Відповідь на запитання

Кількість запитів: 1

> Доброго дня! Чи не могли б ви мені надати перелік літератури до реферату на тему: "Використання реклами у створенні іміджу фірми"

1. 659
Ф42 Феофанов, О.А. Реклама: новые технологии в России [Текст] : учеб. пособие / О. А. Феофанов. – СПб. : Питер, 2000. – 384с. : іл. – (Маркетинг для профессионалов).

2. 659
У98 Уэллс, У. (Уэллс, Дж.) Реклама: принципы и практика [Текст] / У. Уэллс, Д. Бернет, С. Мориарти пер. с англ.; под ред. И.В. Крылова, А.В. Ульяновского. – 2-е изд., испр. – СПб. : Питер, 2001. – 736с. – (Теория и практика менеджмента).

3. 659
Р36 Рекламная деятельность [Текст] : учебник / Ф. Г. Панкратов, Ю. К. Баженов, Т. К. Серегина, В. Г. Шахурин. – 3-е изд., перераб. и доп. – М. : Маркетинг, 2001. – 364с.

4. 659
Д40 Джефкінс, Ф. Реклама [Текст] : практ. посіб. / Ф. Джефкінс ред. Д. Ядіна; пер. з англ. О.О. Чистякова. – 4-е вид. – К. : Знання, 2001. – 456с.

5. 339.137
К43 Кирцнер, И. Конкуренция и предпринимательство [Текст] / И. Кирцнер ; Пер.Пер. с англ. под ред. проф. А.Н. Романова. – М. : ЮНИТИ, 2001. – 239с.

6. 659
Р36 Рекламная деятельность [Текст] : учебник / Ф. Г. Панкратов, Ю. К. Баженов, Т. К. Серегина, В. Г. Шахурин. – 5-е изд., перераб. и доп. – М. : Изд.-торг. корпорациия "Дашков и К", 2002. – 364с.

7. 659
Л33 Лебедев-Любимов, А. Психология рекламы [Текст] : учеб. пособие / А. Лебедев-Любимов. – СПб. : Питер, 2003. – 368с. – (Мастера психологии).

8.
Типугин, И. Жизненные циклы бизнеса [Текст] / И. Типугин // Маркетолог. – 2004. – №9. – С. 56-59. – [Карьера маркетолога].

9.
Кеворков, В. Подготовка и участие компании в выставках / презентациях [Текст] / В. Кеворков, Д. Кеворков // Менеджмент и менеджер. – 2006. – №5. – С. 37-45.

10. 316
С28 Седова, Л.Н. Могущество имиджа [Текст] : учеб. пособие. Ч.2 / Л. Н. Седова. – Х. : ХНЭУ, 2005. – 400с.

11.
Реклама як керівництво до дії [Текст] // Легка промисловість. – 2008. – №3. – С. 33.

12. 659
Б76 Божкова, В.В. Реклама та стимулювання збуту [Текст] : навч. посіб. / В. В. Божкова, Ю. М. Мельник. – К. : ЦУЛ, 2009. – 200с. – [Рекомендовано МОН України].

13.
Химич, І. Імідж як важливий показник діяльності підприємства у сучасних умовах розвитку корпоративної культури [Текст] / І. Химич // Економіка та держава. – 2009. – №9. – С. 59-61.

14.
Дейнега, О.В. Імідж і репутація: сутність і особливості оцінювання [Текст] / О. В. Дейнега // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки [Електронний ресурс]. – 2008. – №5. Т.3. – С. 58-61.

15.
Трач, О.Ю. Імідж, бренд та репутація: їх взаємозвязок і вплив на розвиток територій, організацій та окремих осіб [Текст] / О. Ю. Трач, О. І. Карий // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". – 2011. – №16(706). – С. 182-187.

16.
Пустотин, В. Корпоративный бренд: почему и как? [Текст] / В. Пустотин // Маркетинг и реклама. – 2012. – №2. – С. 40-42.

17.
Репутационный капитал [Текст] : [формирование репутации компании] // Компаньон. – 2012. – №19. – С. 13-15.

18. 658.5.012.32
Ж59 Жеребятнікова, І.В. Соціальні технології гармонізації цілей підприємницької організації [Текст] : монографія / І. В. Жеребятнікова. – Харків : ХНЕУ, 2011. – 204с. –

19. 338.242
М50 Гавриленко, Т. Перша українська інтернет-аптека: іміджева реклама чи вигідний бізнес? [Електронний ресурс] / Т. Гавриленко // Менеджмент: ситуаційні вправи [Електронний ресурс]. – 2004. – [ТОВ "Аптека гормональних препаратів" - українська фармацевтична компанія].

20.
Тарнавский, В. Бизнес в водоворотах [Текст] : [выход из кризиса компании Whirlpool] / В. Тарнавский // Управление компанией (укр.изд.). – 2012. – №6. – С. 63-67.

http://buklib.net/component/option,com_jbook/task,view/Itemid,36/catid,123/id,3442/Створення іміджу, розробка торгової марки, вигоди франчайзингу

http://marketing-helping.com/konspekti-lekcz/17-konspekt-lekczj-discziplna-qmar Форми реклами

http://enbv.narod.ru/text/Econom/uzed/str/20.htmlІмідж і реклама фірми в міжнародній торгівлі

Додатково радимо Вам звернутись до БД “Електронний каталог” на сайті НБ ХНУ- рубрика “Реклама,” ‘’Імідж фірми=Імідж організації’’