Відповідь на запитання

Кількість запитів: 1

> Допоможіть, будь ласка, підібрати літературу для характеристики Миколаївської області
1. 911.3
С69 Соціально-економічні системи продуктивних сил [Текст] / С. І. Дорогунцов, Л. Г. Чернюк, П. П. Борщевський [та ін.] за ред. С.І. Дорогунцева. – К. : Нічвала, 2002. – 690с.

2. 332
Ч-49 Чернюк, Л.Г. Економіка регіонів (областей) України [Текст] : навч. посіб. / Л. Г. Чернюк, Д. В. Клиновий. – К. : ЦУЛ, 2002. – 644с.

3.
Федулова, Л.І. Оцінка інноваційного потенціалу економічного розвитку регіону як складова його стратегії [Текст] / Л. І. Федулова // Проблеми науки. – 2004. – №12. – С.9-14. – [на прикладі Миколаївської області виявлено чинники, які впливають на підвищення інноваційної активності підприємств].

4.
Щербіна, О. Соціальні наслідки приватизації у Миколаївській області [Текст] / О. Щербіна // Державний інформаційний бюлетень про приватизацію. – 2005. – №10. – С. 34-38.

5.
Гурченков, О. Виробничий потенціал машинобудування Миколаївської області: проблеми та перспективи його використання [Текст] / О. Гурченков, О. Майстренко // Економіст. – 2006. – №5. – С. 42-45.

6.
Гришина, Л. Інноваційний напрямок розвитку як шлях подолання проблемності регіону [Текст] / Л. Гришина, Н. Буга // Економіст. – 2006. – №8. – С. 54-57. – [Модель інноваційного розвитку Миколаївського регіону].

7.
Пащенко, О. Ранжування районів Миколаївської області за рівнем розвитку інвестиційно-інноваційної діяльності [Текст] / О. Пащенко // Економіст. – 2006. – №8. – С. 62-63.

8.
Іртищева, І. Розвиток зовнішньоекономічних торговельних відносин на Миколаївщині [Текст] / І. Іртищева // Регіональна економіка. – 2006. – №3. – С. 220-224.

9.
Гавриленко, Н.В. Соціально-економічний аналіз малого бізнесу в Миколаївському регіоні [Текст] / Н. В. Гавриленко // Актуальні проблеми економіки. – 2008. – №2. – С. 148-155.

10.
Саваріна, І. Інноваційна діяльність у розвитку АПК Миколаївської області [Текст] / І. Саваріна, І. Кіщак // Економіка АПК. – 2008. – №7. – С. 42-47.

11.
Власенко, С. Майбутнє регіону залежить від конкурентоспроможності його бізнесу [Текст] / С. Власенко // Діловий вісник. – 2008. – №9. – С. 6-7.

12.
Качан, Л. Знати потреби кожної людини, кожної родини [Текст] / Л. Качан // Соціальний захист. – 2008. – №10. – С. 10-12. – [соціальні служби на Миколаївщині].

13.
Крайній, В.О. Формування організаційно-економічних проблем інвестування міжнародних перевезень у Миколаївському регіоні [Текст] / В. О. Крайній // Економічний вісник національного гірничного університету. – 2007. – №3. – С. 25-30.

14.
Дюндін, В. Методика формування моделі оптимізації розвитку інтелектуального потенціалу регіону (на прикладі Миколаївської області) [Текст] / В. Дюндін // Економіст. – 2008. – №12. – С. 67-69.

15.
Гавриленко, Н.В. Застосування фінансової звітності для оцінки податкового тягаря малих і середніх підприємств Миколаївського та Одеського регіонів [Текст] / Н. В. Гавриленко // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2010. – №3,Т.1. – С. 26-29.

16.
Мігай, Н.Б. Регіональні аспекти розвитку інноваційної системи [Текст] / Н. Б. Мігай // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2010. – №3,Т.1. – С. 133-136.

17.
Миколаївщина: Стабільність для підприємців [Текст] // Вісник податкової служби України. – 2010. – №24. – С. 33.

18.
Потай, І. Організаційно-економічні напрямки покращення стану навколишнього середовища Миколаївського регіону [Текст] / І. Потай // Економіст. – 2010. – №7. – С. 26-29.

19.
Дьоміна, В.М. Сучасні тенденції зовнішньої торгівлі підприємств Миколаївської області [Текст] / В. М. Дьоміна, І. Т. Кішак // Регіональна економіка. – 2010. – №4. – С. 178-183.

20.
Іванов, A.M. Особливості управління конкурентоспроможністю рекреаційно-оздоровчих підприємств Миколаївської області [Текст] / A. M. Іванов, В. Г. В`юн // Інвестиції : практика та досвід. – 2011. – №7. – С. 37-39.

21.
Ключник, А.В. Вплив підприємницької діяльності на формування експортного потенціалу [Текст] / А. В. Ключник, І. В. Гончаренко // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2011. – №2,Т.3. – С. 135-138.

22.
Гончаренко, I.B. Проблеми збереження соціально-демографічного потенціалу сільських поселень (на прикладі Миколаївської області) [Текст] / I. B. Гончаренко // Регіональна економіка. – 2012. – №1. – С. 194-199.

23.
Терьошкіна, Н.Є. Стратегія інноваційного розвитку Миколаївського регіону: стан та напрямки побудови [Текст] / Н. Є. Терьошкіна, О. Д. Плюсніна // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2012. – №5,Т.2. – С. 155-160.

http://www.gorsovet.mk.ua/foreing_affairs/passport01.uaМиколаїв. Соціально-економічна характеристика

http://linc.com.ua/documents/storage/CP_Mykolaiv_U.pdf Миколаїв.Профіль громади

Додатково радимо Вам звернутись до БД “Електронний каталог” на сайті НБ ХНУ- рубрика “Миколаївський регіон”