Відповідь на запитання

Кількість запитів: 1

> Трансформація та інтеграція моделі Євросоюзу в контексті його розширення за рахунок країн Центральної та Східної Європи.
1.


Піввіку Євросоюзу - погляд у майбутнє [Текст] // Наука і суспільство. – 2008. – №7-8. – С. 27-28.

2.


Энергетические связи Европейского Союза [Текст] // Экономика и управление в зарубежных странах. – 2009. – №6. – С. 3-12.

3.


ЕС и развивающиеся государства [Текст] // Экономика и управление в зарубежных странах. – 2010. – №1. – С. 15-21.

4.


Бабець, І.Г. Досвід державного регулювання міжрегіональної співпраці у країнах Європейського Союзу [Текст] / І. Г. Бабець // Актуальні проблеми економіки. – 2009. – №6. – С. 4-10.

5.


Бугаєнко, Н. Сучасні тенденції розвитку системи державної допомоги в ЄС [Текст] / Н. Бугаєнко // Статистика України. – 2010. – №1. – С. 92-97.

6.


Бурлай, Т. Реструктуризація зайнятості в новоінтегрованих країнах ЄС у процесі їх економічної конвергенції [Текст] / Т. Бурлай // Україна: аспекти праці. – 2009. – №4. – С. 43-49.

7.


Відякіна, М. Трансформація імміграційної політики країн-членів ЄС: виклики для України [Текст] / М. Відякіна // Актуальні проблеми міжнародних відносин. – 2008. – №72, Ч.1. – С. 56-62.

8.


Врадій, О. Концепції євроінтеграції й політичні трансформації [Текст] / О. Врадій // Віче. – 2008. – №24. – С. 4-6.

9.


Гарагонич, В. Нова регіональна парадигма Європейського Союзу та характеристика основних сучасних фінансових інструментів ЄС на період 2007-2011 р. [Текст] / В. Гарагонич // Вісник Тернопільського національного економічного університету. – 2009. – №5. – С. 226-232.

10.


Горобець, І. Новий етап історії Європейського Союзу [Текст] / І. Горобець, А. Мартинов // Зовнішні справи. – 2009. – №12. – С.5-7. – ["Лісабонський договір про створення Європейської спільноти"].

11.


Єнько, Є. Енергетичний фактор в інтеграційних процесах Європи [Текст] / Є. Єнько // Актуальні проблеми міжнародних відносин. – 2008. – №73, Ч.2. – С. 216-219.

12.


Кудряченко, А. Лісабонська програма Євросоюзу- реалістична відповідь на сучасні виклики [Текст] / А. Кудряченко // Трибуна. – 2009. – №9-10. – С. 24-25.

13.


Лазарук, М. Сучасна інформаційна політика ЄС: проблеми узгодження та уніфікації [Текст] / М. Лазарук // Актуальні проблеми міжнародних відносин. – 2008. – №73, Ч.2. – С. 145-148.

14.


Пашковская, И. Проблемы энергетического обеспечения Европейского союза [Текст] / И. Пашковская // Мировая экономика и международные отношения. – 2008. – №10. – С. 51-56.

15.


Різниченко, Є. Макроекономічні наслідки розширення ЄС [Текст] / Є. Різниченко // Актуальні проблеми міжнародних відносин. – 2007. – №69,Ч.2. – С. 132-133.

16.


Савельєв, Ю. Експертні та масові оцінки майбутнього Європейського Союзу в глобальному світі [Текст] / Ю. Савельєв // Соціологія: теорія, методи, маркетинг. – 2010. – №1. – С. 39-55.

17.


Сапсай, А. ЄС: питання повного наднаціонального об`єднання [Текст] / А. Сапсай // Актуальні проблеми міжнародних відносин. – 2007. – №68,Ч.1. – С. 136-139.

18.


Сапсай, А. Формування політичного устрою сучасного Євросоюзу: передумови, проблеми та перспективи [Текст] / А. Сапсай // Актуальні проблеми міжнародних відносин. – 2008. – №73, Ч.2. – С. 210-213.

19.


Сидорова, Е. Будущее ЕС после расширения: обновление сценария [Текст] / Е. Сидорова // Мировая экономика и международные отношения. – 2010. – №6. – С. 117-127.

20.


Толкачова, Н. Система захисту прав людини в Європейському Союзі [Текст] / Н. Толкачова // Часопис Київського університету права. – 2009. – №4. – С. 346-350.21.


Фалк, М. Прямі іноземні інвестиціїт країн ЄС [Текст] / М. Фалк, І. Матт // Журнал Європейської економіки. – 2008. – №4, Т.7. – С. 446-472.

22.
327
В42
Відкриваємо Європу! [Текст]. – К. : Віват-Принт, 2008. – 44с.

23.
338(4/.9)
С77
Старостіна, А.О. Економіка зарубіжних країн [Звукозапис] : навч. посіб. / А. О. Старостіна, А. О. Длігач, Н. В. Богомаз. – К. : Знання.

24.
339.92
Ш77
Шнирков, О.І. Європейський Союз у глобальному інноваційному просторі [Текст] : монографія / О. І. Шнирков. – К. : ВПЦ "Київський університет", 2008. – 143с.

25.
37
А43
Бондаренко, О. Деякі апекти національної ідентифікації в європейських країнах [Текст] / О. Бондаренко, О. В. Малигін // Актуальні проблеми гуманітарних та природничих наук. В 2-х т. – 2008. – Т.2№Вип.3.-Вип.3. – С. 148-150.

http://www.soskin.info/ea.php?pokazold=20050704&n=7-8&y=2005Європейська інтеграція

http://www.lib.ua-ru.net/inode/34508.htmlЕкономічні умови євроінтеграції країн Центральної і Східної Європи

http://www.ukrcoop-journal.com.ua/num/grigorjeva.htm Григорьєва С.В. Споживча кооперація країн світу: зарубіжний досвід та проблеми його впровадженняв Україні


http://ru.wikipedia.org/wiki/ Европейский Союз. Википедия.