Відповідь на запитання

Кількість запитів: 1

> Допоможіть будь ласка знайти літературу на тему: Загальна характеристика Луганської області.
1.
Луганщина - світанок України [Текст] // Позакласний час плюс. – 2011. – №10. – С. 61-114.

2.
Атаманюк, Е.А. Комплексна оцінка гендерних проблем соціально-економічної сфери Луганської області [Текст] / Е. А. Атаманюк // Економіка розвитку. – 2011. – №4. – С. 36-39.

3.
Ахромкин, Е.М. Об основных проблемах структурной перестройки экономики Луганской области в условиях переходного периода [Текст] / Е. М. Ахромкин // ЕкономічнаНаукові праці Донецького державного технічного університету. – 2003. – №68. – С.112-119.

4.
Ахромкін, Є.М. Аналіз проблем розвитку і використання людських ресурсів у Луганській області [Текст] / Є. М. Ахромкін // Регіональна економіка. – 2008. – №2. – С. 97-104.

5.
Вачаев, О. Луганск, тепло, воз. Региональная политика [Текст] / О. Вачаев, А. Заика, М. Каменев // Бизнес. – 2011. – №11. – С. 20-24.

6.
Гончаров, Є.В. Дослідження соціально-екологічних проблем підприємств Луганського регіону [Текст] / Є. В. Гончаров // Інвестиції : практика та досвід. – 2011. – №9. – С. 96-99.

7. 911.3
С69 Соціально-економічні системи продуктивних сил [Текст] / С. І. Дорогунцов, Л. Г. Чернюк, П. П. Борщевський [та ін.] за ред. С.І. Дорогунцева. – К. : Нічвала, 2002. – 690с.

8.
Звягін, В. Визначення раціональних розмірів сільськогосподарських підприємств Луганської області [Текст] / В. Звягін // Економіка АПК. – 2005. – №4. – С. 65-69.

9.
Ільїн, В. Методичні підходи до оцінки розвитку інтеграційних процесів в аграрному секторі Луганської області [Текст] / В. Ільїн // Економіка АПК. – 2009. – №1. – С. 68-76.

10.
Ільїн, В.Ю. Корпоратизація аграрного сектору Луганщини: земельне питання [Текст] / В. Ю. Ільїн // Вісник Хмельницького національного університету.Економічні науки. – 2005. – №6,Т.1. – С. 217-220. ].

11.
Кравченко, С. Луганськ крокує в майбутнє. Перспективи розвитку обласного центру [Текст] / С. Кравченко // Віче. – 2007. – №3-4. – С. 30-31.

12.
Лященко, О.В. Сучасний стан та тенденції використання інноваційного потенціалу Луганської області [Текст] / О. В. Лященко // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2012. – №2,Т.1. – С. 233-240.

13.
Полякова, Н.Н. Організаційно-економічні передумови створення регіонального зернопродуктового кластера у Луганській області [Текст] / Н. Н. Полякова // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2010. – №3,Т.1. – С. 157-160.

14.
Привен, Е. Лунанский Фуд [Текст] / Е. Привен // Бизнес. – 2007. – №13. – С. 136-145. – [Производственный ритейл Луганской области].

15.
Сумцов, В. Ринок праці Луганської області: проблеми і перспективи [Текст] / В. Сумцов, О. Колесник // Регіональні аспекти розвитку продуктивних сил України. – 2009. – №14. – С. 24-28.

16.
Тарасенко, Н.И. Маркетинговая стратегия как элемент повышения конкурентоспособности предприятий АПК [Текст] / Н. И. Тарасенко // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2011. – №3,Т.1. – С. 69-71. – [На прикладі "Луганскмлын"].

17.
Тисунова, В. Современные тенденции и перспективы развития структуры экономики Луганской области [Текст] / В. Тисунова // Підприємництво, господарство і право. – 2006. – №9. – С. 157-160.

18.
Тісунова, В.М. Ефективні важелі забезпечення економічного розвитку Луганської області [Текст] / В. М. Тісунова // Регіональна економіка. – 2007. – №2. – С. 139-147.

19.
Ткаченко, В. Тенденции и перспективы развития аграрного бизнеса в Луганской области [Текст] / В. Ткаченко, А. Ольшанский, С. Передериева // Економіка АПК. – 2010. – №4. – С. 18-25.

20.
Ткаченко, В.Г. Проблемы региональной экономической безопасности в условиях постиндустриального периода в Украине [Текст] / В. Г. Ткаченко // Економіка АПК. – 2008. – №5. – С. 22-27.

21. 332
Ч-49 Чернюк, Л.Г. Економіка регіонів (областей) України [Текст] : навч. посіб. / Л. Г. Чернюк, Д. В. Клиновий. – К. : ЦУЛ, 2002. – 644с.

Додатково радимо Вам звернутись до БД “Електронний каталог” на сайті НБ ХНУ- рубрика “Економіка України,” “Луганський регіон”.

http://www.loga.gov.ua/region/economy/Економіка регіону. Загальна характеристика.

http://www.nbuv.gov.ua/portal/natural/nvvnu/geograf/2011_18/R2/Gaevska.pdf Луганська область у контексті проблеми бідності населення

http://www.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/vsunu/2011_3_2/Sumcov.pdfГендерна структура регіону( на прикладі Луганської області)