Відповідь на запитання

Кількість запитів: 1

> Знайдіть будь ласка літературу на курсову з предмета Комерційна діяльність посередницьких підприємств на тему :"Комерційна діяльність торгового підприємства по прадажу товарів і обслуговування покупців"
1.


Правила продажу непродовольчих товарів [Текст] // Дебет-Кредит. Документи для роботи. – 2000Дебет-Кредит. Документи для роботи. – 2000. – №21. – С. 10-21.

2.


Аблязова, О. Використання прогресивних форм торгівлі в сучасних інтеграційних процесах [Текст] / О. Аблязова // Економіка та держава. – 2010. – №4. – С. 81-82. – [Розкрита суть торгівлі товарами і послугами з використанням мобільного зв`язку, віртуальних торгових площадок і торгових пропозицій].

3.
339.3
В49
Виноградська, А.М. Технологія комерційного підприємництва [Текст] : навч. посіб. / А. М. Виноградська. – К. : ЦНЛ, 2006. – 780с. – [Рекомендовано МОН України].

4.


Грищенко, І.М. Розвиток комерційної діяльності підприємств гуртової торгівлі [Текст] / І. М. Грищенко // Актуальні проблеми економіки. – 2007. – №2. – С. 4-8.

5.


Грищенко, І.М. Комерційна діяльність у роздрібній торгівлі [Текст] / І. М. Грищенко // Актуальні проблеми економіки. – 2007. – №3. – С. 103-107.

6.
339.3
Г85
Грищенко, І.М. Комерційна діяльність посередницьких підприємств [Текст] : підручник / І. М. Грищенко. – К. : Грамота, 2009. – 448с. – [Рекомендовано МОН України].

7.


Грищенко, І.М. Прогнозування комерційного підприємництва на локальному ринку [Текст] / І. М. Грищенко, Ю. В. Білан // Актуальні проблеми економіки. – 2007. – №5. – С. 95-98.

8.


Корольчук, О. Оптимізація комерційних зв`язків торговельного підприємства [Текст] / О. Корольчук, В. Черепов // Вісник Київського національного торговельно-економічного університету. – 2011. – №2. – С. 15-26.

9.
339.3
Л33
Лебедева, С.Н. Экономика торгового предприятия [Текст] : учеб. пособие / С. Н. Лебедева, Н. А. Казиначикова, А. В. Гавриков. – Минск : Новое знание, 2001. – 240с.10.


Леітао, Н.К. Довгостроковий вплив внутрішньогалузевої торгівлі [Текст] / Н. К. Леітао // Актуальні проблеми економіки. – 2011. – №8. – С. 390-398. – [На прикладі США].

11.


Лисиця, Т. Комерційна політика підприємства [Текст] / Т. Лисиця // Баланс. – 2009. – №30. – С. 18-20.

12.


Мошек, Г. Структуризація комерційної діяльності торговельного підприємства [Текст] / Г. Мошек, В. Ціпуринда // Вісник Київського національного торговельно-економічного університету. – 2011. – №5. – С. 5-13.

13.
339.3
П77
Притиченко, Т.І. Комерційна діяльність підприємств [Текст] : навч. посіб. / Т. І. Притиченко, В. М. Щетинін. – Х. : ХНЕУ, 2010. – 320с.


14.


Ставерська, Т.О. До питання про показники рентабельності підприємств торгівлі [Текст] / Т. О. Ставерська // Вісник Технологічного університету Поділля. Економічні науки. – 2003. – №5,Ч.2,Т.1. – С. 230-234. – [Розглянуто економічну сутність і функції рентабельності в сучасних ринкових умовах господарювання, а також зроблено рекомендації стосовно використання окремих показників рентабельності у підприємствах торгівлі.].

15.


Тарнавский, В. Показать товар лицом [Текст] / В. Тарнавский // Новый маркетинг. – 2004. – №6. – С. 78-83. – [Потребитель.
Американские компании].

16.


Фролова, Л.В. Торгівля в системі ринкових відносин: логістичний підхід [Текст] / Л. В. Фролова, А. А. Садєков // Вісник Технологічного університету Поділля. Економічні науки. – 2003. – №2,Т.1. – С. 86-89. – [Розглянуто сутність формування ринкового механізму в сфері товарного обігу, визначено поняття торгівлі як відокремлена галузь господарства, обґрунтовано наявність, формування і необхідність взаємозалежності і взаємозв`язку товарних, фінансових і інформаційних потоків у системі товарного обміну, визначена системна місія торгівлі в ринковій інфраструктурі.].

17.


Футало, Т. Проблеми регіонального вирівнювання розвитку роздрібної торгівлі в Україні [Текст] / Т. Футало // Регіональна економіка. – 2005. – №4. – С. 86-92.

18.


Юр`єва, П. Формування торгівлі як складної соціально-економічної системи: теортетичні аспекти [Текст] / П. Юр`єва // Економіка та держава. – 2008. – №12. – С. 33-35.

19.

http://korolewstvo.narod.ru/torgstat/roznpr.htmОсновы организации деятельности розничного торгового предприятия

20.

Додатково радимо Вам звернутись до БД “Електронний каталог” на сайті НБ ХНУ- рубрика “Економіка торгівлі.....”