Відповідь на запитання

Кількість запитів: 1

> У чому суть проблеми конвертованості національної валюти ? Якими, на вашу думку, є шляхи її розв`язання для України ?
1. 336.7
Г85 Гроші, банки та кредит: у схемах і коментарях [Текст] : навч. посіб. / за ред. Б.Л. Луціва. – 2-ге вид., переробл. – Тернопіль : Карт-бланш, 2000. – 225с.

2. 336
Ф59 Фінанси (теоретичні основи) [Текст] : підручник / під кер. і за наук. ред.: М.В. Грідчіної, В.Б.Захожая. – 2-ге вид., випр. і доповн. – К. : МАУП, 2007. – 312с.

3. 336
Б90 Буднік, М.М. Фінансовий ринок [Текст] : навч. посіб. / М. М. Буднік, Л. С. Мартюшева, Н. В. Сабліна. – Х. : ЦУЛ, 2009. – 334с. – [Рекомендовано МОН України].

4.
Бутук, О. Валютний контроль і конвертованість валют [Текст] / О. Бутук // Банківська справа. – 2005. – №1. – С. 45-53.

5.
Бутук, О. Валютний контроль і конвертованість валют [Текст] / О. Бутук // Банківська справа. – 2004. – №5-6. – С. 48-55.

6. 339.7
В42 Віднійчук-, В.Л.А. (Віднійчук-, Вірван Л.А.) Міжнародні розрахунки і валютні операції [Текст] : навч. посіб. / В. Л. Віднійчук-. – Львів : Магнолія 2006, 2010. – 214с. – (Вища освіта в Україні).

7. 336.7
Г17 Гальчинський, А. Теорія грошей [Текст] : навч.-метод. посiбник / А. Гальчинський. – 3-є вид., змiн. i доповн. – К. : Основи, 1998. – 415с.

8. 336
Г67 Горбач, Л.М. Ринок фінансових послуг [Текст] : навч. посіб. / Л. М. Горбач, О. Б. Каун. – К. : Кондор, 2009. – 436с.
].

9. 336.7
Д43 Дзюблюк, О.В. Валютна політика [Текст] : підручник / О. В. Дзюблюк. – К. : Знання, 2007. – 422с. – [Затверджено МОН України].

10. 339.7
З-81 Золотов, А.Ф. Международные валютно-кредитные отношения [Текст] : курс лекций / А. Ф. Золотов. – К. : МАУП, 2001. – 112с. : ил.

11.
Клименко, И. Освобождение рубля [Текст] / И. Клименко // Компаньон. – 2003. – №51. – С. 29-30. – [Введение в России полной конвертируемости рубля].

12. 339.7
К64 Кондусова, Л.Ф. Валютно-фінансові розрахунки зовнішньоекономічної діяльності [Текст] : навч. посіб. / Л. Ф. Кондусова, І. І. Нескородєва. – Х. : ХНЕУ, 2010. – 200с

13. 339.7
М69 Михайлів, З.В. Міжнародні кредитно-розрахункові відносини та валютні операції [Текст] : навч. посіб. / З. В. Михайлів, З. П. Гаталяк, Н. І. Горбаль. – Львів : Львівська політехніка, 2004. – 244с.

14.
Мусієць, Т.В. Конвертованість національної валюти: позитивні та негативні наслідки для економік країни [Текст] / Т. В. Мусієць // Інвестиції : практика та досвід. – 2011. – №11. – С. 24-28.

15.
Навой, А. Предпосылки конвертируемости рубля [Текст] / А. Навой // Экономист. – 2004. – №11. – С.66-71.

16.
Навой, А. Введение полной конвертируемости национальной валюты: проблемы теории и практики [Текст] / А. Навой // Вопросы экономики. – 2005. – №3. – С.61-71.

17. 339.92
С32 Сергеев, Е.Ю. Международные экономические отношения [Текст] : курс лекций / Е. Ю. Сергеев. – М. : "Маркетинг", 2000. – 328с.

18.
Старинський, М. Проблеми правового регулювання конвертованості валюти [Текст] / М. Старинський // Підприємництво, господарство і право. – 2004. – №3. – С. 81-83.

19. 339.7
Ш46 Шемет, І.С. Теорія і практика валютного курсу [Текст] : навч. посіб. / І. С. Шемет за ред. О.І. Рогача. – К. : Либідь, 2006. – 360с. –

20. 336.7
Щ70 Щетинін, А.І. Гроші та кредит [Текст] : підручник / А. І. Щетинін. – 4-ге вид., перероб., та доп. – К. : ЦНЛ, 2010. – 440 c.

21. 336.7
Ю98 Ющенко, В.А. Валютне регулювання [Текст] : навч. посіб. / В. А. Ющенко, В. І. Міщенко. – К. : Знание, 1999. – 359с. – (Вища освіта ХХІ століття). – [Рекомендовано МОН України].


Додатково радимо Вам звернутись до БД “Електронний каталог” на сайті НБ ХНУ- рубрика “Конвертована валюта”

http://pidruchniki.ws/15100827/finansi/konvertovanist_valyut_valyutniy_kursКонвертованість валют
http://b-ko.com/book_129_glava_17_2.5 Конвертованість національної валюти
http://rewolet.ru/book_140_chapter_52_6.1._Sutn%D1%96st_valjuti_ta_valjutnikh_v%D1%96dnosin._Konvertovan%D1%96st_valjuti.html Сутність валюти та валютних відносин. Конвертованість валюти
http://financeblog.com.ua/finansovij-rinok-2/valyutnij-rinok/ponyattya-funktsiyi-ta-sub-yekti-valyutnogo-rinku.html Поняття, функції та суб’єкти валютного ринку
Ссылка на источник: http://financeblog.com.ua/finansovij-rinok-2/valyutnij-rinok/ponyattya-funktsiyi-ta-sub-yekti-valyutnogo-rinku.html