Відповідь на запитання

Кількість запитів: 1

> Головні інвестори України

1.
Бережна, Т. Інвестиційна діяльність України в контексті інтеграційних та глобалізаційних процесів [Текст] / Т. Бережна // Економіка та держава. – 2011. – №2. – С. 50-53.

2.
Бирка, М.І. Класифікація прямих іноземних інвестицій [Текст] / М. І. Бирка // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". – 2012. – №5(725). – С. 24-32.

3. 336
С91 Бугас, Т.В. Аналіз іноземного інвестування в Україні [Текст] / Т. В. Бугас, Л. Г. Гулько // Сучасні підходи, методи і моделі в управлінні фінансами: економічний і соціальний аспекти. – 2010. – С. 27-28.

4.
Буркальцева, Д. Заощадження населення як національний інвестиційний ресурс [Текст] / Д. Буркальцева // Банківська справа. – 2007. – №6. – С. 75-80.

5.
Гвоздю, С.Ю. Кошти іноземних інвесторів як джерело фінансовї підтримки інноваційної діяльності підприємств [Текст] / С. Ю. Гвоздю // Актуальні проблеми економіки. – 2011. – №6. – С. 67-74.

6.
Дороніна, І.І. Становлення та функціонування інституційних інвесторів в Україні [Текст] / І. І. Дороніна // Вісник Київського національного університету технологій та дизайну. – 2011. – №3. – С. 146-152.

7.
Жила, І.В. Проблеми та напрями аналітичних досліджень функціонування інвестиційних фондів [Текст] / І. В. Жила // Інвестиції : практика та досвід. – 2012. – №17. – С. 19-22.

8.
Кифяк, В.Ф. Внутрішні інвестиції - основа економічного розвитку регіону [Текст] / В. Ф. Кифяк // Фінанси України. – 2005. – №8. – С. 32-36.

9.
Клименко, К.В. Конкурентні позиції інститутів спільного інвестування в системі інституційних інвесторів України [Текст] / К. В. Клименко // Інвестиції : практика та досвід. – 2011. – №20. – С. 36-39.

10.
Кобушко, І. Діяльність професійних учасників інвестиційного ринку: проблеми і перспективи [Текст] / І. Кобушко // Економіка та держава. – 2011. – №11. – С. 28-30.

11.
Кобушко, І.М. Діяльність інституційних інвесторів на ринку інвестування України [Текст] / І. М. Кобушко // Інвестиції : практика та досвід. – 2011. – №23. – С. 9-10.

12.
Комашенко, Т.А. Аналіз стану інвестиційного ринку в контексті впровадження заходів державної політики у сфері інвестицій та інновацій [Текст] / Т. А. Комашенко // Інвестиції : практика та досвід. – 2011. – №8. – С. 67-74.

13.
Кравченко, Т.І. Характеристика діяльності інституційних інвесторів та проблеми їх функціонування на інвестиційному ринку України [Текст] / Т. І. Кравченко, К. В. Колодка // Інвестиції : практика та досвід. – 2012. – №2. – С. 24-29.

14.
Куліков, А.І. Геоінвестиційний ринок України та його учасники [Текст] / А. І. Куліков // Інвестиції : практика та досвід. – 2009. – №21. – С. 70-73.

15.
Кухленко, О.В. Джерела фінансування інвестицій та ринкова інфраструктура України [Текст] / О. В. Кухленко, О. О. Смірнова // Вісник Київського національного університету технологій та дизайну. – 2012. – №3. – С. 169-176.

16.
Литвиненко, Я.В. Підвищення ролі банків у інвестиційній діяльності в Україні [Текст] / Я. В. Литвиненко, Є. Я. Литвиненко // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2012. – №4,Т.3. – С. 60-63.

17.
Лукашова, І.О. Класифікація інститутів спільного інвестування: необхідність і проблеми [Текст] / І. О. Лукашова, О. С. Власова // Актуальні проблеми економіки. – 2011. – №4. – С. 71-80.

18.
Маркевич, К. Аналіз залучення прямих іноземних інвестицій у промисловість України [Текст] / К. Маркевич // Актуальні проблеми міжнародних відносин. – 2010. – №89,Ч.2. – С. 27-29.

19.
Мірзоєва, Т.В. Прямі іноземні інвестиції в Україні: сучасний стан, проблеми та шляхи їх вирішення [Текст] / Т. В. Мірзоєва, О. А. Томашевська // Інвестиції : практика та досвід. – 2012. – №10. – С. 12-14.

20.
Мороз, В.В. Ринок спільного інвестування в Україні: тенденції розвитку та державного регулювання [Текст] / В. В. Мороз // Інвестиції : практика та досвід. – 2011. – №6. – С. 98-104.

21.
Олешко, А.А. Заощадження та інвестиції як чинники економічного зростання [Текст] / А. А. Олешко // Інвестиції : практика та досвід. – 2012. – №16. – С. 4-7.

22.
Осацька, Ю.Є. Особливості інвестування підприємств України в умовах економічного відновлення [Текст] / Ю. Є. Осацька, К. Овсієнко // Інвестиції : практика та досвід. – 2012. – №9. – С. 38-41.

23.
Перконос, П.П. Розміщення активів інвестиційних фондів: практика в Україні та світовий досвід [Текст] / П. П. Перконос // Інвестиції : практика та досвід. – 2011. – №20. – С. 40-43.

24.
Пилипів, В.В. Прямі іноземні інвестиції та процеси регіонального відтворення [Текст] / В. В. Пилипів // Інвестиції : практика та досвід. – 2011. – №8. – С. 5-7.

25.
Породко, Ю.М. Система економічних відносин при інституційному інвестуванні [Текст] / Ю. М. Породко // Регіональна економіка. – 2011. – №1. – С. 101-108.

26. 338(477)
П78 Пугач, О. Інвестиційний потенціал України та проблеми формування у період фінансової кризи [Текст] / О. Пугач, Н. Тюріна // Проблеми розвитку соціально-економічних систем в контексті глобалізаційних викликів. – 2010. – Т.2. – С. 24-26.

27.
Рибак, С.О. Інституційні інвестори фінансової системи: сучасний стан та перспективи розвитку [Текст] / С. О. Рибак, О. П. Коваль // Фінанси України. – 2010. – №10. – С. 60-64.

28.
Рудой, В. Економічна суть та характеристика інституційних інвесторів на фінансовому ринку України [Текст] / В. Рудой // Ринок цінних паперів України. – 2010. – №5-6. – С. 3-7.

29.
Стадник, В.В. Дослідження динаміки та спрямованості інвестиційних процесів в Україні та їх впливу на конкурентоспроможність національної економіки [Текст] / В. В. Стадник, Н. І. Непогодіна // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2011. – №3,Т.1. – С. 193-197.

30.
Ткаченко, Ю. Динаміка прямих іноземних інвестицій в Україну в контексті світових тенденцій [Текст] / Ю. Ткаченко // Ринок цінних паперів України. – 2012. – №3-4. – С. 61-66.

31.
Федоренко, В.Г. Динаміка і тенденції інвестування вітчизняної економіки [Текст] / В. Г. Федоренко, С. В. Палиця // Інвестиції : практика та досвід. – 2011. – №23. – С. 4-8.

32.
Філонова, І.Б. Функціонування іноземного капіталу у банківській системі України в умовах фінансової нестабільності [Текст] / І. Б. Філонова // Актуальні проблеми економіки. – 2011. – №6. – С. 220-225.

33.
Череп, А. Інвестиційна діяльність в Україні: стан та шляхи її активізації [Текст] / А. Череп, Г. Рурка // Держава та регіони. – 2011. – №3. – С. 48-52.

34.
Шкарпова, О. Крива інвестицій [Текст] / О. Шкарпова // Галицькі контракти. – 2010. – №50. – С. 22-24. – [Іноземні інвестиції в Україну].