Відповідь на запитання

Кількість запитів: 1

> Допоможіть знайти літературу на тему "теорія і практика сімейного виховання в соціальній педагогіці(теоретико-методичний аспект) будь-ласка!!!!
1.


Батьківська компетентність. Методичний посібник [Текст] // Класний керівник. – 2010. – №1. – С. 2-31.

2.


Патріотичне виховання молодших підлітків у взаємодії сім`ї і школи. Спецвипуск [Текст] // Класний керівник. – 2010. – №15-16. – С. 3-46.

3.


Вербицька, Л. Родинне виховання та кризові стани в ранній юності [Текст] / Л. Вербицька // Вісник Київського національного торговельно-економічного університету. – 2012. – №4. – С. 104-112.

4.


Вітенко, Ю. Сучасна українська молода сім`я в етноментальному вимірі [Текст] / Ю. Вітенко // Соціальна психологія. – 2011. – №4(48). – С. 95-106.

5.


Волканова, В. Робота соціального педагога з «кризовими сім`ями» та дітьми групи «ризику» [Текст] / В. Волканова // Соціальний педагог. – 2012. – №1. – С. 10-14.

6.
37
В67
Волкова, Н.П. Педагогіка [Текст] : навч. посіб. / Н. П. Волкова. – 3-тє вид., стер. – К. : Академвидав, 2011. – 616с. – (Альма-матер). 


7.


Дементьева, И.Ф. Издержки социализации детей в неблагополучной семье [Текст] / И. Ф. Дементьева // Социальная педагогика. – 2011. – №6. – С. 99-107. – [
Типология семей по уровню неблагополучия. Физические, психологические, социальные отклонения у детей из неблагополучных семей. Профилактика неблагоприятных семейных условий социализации. Факторы, нейтрализующие семейное неблагополучие.].

8.


Демиденко, Т. Особливості процесу родинного виховання [Текст] / Т. Демиденко // Трудова підготовка в закладах освіти. – 2011. – №1. – С. 5-8.

9.


Демиденко, Т.М. Виховний потенціал-провідна характеристика сім`ї як педагогічної системи [Текст] / Т. М. Демиденко // Соціальна педагогіка: теорія та практика. – 2011. – №1. – С. 58-64.

10.


Иванова, Н.П. Неполная семья: особенности социализации детей [Текст] / Н. П. Иванова // Социальная педагогика. – 2011. – №6. – С.115-125. – [В статье рассматривается процесс социализации детей в неполной семье. На основании результатов многочисленных исследований показано влияние структурной деформации семьи на выполнение воспитательной функции, анализируются очевидные недостатки воспитания детей в неполной семье, выделяются имеющиеся позитивные стороны.].

11.
36
К27
Карцева, Л.В. Психология и педагогика социальной работы с семьей [Текст] : учеб. пособие / Л. В. Карцева. – 2-е изд. – М. : Дашков и К, 2009. – 224с. 


12.


Каткова, Т. Соціально-педагогічний супровід проблемних родин [Текст] / Т. Каткова // Соціальний педагог. – 2011. – №4. – С. 35-40.

13.


Козакова, Т. Вплів сім`ї на формування дитячої особистості [Текст] / Т. Козакова // Соціальний педагог. – 2009. – №11. – С. 34-40.

14.


Кравченко, Т.В. Сім`я та її вплив на соціалізацію дитини [Текст] / Т. В. Кравченко // Педагогіка і психологія. – 2009. – №3. – С. 32-42.

15.


Кубрякова, Е.Н. Ранняя профилактика семейного неблагополучия [Текст] / Е. Н. Кубрякова // Социальная работа. – 2011. – №6. – С. 36-38.

16.


Лук`яненко, О. Повернення Феникса: родоцентрична педагогіка [Текст] / О. Лук`яненко // Виховна робота в школі. – 2011. – №1. – С. 2-8.

17.


Мись, В. Методи дослідження сімейного укладу та морально-психологічного клімату в сім`ї [Текст] / В. Мись // Соціальний педагог. – 2011. – №6. – С. 11-19.

18.
37
М81
Мосіяшенко, В.А. Українська етнопедагогіка [Текст] : навч. посіб. / В. А. Мосіяшенко. – 3-тє вид., стер. – Суми : Університетська книга, 2012. – 175с. 

19.


Олійник, Л.М. До проблеми родинного та суспільного статевого виховання дітей [Текст] / Л. М. Олійник // Практична психологія та соціальна робота. – 2009. – №12. – С. 66-71.

20.


Павлюк, Н.В. Сімейна роль як чинник статево-рольового розвитку особистості [Текст] / Н. В. Павлюк // Соціальна педагогіка: теорія та практика. – 2010. – №1. – С. 26-30.

21.
159.9
Р69
Романовська, Л.І. Основи психології і педагогіки [Текст] : навч. посіб. / Л. І. Романовська, Л. О. Подкоритова. – Львів : Новий світ-2000, 2011. – 452с. – (Вища освіта в Україні). 

22.


Семібратова, Т. Сімейний порядок і дитячо-батьківські стосунки [Текст] / Т. Семібратова // Психолог. – 2011. – №42. – С. 22-24.

23.


Трубавіна, І.М. Соціально-педагогічні підходи до роботи з сім`єю [Текст] / І. М. Трубавіна // Соціальна робота в Україні: теорія і практика. – 2007. – №2. – С. 5-15.

24.
37
А43
Універсалюк, М. Особливості роботи соціального педагога з проблемною сім`єю [Текст] / М. Універсалюк, Ю. В. Возна // Актуальні проблеми гуманітарних та природничих наук. В 2-х т. – 2010. – Т.1 Вип.5.-Вип.5. – С. 24-25.

25.
37
А43
Шендера, О. Особливості взаємовідносин батьків та дітей-підлітків [Текст] / О. Шендера, Г. А. Кошонько // Актуальні проблеми гуманітарних та природничих наук. В 2-х т. – 2010. – Т.1 Вип.5.-Вип.5. – С. 74-77.

26.
37
А43
Шмигована, Ю. Соціально-педагогічна робота з проблемними сім`ями [Текст] / Ю. Шмигована, Я. В. Ювсечко // Актуальні проблеми гуманітарних та природничих наук. В 2-х т. – 2010. – Т.1 Вип.5.-Вип.5. – С. 173-174.

27.

http://ukrkniga.org.ua/ukrkniga-text/books/_book-784.htm Конспект лекцій Педагогіка

28.

http://pidruchniki.ws/14470309/pedagogika/iz_istoriyi_vitchiznyanoyi_masovoyi_praktiki_vihovannya Із історії вітчизняної масової практики виховання

29.

Додатково радимо Вам звернутись до БД “Електронний каталог” на сайті НБ ХНУ- рубрика “Cімейна педагогіка, сімейне виховання.....”
30.

Для пошуку повнотекстової інформації використовуйте БД «Електронна бібліотека», Навігатор Інтернет-ресурсів за профілем університету