Відповідь на запитання

Кількість запитів: 1

> Список літератури до реферату на тему "Страхування туристів. Форми страхового обслуговування туристів"
1. 338.48
К32 Квартальнов, В.А. Туризм [Текст] : учебник / В. А. Квартальнов. – М. : Финансы и статистика, 2000. – 320с. : ил.

2. 338.48
К45 Кифяк, В.Ф. Організація туристичної діяльності в Україні [Текст] : навч. посіб. / В. Ф. Кифяк. – Чернівці : Рута, 2003. – 300с.

3.
Охріменко, О. Інноваційна політика страхових компаній у туристському сегменті [Текст] / О. Охріменко // Страхова справа. – 2005. – №4. – С. 20-22.

4.
Камінська, О. Поняття, сутність та причини виникнення асистансу [Текст] / О. Камінська // Світ фінансів. – 2005. – №3-4. – С. 158-166.

5.
Охріменко, О. Страховий захист подорожей: Міжнародний досвід та технології [Текст] / О. Охріменко // Страхова справа. – 2006. – №1. – С. 50-53.

6.
Охріменко, О. Страховий захист туристичних подорожей: Досвід Великобританії та США [Текст] / О. Охріменко // Страхова справа. – 2006. – №2. – С. 72-73.

7.
Охріменко, О. Страхування фінансових ризиків у сфері туризму [Текст] / О. Охріменко // Економіка України. – 2007. – №1. – С. 24-31.

8.
Струк, О. Страховий тур [Текст] / О. Струк // Галицькі контракти. – 2007. – №26. – С. 16-18. – [Ринок турстрахування ].

9.
Гусев, Ю. Завтрак туристом [Текст] / Ю. Гусев // Бизнес. – 2008. – №10. – С. 46-48. – [Страхование туристов].

10. 338.48
К45 Кифяк, В.Ф. Організація туризму [Текст] : навч. посіб. / В. Ф. Кифяк. – Чернівці : Книги-XXI, 2008. – 344с. – [Рекомендовано МОН України].

11. 338.48
Д99 Дядечко, Л.П. Економіка туристичного бізнесу [Текст] : навч. посіб. / Л. П. Дядечко. – К. : ЦУЛ, 2007. – 224с. – [Рекомендовано МОН України].

12.
Криховецький, І. Туризм як економічна, соціальна й інтернаціональна галузь та джерело матеріального і духовного розвитку суспільства [Текст] / І. Криховецький // Економіка та держава. – 2008. – №10. – С. 41-42.

13.
Охріменко, О. Огляд ринку страхування туристів [Текст] / О. Охріменко // Страхова справа. – 2009. – №1. – С. 40-52.

14.
Бойко, М.Г. Туристична привабливість України: закономірності формування та орієнтири розвитку [Текст] / М. Г. Бойко // Інвестиції : практика та досвід. – 2009. – №16. – С. 34-39.

15.
Балашова, Р.І. Ефективність туристичної діяльності і вдосконалення методів її оцінки [Текст] / Р. І. Балашова // Актуальні проблеми економіки. – 2010. – №3. – С. 131-137.

16.
Гур`єва, І. Розвиток туризму в Україні: проблеми й перспективи [Текст] / І. Гур`єва, С. Хитяник // Фінансовий контроль. – 2011. – №1. – С. 17-22. – [Аудит ефективності системи управління у сфері розвитку туризму в Україні].

17.
Поташний, Ю. В очікуванні туристичного буму [Текст] / Ю. Поташний // Віче. – 2011. – №11. – С. 50-51.

18.
Исследование поездок и отдыха населения Украины [Текст] // Маркетинговые исследования в Украине. – 2011. – №4. – С. 52-58.

19. 338.48
К52 Кляп, М.П. Сучасні різновиди туризму [Текст] : навч. посіб. / М. П. Кляп, Ф. Ф. Шандор. – К. : Знання, 2011. – 334с.

20.
Приказюк, Н.В. Тенденції й перспективи розвитку страхування подорожуючих за кордон [Текст] / Н. В. Приказюк, Г. Ю. Тлуста // Фінанси України. – 2011. – №10. – С. 93-103.

21.
Паламарчук, А.О. Проблеми розвитку туристичного ринку в Україні [Текст] / А. О. Паламарчук, М. М. Гуменюк, В. С. Заболотнікова // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2012. – №2,Т.1. – С. 215-218.

22.
Бондаренко, М.П. Проблеми розвитку туристичних ринків [Текст] / М. П. Бондаренко // Інвестиції : практика та досвід. – 2012. – №7. – С. 87-91.

23.
Трохимець, О. Розвиток туризму в Україні та його стратегічне значення для національної економіки [Текст] / О. Трохимець // Держава та регіони. – 2012. – №3. – С. 62-66.

Додатково радимо Вам звернутись до БД “Електронний каталог” на сайті НБ ХНУ- рубрика “Страхування туризму”


Додатково радимо Вам звернутись до Навігатора Інтернет- ресурсів за профілем університету на сайті НБ ХНУ- розділ “ http://tourlib.net/lib.htm На сторінках сайту "Все о туризме" публікуються електронні книги, статті, методичні посібники, дисертації направлення "Країнознавство"

http://pidruchniki.ws/19240701/strahova_sprava/osoblivosti_strahovih_medichnihОсобливості страхових медичних послуг для туристів

http://library.if.ua/book/2/275.htmlХарактеристика туристичної діяльності

http://ukrkniga.org.ua/ukrkniga-text/60/22/Книга: Страхування. С. С. Осадець