Відповідь на запитання

Кількість запитів: 1

> Доброго вечора, напишіть будь-ласка список літератури на тему нарахування заробітної плати, як облікової категорії.
> дякую

1.
Андросова, О.Ф. Шляхи удосконалення обліку нарахувань на заробітну плату [Текст] / О. Ф. Андросова, Ю. Є. Аскерова // Актуальні проблеми економіки. – 2010. – №9. – С. 250-254.

2. 657
Б98 Бюджетні установи: бухгалтерський облік та оподаткування [Текст] : навч. посіб. / за ред. В.І. Лемішовського. – 3-тє вид., доповн. і переробл. – Львів : Інтелект-Захід, 2008. – 1120с. – [Існує електронна копія].

3.
Вороная, Н. Нарахування відпускних при підвищенні заробітної плати [Текст] / Н. Вороная // Податки та бухгалтерський облік. – 2007. – №44. – С. 32-34.

4. 331.2
Г13 Гадзевич, О.І. Оплата праці в умовах ринку: теорія і практика [Текст] : навч. посіб. / О. І. Гадзевич. – К. : Кондор, 2008. – 400с. – [Рекомендовано МОН України].

5.
Губіна, І. Заробітна плата та інші виплати працівникам: загальні принципи нарахувань і утримань [Текст] / І. Губіна // Бухгалтерія. Збірник систематизованого законодавства. – 2005. – №5. – С. 158-171.

6.
Зарплата та інші виплати фізособам: довідник нарахувань та утримань [Текст] // Бухгалтерія. Збірник систематизованого законодавства. – 2011. – №9. – С. 1-193.

7. 657
Н37 Нашкерська, Г.В. Фінансовий облік [Текст] : навч. посіб. / Г. В. Нашкерська. – К. : Кондор, 2009. – 503с.

8. 331.108
О-17 Облік, аналіз і аудит персоналу [Текст] : навч. посіб. – Харків : ХНЕУ, 2011. – 260с.

9. 331.2
О-61 Оплата праці у виробничій сфері: проблеми та методологія збільшення заробітної плати в умовах ресурсозбереження [Текст] : монографія / В. М. Гончаров, О. В. Додонов, В. Ю. Припотень, В. С. Радомська під заг. ред. В.М. Гончарова. – Донецьк : ТОВ "Альматео", 2006. – 246с.

10.
Самарченко, О. Кадри вирішують... якщо не все, то дуже багато [Текст] / О. Самарченко // Бухгалтерія. – 2006. – №38. – С. 63-65. – [Облік операцій з нарахування заробітної плати].

11. 657
С22 Сахарцева, І.І. Бухгалтерський облік [Текст] : навч. посіб. з викон. практ. завдань / І. І. Сахарцева, Г. А. Семенов, Г. М. Бескоста за ред. І.І.Сахарцевої. – К. : Кондор, 2010. – 554с. –

12. 657
С24 Свірко, С.В. Організація бухгалтерського обліку в бюджетних установах [Текст] : навч. посіб. / С. В. Свірко. – 2-ге вид., без змін. – К. : КНЕУ, 2006. – 380с.

13.
Синько, Н. Про розрахунок основної заробітної плати у вигляді комісійних нарахувань [Текст] / Н. Синько // Баланс. – 2007. – №12. – С. 23-24.

14.
Строїч, С. Чи потрібно нараховувати зарплату працівникам, якщо підприємство не діє [Текст] / С. Строїч // Все про бухгалтерський облік. – 2006. – №29. – С. 13-14.

15. 657
Т48 Ткаченко, Н.М. Бухгалтерський фінансовий облік, оподаткування і звітність [Текст] : підручник / Н. М. Ткаченко. – 5-те вид., доп. і перероб. – К. : Алерта, 2011. – 976с. – [Існує електронна копія].

16. 657
Ф59 Фінансовий та управлінський облік за національними стандартами [Текст] : підручник / М. Ф. Огійчук, В. Я. Плаксієнко, М. І. Беленкова [та ін.] за ред. М.Ф. Огійчука. – 6-те вид., перероб. і доп. – К. : Алерта, 2011. – 1042с.

17.
Харитонова, Н. Чергові зміни у розрахунку середньої зарплати для нарахування лікарняних та інших соцвиплат [Текст] / Н. Харитонова // Все про бухгалтерський облік. – 2007. – №71. – С. 30-32.

18.
Циганова, Н. Нарахування виплат на основі мінімальної зарплати [Текст] / Н. Циганова // Баланс-бюджет. – 2009. – №8. – С. 19-20.


Додатково радимо Вам звернутись до БД “Електронний каталог” на сайті НБ ХНУ- рубрика “ облік праці та її оплати=облік оплати праці”

Для пошуку повнотекстової інформації використовуйте БД «Електронна бібліотека», Навігатор Інтернет-ресурсів за профілем університету

Для пошуку правових документів радимо Вам звертатись до повнотекстової БД «Ліга : Закон» (6 поверх НБ ХНУ) або до БД “Законодавство України” (веб-сайт Верховної Ради України) за адресою http://zakon.rada.gov.ua/