Відповідь на запитання

Кількість запитів: 1

> Допоможіть з літературою, щоб дати відповідь на запитання: Охарактеризуйте основні види культурних змін, визначте фактори соціокультурної детермінації.

Уточніть, будь ласка, в курсі якої навчальної дисципліни вивчається дана тема