Відповідь на запитання

Кількість запитів: 1

> Доброго вечора! Чи не могли б ви мені надати перелік літратури до реферату на тему: "Ліцензування та патентування торгівельної діяльності"
1.
Білова, Н. Торгові патенти: деякі актуальні питання [Текст] / Н. Білова // Податки та бухгалтерський облік. – 2010. – №63. – С. 21-41.

2.
Брильов, А. Торговельна діяльність:ліцензування та сертифікація [Текст] / А. Брильов // Бухгалтерія. Збірник систематизованого законодавства: Торговельна діяльність. – 2002. – №47. – С.17-20.

3.
Гончар, І. Ліцензування оптової та роздрібної торгівлі спиртом, алкогольними напоями та тютюновими виробами [Текст] / І. Гончар // Вісник податкової служби України. – 2008. – №16. – С. 43-47.

4.
Єкасьова, О. Торгові патенти для провадження деяких видів торговельної діяльності [Текст] / О. Єкасьова, Л. Береговенко // Вісник податкової служби України. – 2012. – №38. – С. 41-46.

5.
Задорожний, О. Торгові патенти в умовах дії податкового кодексу [Текст] / О. Задорожний, Н. Макарчук // Вісник податкової служби України. – 2011. – №26. – С. 23-28. – [Вкладка].

6.
Іваницька, Н. Вдосконалення законодавства, що регулює відносини за ліцензійним договором на використання торговельної марки [Текст] / Н. Іваницька // Право України. – 2008. – №9. – С.107-113.

7.
Корнійчук, Г. Ліцензія на роздрібну торгівлю алкоголем: правила отримання та облік [Текст] / Г. Корнійчук // Все про бухгалтерський облік. – 2012. – №24. – С. 14-17.

8.
Корніюк, О. Спеціальний торговий патент [Текст] / О. Корніюк // Бухгалтерія. – 2009. – №47. – С. 80-82.

9.
Лисиця, Т. Торгові патенти для магазинів [Текст] / Т. Лисиця // Баланс. – 2008. – №22. – С. 31-34.

10. 339.9
М50 Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності [Текст] : навч. посіб. / І. І. Дахно, В. М. Барановська, В. О. Главник, М. В. Духно за ред. І.І. Дахна. – К. : Центр навчальної літератури, 2006. – 304с.

11.
Новиков, В.В. Особливості міжнародної торгівлі ліцензіями в рамках ЄС [Текст] / В. В. Новиков // Інвестиції : практика та досвід. – 2011. – №16. – С. 91-94.

12. 339.3
О-64 Організація торгівлі : підручник / В. В. Апопій, І. П. Міщук, В. М. Ребицький [та ін.] за ред. Апопія В.В. - 3-тє вид. - К. : ЦУЛ, 2009. - 632с.

13.
Пальчук, П. Ліцензування торговельної діяльності в Україні [Текст] / П. Пальчук // Вісник Київського національного торговельно-економічного університету. – 2002. – №1. – С.31-34.

14.
Пальчук, П. Торговельна діяльність як об`єкт ліцензування [Текст] / П. Пальчук // Підприємництво, господарство і право. – 2004. – №6. – С. 14-17.

15.
Скрипкіна, К. Торгові патенти [Текст] / К. Скрипкіна // Податки та бухгалтерський облік. – 2007. – №86. – С. 11-19.

16.
Смерека, С.Б. Оцінка ефективності міжнародної торгівлі ліцензіями [Текст] / С. Б. Смерека // Актуальні проблеми економіки. – 2007. – №7. – С. 9-15.

17.
Солошенко, Л. Особливості патентування та ліцензування виїзної (виносної) торгівлі та торгівлі на літніх майданчиках [Текст] / Л. Солошенко // Податки та бухгалтерський облік. – 2006. – №30. – С. 24-27.

18.
Тимощук, С. Особливості порядку оплати вартості торгових патентів за їх видами [Текст] / С. Тимощук // Вісник податкової служби України. – 2009. – №40. – С. 5-6. – [Вкладка].

19.
Торговий патент [Текст] // Все про бухгалтерський облік. – 2010. – №46. – С. 10-24.

20.
Торгові патенти [Текст] // Податки та бухгалтерський облік. – 2011. – №72. – С. 3-32.

21.
Торгові патенти та витрати в торгівлі [Текст] // Все про бухгалтерський облік. – 2007. – №75. – 64 с.

22.
Федоровський, Є. Дозвольте торгувати, або продаж товарів ліцензують [Текст] / Є. Федоровський // Все про бухгалтерський облік. – 2006. – №93. – С. 7-14.

23. Пальчук П.М. Ліцензування торговельної діяльності в Україні
http://adminpravo.com.ua/index.php/2010-04-13-14-05-13/133-2010-09-09-14-06-59.html

24. З А К О Н У К Р А Ї Н И Про ліцензування певних видів господарської діяльності
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1775-14

25. ПОДАТКОВИЙ КОДЕКС УКРАЇНИ
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2755-17