Відповідь на запитання

Кількість запитів: 1

> Допоможіть знайти літературу на тему:
> Дослідження проблем знешкодження, або часткової утилізації твердих побутових відходів.
> 1.
658.567
Р15
Радовенчик, В.М. Тверді відходи : збір, переробка, складення [Текст] : навч. посіб. / В. М. Радовенчик, М. Д. Гомеля. – К. : Кондор, 2010. – 552с.

2.
504
Г85
Грицик, В. Екологія довкілля. Охорона природи [Текст] : навч. посіб. / В. Грицик, Ю. Канарський, Я. Бедрій. – К. : Кондор, 2009. – 292с. 

3.


Куріс, Ю.В. Математична модель роботи біогазової установки [Текст] / Ю. В. Куріс // Энергосбережение. Энегретика. Энергоаудит. – 2010. – №8. – С. 41-44.

4.


Жук, Г.В. Термическая переработка твердых бытовых отходов : технологические схемы и тенденции развития [Текст] / Г. В. Жук, Б. И. Бондаренко, Я. А. Ивачкин // Энерготехнологии и ресурсосбережение. – 2010. – №4. – С. 53-56.

5.


Технология комплексной очистки фильтрационных вод полигонов твердых бытовых отходов [Текст] / В. И. Кашковский, Ю. Б. Синяков, В. Н. Горбенко, Д. Г. Вальчук // Энерготехнологии и ресурсосбережение. – 2010. – №5. – С. 61-67.

6.


Технология реагентной очистки фильтрационных вод полигонов твердых бытовых отходов [Текст] / В. И. Кашковский, Ю. Б. Синяков, В. Н. Горбенко, Д. Г. Вальчук // Энерготехнологии и ресурсосбережение. – 2010. – №6. – С. 51-56.

7.


Немировський, И.А. Переработка ТБО : проблемы и достоинства. Часть І [Текст] / И. А. Немировський // Энергосбережение. Энегретика. Энергоаудит. – 2011. – №6. – С. 46-53.

8.


Абрамова, М. Формування раціональної системи управління твердими побутовими відходами [Текст] / М. Абрамова, І. Османов // Вісник економічної науки України. – 2011. – №2. – С. 6-10.

9.


Мальований, М.С. Тверді побутові відходи м. Львова та їх вплив на довкілля [Текст] / М. С. Мальований, О. Я. Голодовська, М. І. Пастернак // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". – 2011. – №10(700). – С. 250-252.

10.


Петрук, М. Вирішення проблем утилізації твердих побутових відходів та продуктів їх спалювання [Текст] / М. Петрук // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". – 2011. – №10(700). – С. 275-278.

11.


Панченко, О.В. Еколого-економічне обгрунтування використання твердих побутових відходів на підприємствах теплоенергетики [Текст] / О. В. Панченко // Інвестиції : практика та досвід. – 2012. – №2. – С. 82-84.

12.


Вознюк, В.И. Интенсификация добычи биогаза на полигонах твердых бытовых отходов [Текст] / В. И. Вознюк, Л. П. Шаповалова // Енергозбереження Поділля. – 2010. – №3. – С. 13-17.

13.

http://www.br.com.ua/referats/Ecologiya/1843.htmТверді відходи

14.

Додатково радимо Вам звернутись до БД “Електронний каталог” на сайті НБ ХНУ- рубрика “Тверді побутові відходи.....”