Відповідь на запитання

Кількість запитів: 1

> Доброго дня! Допоможіть, будь-ласка, підібрати літературу до курсової роботи на тему: "Аналіз фінансового стану підариємства". Дякую!
1. 657
О-17 Болдирева, О.В. Аналіз фінансових результатів діяльності підприємства [Текст] / О. В. Болдирева, Г. Ф. Наконечна // Облік, аудит і економічний аналіз: історія становлення, проблеми та перспективи. У 2 т. – 2008. – Т. 1. – С. 38-42.

2.
Головач, Т.В. Фінансовий стан: ризик чи стабільність? [Текст] / Т. В. Головач, О. К. Бетян // Вісник Хмельницького національного університету.Економічні науки. – 2006. – №4,Т.2. – С. 83-86.

3.
Гончар, О.І. До проблем планування фінансово-економічних показників діяльності підприємства [Текст] / О. І. Гончар, О. М. Радюк // Вісник Хмельницького національного університету.Економічні науки. – 2006. – №4,Т.2. – С. 33-37.

4. 65.012
Г70 Городня, Т.А. Економічна та фінансова діагностика [Текст] : навч. посіб. / Т. А. Городня, І. П. Мойсеєнко. – Львів : Магнолія 2006, 2008. – 282с. – (Вища освіта в Україні).

5. 65.012
Г75 Грабовецький, Б.Є. Економічний аналіз [Текст] : навч. посіб. / Б. Є. Грабовецький. – К. : ЦУЛ, 2009. – 256с.

6.
Драгун, Л.М. Удосконалення інформаційного та організаційного забезпечення процесу проведення аналізу та оцінки фінансового стану підприємства [Текст] / Л. М. Драгун, Є. І. Заяць, П. А. Фісуненко // Вісник Технологічного університету Поділля. Економічні науки. – 2003. – №2,Т.1. – С. 80-83.

7. 65.012
К56 Ковалев, В.В. Анализ хозяйственной деятельности предприятия [Текст] : учебник / В. В. Ковалев, О. Н. Волкова. – М. : Проспект, 2002. – 424с.

8.
Котляр, М.Л. Аналіз фінансового стану підприємства [Текст] / М. Л. Котляр // Фінанси України. – 2004. – №5. – С. 99-104.

9.
Леонов, Д. Факторний аналіз фінансового стану акціонерного товариства методом Дюпон (у контексті оцінки ефективності корпоративного управління) [Текст] / Д. Леонов, Б. Стеценко // Ринок цінних паперів України. – 2006. – №1-2. – С. 47-55.

10.
Марюта, А. Пути повышения эффективности финансово-экономического управления предприятиями и их конкурентоспособности [Текст] / А. Марюта // Проблемы теории и практики управления. – 2008. – №8. – С. 40-48.

11.
Матвієць, М. Проведення аналізу фінансового стану підприємств України в контексті економічної безпеки [Текст] / М. Матвієць, Х. Успенська // Економіка та підприємництвоДержава та регіони. – 2010. – №4. – С. 123-128.

12.
Мельникова, М.О. Аналіз адаптивності існуючих методів оцінки фінансового стану підприємства до прогнозування на формальному рівні [Текст] / М. О. Мельникова // Інвестиції : практика та досвід. – 2010. – №23. – С. 71-74.

13. 65.012
М73 Мних, Є.В. Економічний аналіз [Текст] : підручник / Є. В. Мних. – К. : Знання, 2011. – 630с. – (Вища освіта ХХI століття). – [Затверджено МОН України].

14.
Мороз, В.С. Моделі діагностики та прогнозування банкрутства [Текст] / В. С. Мороз, С. В. Мороз // Вісник Хмельницького національного університету.Економічні науки. – 2006. – №6,Т.2. – С. 41-46.

15.
Москвин, В. Анализ финансовых результатов деятельности предприятия [Текст] / В. Москвин // Менеджмент и менеджер. – 2008. – №7-8. – С. 23-27.

16.
Наконечна, Г.Ф. Проблеми аналізу динаміки фінансових результатів підприємства [Текст] / Г. Ф. Наконечна, П. О. Магдійчук // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2007. – №6,Т.2. – С. 16-20.

17.
Петренко, І.О. Методи аналізу фінансової стійкості та ліквідності [Текст] / І. О. Петренко // Держава та регіони. – 2006. – №3. – С. 411-414.

18.
Пісьмаченко, Л.М. Особливості аналізу фінансового стану неплатоспроможних підприємств [Текст] / Л. М. Пісьмаченко, Н. М. Татаренко, В. В. Сперанська // Інвестиції : практика та досвід. – 2010. – №7. – С. 32-41.

19.
Семенов, А. Аналіз фінансового стану державного підприємства [Текст] / А. Семенов // Держава та регіони. – 2007. – №4. – С. 222-231.

20.
Сиротяк, P.M. Методичні підходи до аналізу фінансового стану підприємства [Текст] / P. M. Сиротяк, Л. І. Сопільник // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". – 2010. – №11(691). – С. 95-99.

21. 65.012
С41 Сич, Є.М. Стратегічний аналіз [Текст] : навч. посіб. / Є. М. Сич, О. В. Пилипенко, М. С. Стасишен. – К. : Каравела, 2010. – 304с. –

22.
Слипачук, А. Проведение финансово-экономического анализа предприятия [Текст] / А. Слипачук // Контроль. – 2009. – №5. – С. 36-44.

23.
Ткаченко, А.М. Аналітичне дослідження фінансового стану підприємства в умовах змінного зовнішнього середовища [Текст] / А. М. Ткаченко // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2007. – №3,Т.1. – С. 36-40.

24.
Турило, А.М. Сутність і метод вимірювання фінансового результату підприємства [Текст] / А. М. Турило, А. А. Турило // Науковий вісник національного гірничого університету. – 2005. – №12. – С. 102-103.

25. 65.012
Ч-46 Череп, А.В. Економічний аналіз [Текст] : навч. посіб. / А. В. Череп. – К. : Кондор, 2009. – 160с. – [

Рекомендовано МОН України].

26. 65.012
Ч-49 Черниш, С.С. Економічний аналіз [Текст] : навч. посіб. / С. С. Черниш. – К. : ЦУЛ, 2010. – 312с.

27. 65.012
Ш49 Шеремет, О.О. Фінансовий аналіз [Текст] : навч. посіб. / О. О. Шеремет. – К. : Кондор, 2010. – 196с.
Рекомендовано МОН України].

28. 65.012
Ш49 Шеремет, О.О. Фінансовий аналіз [Електронний ресурс] : навч. посіб. / О. О. Шеремет. – К. : Кондор, 2005. – 196с.

Додатково радимо Вам звернутись до БД “Електронний каталог” на сайті НБ ХНУ- рубрика “Аналіз фінансового стану підприємства.”