Відповідь на запитання

Кількість запитів: 1

> Маркетинговий підхід у формуванні та розвитку проектної команди
1.
330.341.1
Б28
Батенко, Л.П. Управління проектами [Текст] : навч. посіб. / Л. П. Батенко, О. А. Загородніх, В. В. Ліщинська. – К. : КНЕУ, 2003. – 231с.

2.


Бузмаков, В. Как создать эффективную проектную группу [Текст] / В. Бузмаков // Бизнес. – 2004. – №16. – С. 80-82. – [Управление].

3.
65.012.32
Г15
Галенко, В.П. Как эффективно управлять организацией? [Текст] / В. П. Галенко, О. А. Страхова, С. И. Файбушевич. – М. : Бератор, 2004. – 176с. 

4.


Горбунова, В. Поняття про команду: істотні ознаки та характеристики [Текст] / В. Горбунова // Соціальна психологія. – 2012. – №1-2. – С. 47-54.

5.


Жуков, Д. Коучинг команд [Текст] / Д. Жуков, М. Цветков // Управление персоналом ( укр.). – 2011. – №12. – С. 20-22.

6.


Климовских, А. Проектный менеджмент: опыт внедрения [Текст] / А. Климовских // Управление компанией ( рос.)Управление компанией (рос.изд.). – 2003. – №12. – С. 11-12.

7.


Кузнецова, Т. Командная эффективность [Текст] / Т. Кузнецова // Управление компанией (укр.изд.). – 2010. – №1. – С. 65-73. – [Повышение эффективности работы команды].

8.
334.02
К95
Кучеренко, В.Р. Бізнес-планування фірми [Текст] : навч. посіб. / В. Р. Кучеренко, В. А. Карпов, О. С. Маркітан. – К. : Знання, 2006. – 423с. 
Рекомендовано МОН України].

9.
330.341.1
К95
Кучеренко, В.Р. Управління діловими проектами [Текст] : навч. посіб. / В. Р. Кучеренко, О. С. Маркітан. – К. : ЦНЛ, 2005. – 280с.

10.


Лачинина, Т. Команда в организации: эффективность совместной деятельности [Текст] / Т. Лачинина // Проблемы теории и практики управления. – 2007. – №7. – С. 119-126.

11.


Летников, В. На пути к адаптивной самообучающейся организации [Текст] / В. Летников // Проблемы теории и практики управления. – 2005. – №6. – С. 94-100.

12.
330.341.1
М13
Мазур, И.И. Управление проектами [Текст] : справ. для профессионалов / И. И. Мазур, В. Д. Шапиро. – М. : Высшая школа, 2001. – 875с.

13.


Николенко, Н. Создание и развитие команды [Текст] / Н. Николенко // Управление компанией ( рос.)Управление компанией (рос.изд.). – 2004. – №1. – С. 30-33.

14.


Новосельский, И. Культурология для команды [Текст] / И. Новосельский // Компаньон.Стратегии. – 2006. – №2. – С. 47-50. – [Как сформировать хорошую команду].

15.


Оленіч, А.В. Формування і розвиток проектної команди в сучасних умовах [Текст] / А. В. Оленіч, З. Я. Шацька // Актуальні проблеми економіки. – 2012. – №10. – С. 136-142.

16.


Передало, Х.С. Сутність проектів та їх загальна характеристика [Текст] / Х. С. Передало, Ю. В. Огерчук, О. О. Пшик-Ковальська // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". – 2010. – №11(691). – С. 90-95.

17.
336.7
П27
Пересада, А.А. Управління банківськими інвестиціями [Текст] : монографія / А. А. Пересада, Т. В. Майорова. – К. : КНЕУ, 2005. – 388с. 


18.
378
З-41
Радельчук, Г.І. Комунікації проектної команди і замовника в процесі розробки вимог до програмного забезпечення [Текст] / Г. І. Радельчук // Збірник наукових праць факультету прикладної математики та комп`ютерних технологій Хмельницького національного університету. – 2010. – №1(3). – С. 105-110.

19.


Савицкая, Л. Команда: думать, как все? [Текст] / Л. Савицкая // Управление компанией (укр.изд.). – 2009. – №10. – С. 52-56. – [Управление командой проекта].

20.


Тарнавский, В. Мания величия в интересах команды [Текст] / В. Тарнавский // Управление компанией(укр.изд.). – 2004. – №1. – С. 17-22. – [Как вовлекать "звездных" специалистов в командную работу].

21.


Модель зрелости системы управления проектами организации [Текст] / С. Фаренкрог, П. Весман, А. Левандовски, Т. Кьютен // Методы менеджмента качества. – 2004. – №2. – С.26-32.

22.


Шадрин, А. Особенности системы менеджмента качества проектной организации [Текст] / А. Шадрин // Стандарты и качество. – 2008. – №2. – С. 70-73.

23.


Шуляр, Р.В. Принципи командної роботи в системах забезпечення якості продукції [Текст] / Р. В. Шуляр // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". – 2010. – №22(682). – С. 149-153.

http://www.bookz.com.ua/4/12.htmФормування команди проекту

http://culturalstudies.in.ua/2008_petrova_29.phpСутність і структура проектної команди

http://library.if.ua/book/96/6599.html Основні форми проектних структур

http://library.if.ua/book/96/6641.html Команда проекту

Додатково радимо Вам звернутись до БД “Електронний каталог” на сайті НБ ХНУ- рубрика “Управління командою проекту,” “Проектний менеджмент”