Відповідь на запитання

Кількість запитів: 1

> Допоможіть знайти відповіді на питання:
> 1) Штрафні санкції в системі грошових розрахунків
> 2) Фінансове планування на підприємстві: зміст та напрмки розвиту в сучасних економічних умовах
> дякую!
1/1. 34(477)
Ш93 Штрафные санкции [Текст] : справ. пособие для руководителей и бухгалтеров. – Х. : Фактор, 1997. – 148с. – (Библиотека "Фактора").

2.
Ільяш, Л. Фінансові та штрафні санкції за порушення податкового законодавства [Текст] / Л. Ільяш // Головбух. – 2001. – С. 51-60.

3.
Габрук, О. Застосування штрафних санкцій за порушення строків розрахунків у сфері ЗЕД [Текст] / О. Габрук // Все про бухгалтерський облік. – 2001. – №59. – С. 21-25.

4.
Штрафные санкции (штрафы) [Текст] // Экономика предприятия. – 2003. – №5. – С. 45-48. – [Относительно изменений и дополнений к Инструкции о порядке применения штрафных (финансовых) санкций органами государственной налоговой службы.].

5. 658.14/.17
А35 Азаренкова, Г.М. Фінанси підприємств [Текст] : навч. посіб. / Г. М. Азаренкова, Т. М. Журавель, Р. М. Михайленко. – К. : Знання-Прес, 2004. – 291с. – (Вища освіта ХХІ століття

6.
Хрущ, Н.А. Визначення задач та систематизація методів аналізу грошових потоків підприємств [Текст] / Н. А. Хрущ, С. С. Блащук // Вісник Хмельницького національного університету. – 2005. – №6,Т.3. – С. 94-101. – [У статті розглянуто визначення сутності аналізу грошових потоків та запропоновано узагальнений перелік задач аналізу руху грошових потоків. Проаналізовано існуючі методи аналізу грошових коштів підприємства, виявлено їх переваги та недоліки, взаємозв’язок і наступність.].

7.
Застосування штрафних санкцій [Текст] // Бухгалтерія. – 2006. – №29. – С. 107-109.

8.
Ставки та розміри штрафних санкцій за порушення правил використання РРО та обігу готівки [Текст] // Все про бухгалтерський облік. – 2006. – №115. – С. 25-27.

9.
Адамовська, О. Штрафні санкції та заздалегідь встановлені збитки [Текст] / О. Адамовська // Підприємництво, господарство і право. – 2007. – №8. – С. 45-48. – [Господарське право].

10.
Тематичний випуск: реєстратори розрахункових операцій [Текст] // Вісник податкової служби України. – 2007. – №34. – С. 16-76.

11.
Бабак, О. Застосування штрафів як різновиду спеціальних санкцій до суб`єктів зовнішньоекономічної діяльності [Текст] / О. Бабак // Підприємництво, господарство і право. – 2008. – №4. – С. 21-24. – [Господарське право].

12.
Трофімова, Л. Штрафні санкції за порушення гранічних строків сплати узгодженої суми податкових зобов`язань [Текст] / Л. Трофімова, Г. Петрова // Вісник податкової служби України. – 2008. – №39. – С. 12-13.

13.
Денисенко, О. Співвідношення штрафних санкцій та збитків у господарських відносинах [Текст] / О. Денисенко // Право України. – 2010. – №7. – С. 216-224.

14.
Притула, Є. Застосування штрафних санкцій за порушення норм з регулювання обігу готівки [Текст] / Є. Притула, С. Коновалов, В. Мартинова // Вісник податкової служби України. – 2010. – №25. – С. 33-34. – [Вкладка].

15. 658.14/.17
Б61 Білик, М.Д. Фінанси підприємств [Текст] : практикум; навч. посіб. / М. Д. Білик, Н. Д. Бабяк, О. Б. Соколова. – К. : ЦУЛ, 2008. – 264с.


16. 65.012
Ш35 Швець, Л.П. Проектний аналіз [Текст] : навч. посіб. / Л. П. Швець, О. В. Пилипяк, Н. І. Доберчак. – Львів : Новий світ-2000, 2011. – 643с. – (Вища освіта в Україні).

17.
Єфімов, С. Завищення збитків як порушення: чи правомірні штрафні санкції? [Текст] / С. Єфімов // Бухгалтерія. – 2011. – №24. – С. 61-63. – [Податок на прибуток: збитки].

18. 658.14/.17
Б48 Бердар, М.М. Фінанси підприємств [Текст] : навч. посіб. / М. М. Бердар. – К. : ЦУЛ, 2010. – 352с.

19.
Притула, Є. Застосування штрафних (фінансових) санкцій за порушення норм з регулювання обігу готівки [Текст] / Є. Притула, С. Коновалов, В. Мартинова // Вісник податкової служби України. – 2011. – №33. – С. 37-38. – [Вкладка].

20.
Дзюба, Н. Штрафні санкції за невиконання договірних зобов`язань (відображаємо в обліку) [Текст] / Н. Дзюба // Податки та бухгалтерський облік. – 2012. – №23. – С. 26-33.

21.
Кащенко, О.І. Аналіз грошових потоків і розрахунків підприємства на основі когнітивного моделювання [Текст] / О. І. Кащенко // Економічний часопис - XXI. – 2012. – №5-6. – С. 75-78.

22. http://ecolib.com.ua/article.php?book=38&article=4475 Санкції за порушення розрахунково-платіжної і касової дисципліни

23. http://ebooktime.net/book_207_glava_htmlРозрахунково-платіжна дисципліна та санкції за її порушення

24. Додатково радимо Вам звернутись до БД “Електронний каталог” на сайті НБ ХНУ- рубрика “ Грошові розрахунки підприємств.....”

2/1.
Білик, М.Д. Фінансовий план державного підприємства [Текст] / М. Д. Білик // Фінанси України. – 2003. – №7. – С.60-67. – [Фінанси підприємств.].

2. 65.012
К78 Крамаренко, Г.О. Фінансовий аналіз і планування [Текст] : навч. посіб. / Г. О. Крамаренко. – К. : ЦУЛ, 2003. – 224с.

3.
Гузенко, О.П. Фінансове планування на промислових підприємствах [Текст] / О. П. Гузенко // Фінанси України. – 2003. – №11. – С. 73-76.

4.
Кузьмін, О.Є. Планування фінансово-економічних показників діяльності підприємств [Текст] / О. Є. Кузьмін, І. Б. Олексів, Р. В. Фещур // Фінанси України. – 2005. – №11. – С. 93-102.

5.
Білик, М.Д. Фінансове планування на підприємстві в сучасних умовах [Текст] / М. Д. Білик // Фінанси України. – 2006. – №4. – С. 133-141.

6.
Теличко, Р. Побудова автоматизованої системи фінансового планування на підприємстві [Текст] / Р. Теличко // Вісник Київського національного торговельно-економічного університету. – 2006. – №6. – С. 76-80.

7.
Гончар, О.І. До проблем планування фінансово-економічних показників діяльності підприємства [Текст] / О. І. Гончар, О. М. Радюк // Вісник Хмельницького національного університету.Економічні науки. – 2006. – №4,Т.2. – С. 33-37. – [Сучасний стан вітчизняних підприємств, можливості розвитку їх інвестиційної та інноваційної діяльності знаходяться в безпосередній залежності від показників економічного та фінансового стану. Саме забезпечення своєчасності та обґрунтованості розробки планів щодо організації діяльності, використання ресурсів, ефективності функціонування господарської системи в цілому, є однією із передумов подальшого розвитку.].

8.
Ліснича, О.В. Основні методи планування фінансової діяльності на підприємстві [Текст] / О. В. Ліснича // Вісник Хмельницького національного університету.Економічні науки. – 2006. – №4,Т.2. – С. 128-131. – [Розглянуто методи планування фінансової діяльності підприємств: нормативний метод; розрахунково-аналітичний метод; балансовий метод; метод оптимізації планових рішень; метод економіко-математичного моделювання. Проаналізовано переваги і недоліки цих методів, сфери застосування].

9.
Радецька, Л.П. Аспекти фінансового планування прибутку підприємства [Текст] / Л. П. Радецька // Вісник Хмельницького національного університету.Економічні науки. – 2006. – №6,Т.2. – С. 38-41. – [Розглядаються питання управління фінансовим плануванням прибутку підприємства на підставі ситуаційного аналізу. Пропонується структура річного та місячного бюджетів торгівельного підприємства.].

10.
Кущик, А. Взаємозв`язок фінансового аналізу та планування на підприємстві [Текст] / А. Кущик, О. Маслова // Держава та регіони. – 2007. – №1. – С. 187-190.

11.
Акчуріна, Ю. Оперативний контроль як інструмент управління механізмом фінансового планування на підприємстві [Текст] / Ю. Акчуріна // Держава та регіони. – 2007. – №2. – С. 6-8.

12.
Біла, О.Г. Фінансове планування і фінансова стабільність підприємств [Текст] / О. Г. Біла // Фінанси України. – 2007. – №4. – С. 112-118.

13.
Теличко, Р. Фінансове планування на малих та середніх підприємствах [Текст] / Р. Теличко // Економіка. Фінанси. Право. – 2007. – №8. – С. 14-16.

14.
Квасницька, Р.С. Фінансове планування діяльності підприємства в сучасних умовах господарювання [Текст] / Р. С. Квасницька, Ю. В. Чубенко, В. І. Волошина // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2008. – №4, Т.2. – С. 45-47. – [У статті розкрито суть та призначення фінансового планування на підприємствах, визначено різні потреби в ньому підприємств, досліджено питання розвитку системи фінансового планування на вітчизняних підприємствах в сучасних умовах та можливість використання досвіду розвинутих вітчизняних та зарубіжних компаній на них.].

15.
Малишенко, К.А. Фінансове планування на підприємстві: шляхи його удосконалення [Текст] / К. А. Малишенко, О. С. Бондаренко // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2010. – №3,Т.1. – С. 119-122.

16. 658
Т19 Тарасюк, Г.М. Планування діяльності підприємства [Текст] : практикум; навч. посіб. / Г. М. Тарасюк, Л. І. Шваб. – К. : Кондор, 2009. – 266с.

17.
Рясних, Є.Г. Проблематика постановки системи фінансового планування на підприємстві в сучасних умовах господарювання [Текст] / Є. Г. Рясних, Т. А. Гордєєва // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2010. – №5, Т.2. – С. 24-27.

18.
Борисенко, О.Є. Оптимізація фінансових ресурсів, як напрям забезпечення високої якості фінансового плану підприємства [Текст] / О. Є. Борисенко // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2010. – №5, Т.2. – С. 98-101.

19. 658.14/.17
Б48 Бердар, М.М. Фінанси підприємств [Текст] : навч. посіб. / М. М. Бердар. – К. : ЦУЛ, 2010. – 352с.

20.
Поддєрьогін, А.М. Корпоративне податкове планування у фінансовому управлінні підприємством [Текст] / А. М. Поддєрьогін, В. К. Черненко // Фінанси України. – 2011. – №4. – С. 47-54.

21.
Ставерська, Т. Принципи і процедури фінансового планування і прогнозування на підприємстві [Текст] / Т. Ставерська // Держава та регіони. – 2011. – №5. – С. 167-170.

22.
Ястребова, О.В. Методика фінансового планування та прогнозування на підприємстві [Текст] / О. В. Ястребова // Інвестиції : практика та досвід. – 2012. – №1. – С. 75-78.

23. 658
І-20 Іванова, В.В. Планування і контроль на підприємстві [Текст] : навч. посіб. / В. В. Іванова. – Суми : Університетська книга, 2011. – 443с.

24.
Жигірь, А. Фінансове планування розвитку екологічного підприємництва [Текст] / А. Жигірь // Економіка та держава. – 2012. – №4. – С. 42-44.

25.
Ситник, Г.В. Генезис і сучасна парадигма фінансового планування [Текст] / Г. В. Ситник // Актуальні проблеми економіки. – 2012. – №7. – С. 33-48.

26.
Гончар, О.І. Проблеми фінансового планування на підприємстві [Текст] / О. І. Гончар, Т. В. Глушко // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2012. – №5,Т.1. – С. 77-79.

27.
Оверчук, А.В. Фінансовий план - головний інструмент фінансового планування [Текст] / А. В. Оверчук // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2012. – №5,Т.1. – С. 202-206.

28.
Ситник, Г. Методологічні засади оцінки якості фінансових планів підприємства [Текст] / Г. Ситник // Економіка та держава. – 2012. – №9. – С. 30-34.

29.
Ситник, Г.В. Когнітивні аспекти фінансового планування на підприємстві [Текст] / Г. В. Ситник // Інвестиції : практика та досвід. – 2012. – №18. – С. 31-33.

30.
Іляшенко, А.Х. Розвиток фінансового планування та прогнозування в Україні [Текст] : монографія / А. Х. Іляшенко. – Запоріжжя : КПУ, 2012. – 316с.

31. http://pidruchniki.ws/11510513/finansi/finansove_planuvannya_pidpriyemstvah Зміст, завдання та методи фінансового планування

32. http://kopiyka.org.ua/?p=99 Фінансове планування на підприємстві

33. Додатково радимо Вам звернутись до БД “Електронний каталог” на сайті НБ ХНУ- рубрика “ фінансове планування на підприємстві.....”

Для пошуку повнотекстової інформації використовуйте БД «Електронна бібліотека», Навігатор Інтернет-ресурсів за профілем університету