Відповідь на запитання

Кількість запитів: 1

> Допоможіть будь ласка знайти літературу для курсової роботи на тему "Акредитивний спосіб розрахунків у банківській системі України"
> Дякую!!!

1.
Ткач, А. Концепція електронного акредитиву як нової форми безготівкових розрахунків [Текст] / А. Ткач // Банківська справа. – 2004. – №3. – С.66-72.

2.
Соколова, О. Акредитиви. Що це таке і якими вони бувають [Текст] / О. Соколова // Все про бухгалтерський облік. – 2005. – №36. – С. 9-13.

3. 658.14/.17
Ф53 Філімоненков, О.С. Фінанси підприємств [Текст] : навч. посіб. / О. С. Філімоненков. – Ірпінь : Академія ДСП України, 2004. – 459с.

4. 658.14/.17
Ф59 Фінанси підприємств [Текст] : підручник / за ред. А.М. Поддєрогіна. – 5-е вид., переробл. і доповн. – К. : КНЕУ, 2004. – 546с.

5.
Озель, Д. Акредитив у сучасній практиці господарювання [Текст] / Д. Озель // Банківська справа. – 2005. – №3. – С. 76-82.

6. 339.7
М69 Михайлів, З.В. Міжнародні кредитно-розрахункові відносини та валютні операції [Текст] : навч. посіб. / З. В. Михайлів, З. П. Гаталяк, Н. І. Горбаль. – Львів : Львівська політехніка, 2004. – 244с.

7.
Озель, Д. Акредитив у сучасній практиці господарювання [Текст] / Д. Озель // Банківська справа. – 2005. – №4. – С. 89-94.

8.
Костюк, В. Розрахунки за допомогою акредитива [Текст] / В. Костюк // Бухгалтерія. – 2006. – №14. – С. 70-73.

9.
Румянцев, А.П. Особливості розробки та затвердження тарифної політики банків для акредитивних операцій суб`єктів зовнішньоекономічної діяльності [Текст] / А. П. Румянцев, Д. М. Озель // Фінанси України. – 2006. – №11. – С. 133-142.

10.
Мягкова, О. Електронні акредитиви в системі безготівкових розрахунків [Текст] / О. Мягкова, В. Захарова // Держава та регіони. – 2006. – №6. – С. 212-214.

11. 336.7
М71 Міщенко, В.І. Банківські операції [Текст] : підручник / В. І. Міщенко, Н. Г. Слав`янська, О. Г. Коренєва. – 2-ге вид., переробл. і доповн. – К. : Знання, 2007. – 796с. – (Вища освіта ХХІ століття). – [Затверджено МОН України].

12. 336.7
Ч-46 Череп, А.В. Банківські операції [Текст] : навч. посіб. / А. В. Череп, О. Ф. Андросова. – К. : Кондор, 2008. – 410с. – [Існує електронна копія].

13.
Бражко, О. Розробка та затвердження тарифної політики банків для акредитивних операцій суб`єктів зовнішньоекономічної діяльності [Текст] / О. Бражко // Економіка та підприємництвоДержава та регіони. – 2009. – №2. – С. 24-28.

14.
Литвинов, А. Знайомтеся: акредитивна форма розрахунків [Текст] / А. Литвинов // Все про бухгалтерський облік. – 2010. – №78. – С. 4-6.

15.
Корнійчук, Г. Документарні акредитиви в ЗЕД [Текст] / Г. Корнійчук // Все про бухгалтерський облік. – 2010. – №78. – С. 7-11.

16. 658.14/.17
О-58 Онисько, С.М. Фінанси підприємств [Текст] : підручник / С. М. Онисько, П. М. Марич. – 2-ге вид., переробл. і доповн. – Л. : Магнолія, 2010. – 367с.

17. 336.7
Ш59 Шило, В.П. Організація міжнародних банківських операцій [Текст] : навч. посіб. / В. П. Шило, В. Н. Васькова. – К. : Професіонал, 2008. – 224с.

18. 336.7
К75 Коцовська, Р.Р. Банківські операції [Текст] : навч. посіб. / Р. Р. Коцовська, О. П. Павлишин, Л. М. Хміль. – К. : Знання, 2010. – 390с.

19. 336.7
М69 Михайловська, І.М. Банківські операції [Текст] : кредитно-модульний курс: навч. посіб. / І. М. Михайловська, А. В. Олійник. – Львів : Магнолія 2006, 2011. – 646с. – (Вища освіта в Україні).

20. 339.7
В42
Віднійчук, В. Л. (Віднійчук, Вірван Л.А.)
Міжнародні розрахунки і валютні операції [Текст] : навч. посіб. / В. Л. Віднійчук-. - Львів : Магнолія 2006, 2010. - 214с. - (Вища освіта в Україні).

21. Науменко С., Думенко Н. Акредитивна форма розрахунків у механізмах банківського фінансування
http://www.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/Znpdetut_eiu/2012_19/048.pdf


Додатково радимо Вам звернутись до БД “Електронний каталог” на сайті НБ ХНУ- рубрика “акредитиви”