Відповідь на запитання

Кількість запитів: 1

> Механізм управління ЄС.

1. 34
И71 Институциональная структура и механизм принятия решений в ЕС [Текст] : учеб. пособие / сост. Л. М. Энтин. – К. : ІМВ КНУ ім. Т.Шевченка, 2004. – 137с.

2. 339.92
М58 Міжнародні організації [Текст] : кредитно-модульний курс; навч. посіб. / за ред. Ю.Г. Козака. – 3-тє вид., переробл. і доп. – К. : ЦУЛ, 2011. – 344с.

3.
Врадій, О. Концепції євроінтеграції й політичні трансформації [Текст] / О. Врадій // Віче. – 2008. – №24. – С. 4-6.

4.
Гнатюк, М. Становлення міжнародного виміру внутрішніх політик Європейського Союзу (на прикладі внутрішнього ринку) [Текст] / М. Гнатюк // Актуальні проблеми міжнародних відносин. – 2011. – №99,Ч.2. – с. 17-23.

5.
Гребенюк, М. Європейський Союз:від економічної інтеграції до організації колективної оборони [Текст] / М. Гребенюк, О. Пошедин // Політичний менеджмент. – 2012. – №1-2. – С. 212-219.

6.
Євдоченко, О. Механізми та інструментарій просування комерційних інтересів у європейському бізнес-середовищі [Текст] / О. Євдоченко // Маркетинг в Україні. – 2005. – №5. – С. 42-45.

7.
Жукович, І. Табло інноваційного союзу - основний інструмент реалізації інноваційної політики Європейського Співробітництва [Текст] / І. Жукович, Ю. Рижкова // Статистика України. – 2011. – №4. – С. 82-87.

8.
Зубко, Д.В. Механізми та важелі впливу у формуванні відносин Європейського Союзу з країнами Східного партнерства [Текст] / Д. В. Зубко // Актуальні проблеми міжнародних відносин. – 2011. – №95,Ч.1. – С. 81-82.

9.
Зуев, В. Наднациональный механизм в теории интеграции [Текст] / В. Зуев // Мировая экономика и международные отношения. – 2011. – №4. – С. 30-38.

10.
Калашнюк, Є. Принципи та механізми інформаційної політики європейського союзу [Текст] / Є. Калашнюк // Актуальні проблеми міжнародних відносин. – 2006. – №59. – С. 145-148.

11. 339.94
С24 Світова економіка [Текст] : навч. посіб. / Ю. Г. Козак, В. В. Ковалевський, Н. С. Логвінова, А. А. Наумчик за ред. Ю.Г. Козака, В.В. Ковалевського, Н.С. Логвіноваої. – К. : ЦНЛ, 2010. – 328с.

12.
Корюкалов, М. Еволюція механізму спільної зовнішньої політики та політики безпеки ЄС [Текст] / М. Корюкалов // Актуальні проблеми міжнародних відносин. – 2005. – №54.Ч.2. – С. 9-11.

13.
Лаврінчук, І. Правовий механізм забезпечення гендерної рівності в ЄС [Текст] / І. Лаврінчук // Актуальні проблеми міжнародних відносин. – 2008. – №76, Ч.1. – С. 87-89.

14.
Михайленко, О.В. Механізми ЄС у галузі боротьби з торгівлею людьми [Текст] / О. В. Михайленко // Актуальні проблеми міжнародних відносин. – 2004. – №43,Ч.2. – С.80-84.

15.
Міхель, Р.В. Європеїзація економічних систем країн-членів ЄС [Текст] / Р. В. Міхель // Актуальні проблеми економіки. – 2012. – №1. – С. 64-71.

16. 327
О-91 Офіцинський, Р.А. Європейська та євроатлантична інтеграція України. Соціальний аспект [Текст] : навч. посіб. / Р. А. Офіцинський. – Ужгород : Ліра, 2007. – 320с

17. 34
П17 Паппас, С. Європейське управління [Текст] : навч. посіб. / С. Паппас. – К. : ІМВ КНУ ім. Т. Шевченка, 2004. – 191с. – (Право ЄС ; 7 кн.).

18.
Плешко, В.К. Особливості формування та реалізації єдиної державної політики у сфері прикордонної безпеки країнами Європейського Союзу [Текст] / В. К. Плешко // Інвестиції : практика та досвід. – 2012. – №3. – С. 102-105.

19.
Прохоренко, И. Европейский Союз: опыт структурирования транснационального пространства [Текст] / И. Прохоренко // Мировая экономика и международные отношения. – 2011. – №11. – С. 111-117.

20.
Саракуца, М. Спільна міграційна політика ЄС: засади та перспективи [Текст] / М. Саракуца, М. Рабінович // Актуальні проблеми міжнародних відносин. – 2011. – №101,Ч.1. – С. 120-128.

21. 338(4/.9)
С77 Старостіна, А.О. Економіка зарубіжних країн [Текст] : навч. посіб. / А. О. Старостіна, А. О. Длігач, Н. В. Богомаз. – К. : Знання, 2009. – 454с. – (Вища освіта ХХ1 століття). – + компакт-диск [Існує електронна копія].

22.
Стрежнева, М. Эволюция торговой политики Европейского союза [Текст] / М. Стрежнева // Мировая экономика и международные отношения. – 2012. – №8. – С. 39-48.

23.
Тимошенко, Н. Механізм формування зовнішньої політики Європейського Союзу [Текст] / Н. Тимошенко // Актуальні проблеми міжнародних відносин. – 2011. – №97,Ч.2. – С. 126-137.

24.
Чесноков, К.В. Основи механізму регулювання руху капіталу в Євросоюзі [Текст] / К. В. Чесноков // Актуальні проблеми міжнародних відносин. – 2004. – №43,Ч.2. – С.92-95.

Додатково радимо Вам звернутись до БД “Електронний каталог” на сайті НБ ХНУ- рубрика “Європейський Союз =ЄС=EU”

http://www.viche.info/journal/1686/
Світлана СИТНИК. Євроінтеграція та європеїзація: проблеми управління

http://www.rusnauka.com/26_NII_2009/Gosupravlenie/52135.doc.htm Механізми взаємодії місцевого самоврядування країн Європейського Союзу з наднаціональними структурами

http://www.nbuv.gov.ua/portal/natural/nvvnu/misnarod_vidnos/2009_3/R2/Skoro Інституційний механізм монетарної політики Європейського Союзу