Відповідь на запитання

Кількість запитів: 1

> Доброго вечора. Допоможіть, будь ласка, підібрати літературу для написання НДРСу на тему "Вдосконалення управління персоналу". Дуже дякую.

1.


Власова, Н.М. Система организации эффективного управления персоналом предприятий в условиях рыночной экономики [Текст] / Н. М. Власова // Актуальні проблеми економіки. – 2011. – №6. – С. 54-59.

2.
330.342.146
Ф79
Додонов, О.В. Вдосконалення системи оплати праці як чинник підвищення конкурентоспроможності персоналу виробничих підприємств [Текст] / О. В. Додонов // Формування ринкової економіки. – 2005. – Т. 2. – С. 55-64.

3.


Жаворонкова, Г.В. Корпоративна культура як інструмент ефективного управління персоналом [Текст] / Г. В. Жаворонкова, Т. Н. Шкода // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2012. – №3,Т.3. – С. 179-183.

4.


Заклета-Берестовенко, О. Підвищення ефективності інвестицій у розвиток персоналу як результат вдосконалення управління [Текст] / О. Заклета-Берестовенко // Вісник Тернопільського національного економічного університету. – 2009. – №4. – С. 77-84.

5.


Кальмук, Ю.І. Управління формуванням персоналу на сучасному підприємстві [Текст] / Ю. І. Кальмук, О. С. Новікова // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2012. – №2,Т.3. – С. 184-187.

6.
330.4
К56
Ковальчук, О.А. Математичне моделювання управління процесом персоналу [Текст] : дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук; спец. 08.00.11 - математичні методи, моделі та інформаційні технології в економіці / О. А. Ковальчук. – Вінниця : ВНТУ, 2012. – 197с.

7.


Криворучко, О.М. Оцінка якості управління персоналом організації [Текст] / О. М. Криворучко // Актуальні проблеми економіки. – 2009. – №4. – С. 98-105.

8.
338(477)
П78
Лисак, Т. Шляхи підвищення ефективності управління персоналом підприємства [Текст] / Т. Лисак, І. Кравець // Проблеми розвитку соціально-економічних систем в контексті глобалізаційних викликів. – 2010. – Т.2. – С. 168-170.

9.


Малиш, О. Моделювання поведінки підприємства щодо вдосконалення персоналу [Текст] / О. Малиш // Економіст. – 2003. – №11. – С. 28-31.

10.
338(477)
П78
Моісеєнко, О. Ефективність управління персоналом в умовах раціонального використання трудових ресурсів [Текст] / О. Моісеєнко, Л. Водянська-Савчук // Проблеми розвитку соціально-економічних систем в контексті глобалізаційних викликів. – 2010. – Т.2. – С. 219-221.

11.


Наумова, О. Вдосконалення організації інноваційної діяльності персоналу в контексті підвищення конкурентоспроможності підприємства [Текст] / О. Наумова // Україна: аспекти праці. – 2010. – №4. – С. 47-51.

12.


Новікова, О.С. Формування мотиваційного механізму в системі управління персоналом [Текст] / О. С. Новікова, О. В. Ліпська // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2011. – №4,Т.2. – С. 127-131.

13.


Овчаров, А. Особистісно-орієнтовані підходи в управлінні персоналом [Текст] / А. Овчаров // Соціальна психологія. – 2011. – №5. – С. 146-153.

14.


Погорєлов, Ю.С. Головні функції менеджменту при використанні концепції постійного вдосконалення в управлінні промисловим підприємством [Текст] / Ю. С. Погорєлов, С. С. Бондаренко // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2012. – №2,Т.3. – С. 40-45.

15.
338(477)
П78
Рейвах, О. Розробка напрямків підвищення ефективності управління персоналом підприємства [Текст] / О. Рейвах, Л. Влолянська-Савчук // Проблеми розвитку соціально-економічних систем в контексті глобалізаційних викликів. – 2010. – Т.2. – С. 226-228.

16.


Сергієнко, О. Обгрунтування вдосконалення механізму управління професійною діагностикою персоналу в аспекті залучення нових кадрів [Текст] / О. Сергієнко // Україна: аспекти праці. – 2012. – №4. – С. 45-51.

17.


Синицька, О.І. Вплив корпоративної культури на ефективність системи управління персоналом підприємства [Текст] / О. І. Синицька, С. В. Стрехова // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2012. – №4,Т.2. – С. 82-85.

18.


Сушенцев, А. Особливості організації професійного вдосконалення виробничого персоналу машинобудівної галузі у США [Текст] / А. Сушенцев // Порівняльна професійна педагогіка. – 2012. – №1. – С. 131-136.

19.
338(477)
П78
Юрнюк, Т. Сучасний зарубіжний досвід управління персоналом підприємств на прикладі американської теорії [Текст] / Т. Юрнюк, Л. Волянська-Савчук // Проблеми розвитку соціально-економічних систем в контексті глобалізаційних викликів. – 2010. – Т.3. – С. 197-198.

20.

http://library.if.ua/book/104/7098.html Вдосконалення соціальної структури і професійно-кваліфікаційного складу працівників

21.

Додатково радимо Вам звернутись до БД “Електронний каталог” на сайті НБ ХНУ- рубрика “менеджмент персоналу=кадровий менеджмент=управління персоналом=управління кадрами=управління трудовим колективом “
22.

Для пошуку повнотекстової інформації використовуйте БД «Електронна бібліотека», Навігатор Інтернет-ресурсів за профілем університету