattya_struktura_pokazniki_otsinki Трудовий потенціал: поняття, структура і показники оцінки

http://ebooktime.net/book_261_glava_141 Оцінка потенціалу трудових ресурсів підприємства