Відповідь на запитання

Кількість запитів: 1

> Добрий вечір, допоможіть будь-ласка літературу до НДРС на тему "Ефективність логістичної діяльності підприємства"

1. 658.7/.8
И19 Иваниенко, В.В. Управление эффективностью использования ресурсов производства [Текст] / В. В. Иваниенко. – Х. : ХНЕУ, 2005. – 368с.

2.
Ильченко, Н.Б. Организация логистической деятельности украинских торговых предприятий: интеграционный процесс [Текст] / Н. Б. Ильченко // Логистика: проблемы и решения. – 2010. – №3. – С. 28-35.

3.
Ільяшенко, А. Інтеграція концепцій маркетингу й логістики в інноваційній діяльності промислового підприємства [Текст] / А. Ільяшенко // Держава та регіони. – 2007. – №6. – С. 41-44.

4.
Коніщева, Н.Й. Управління логістичною діяльністю як чинник підвищення ефективності використання стратегічного потенціалу вугільного підприємства [Текст] / Н. Й. Коніщева, Н. В. Трушкіна // Вісник Хмельницького національного університету.Економічні науки. – 2005. – №6,Т.1. – С. 10-15.

5.
Кочубейм, Д. Оцінка ефективності функціонування логістичної системи торговельних підприємств [Текст] / Д. Кочубейм // Вісник Київського національного торговельно-економічного університету. – 2009. – №4. – С. 59-66.

6. 658.7/.8
К82 Крикавський, Є.В. Логістика. Основи теорії [Текст] : підручник / Є. В. Крикавський. – 2-ге вид. доповн. і переробл. – Львів : Інтелект-Захід, 2006. – 456. –

7. 338(477)
П78 Кубик, Т. Логістика як ефективний фактор підвищення конкурентоспроможності сучасного підприємства [Текст] / Т. Кубик, В. Шипуліна // Проблеми розвитку соціально-економічних систем в контексті глобалізаційних викликів. – 2010. – Т.3. – С. 65-68.

8. 658.7/.8
Л69 Логістика: теорія та практика [Текст] : навч. посіб / В. М. Кислий, О. А. Біловодська, О. М. Олефіренко, О. М. Соляник. – К. : ЦУЛ, 2010. – 360с.

9.
Мамчин, М.М. Вплив логістичних ризиків на підвищення ефективності діяльності підприємств [Текст] / М. М. Мамчин, О. А. Русановська // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". – 2011. – №25(720). – С. 45-52.

10.
Матвій, І.Є. Особливості логістичної діяльності машинобудівних підприємств [Текст] / І. Є. Матвій // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки [Електронний ресурс]. – 2008. – №5. Т.3. – С. 212-216.

11. 658.7/.8
М80 Мороз, О.В. Системні фактори ефективності логістичної концепції постачання на підприємствах [Текст] : монографія / О. В. Мороз, О. В. Музика. – Вінниця : Універсум, 2007. – 165с.

12. 658.7/.8
О-50 Окландер, М.А. Промислова логістика [Текст] : навч. посіб. / М. А. Окландер, О. П. Хромов. – К. : ЦНЛ, 2004. – 222с.

13.
Омельченко, И.Н. Логистическая система - основа создания эффективно действующих предприятий [Текст] / И. Н. Омельченко, А. Б. Саврасов // Вестник машиностроения. – 2005. – №6. – С. 81-86.

14. 658.7/.8
П56 Пономарьова, Ю.В. Логістика [Текст] : навч. посіб. / Ю. В. Пономарьова. – К. : ЦНЛ, 2003. – 192с.

15.
Попова, І.В. Активізація логістичної діяльності як фактора підвищення стійкості підприємства [Текст] / І. В. Попова // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки [Електронний ресурс]. – 2008. – №6. Т.2. – С. 29-33.

16.
Руденко, Г.Р. Оцінка ефективності логістичної діяльності на машинобудівних підприємствах на засаді таксономічного аналізу, інноваційний підхід [Текст] / Г. Р. Руденко // Проблеми науки. – 2009. – №9. – С. 40-43.

17.
Руденко, Р.Г. Інноваційність взаємозв`язків видів забезпечення логістичної діяльності та управління підприємством [Текст] / Р. Г. Руденко // Проблеми науки. – 2007. – №8. – С. 8-14.

18.
Сагайдак-Никитюк, Р.В. Методика оценки эффективности логистической деятельности фармацевтического предприятия [Текст] / Р. В. Сагайдак-Никитюк // Логистика: проблемы и решения. – 2011. – №6. – С. 32-39.

19.
Седіков, І.О. Логістика як інструмент підвищення ефективності зернопереробних підприємств [Текст] / І. О. Седіков, З. І. Шевченко // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2010. – №3,Т.2. – С. 61-64.

20.
Скрипниченко, Ю. Оцінювання ефективності від логістизації промислового підприємства [Текст] / Ю. Скрипниченко // Економіка та підприємництвоДержава та регіони. – 2010. – №5. – С. 164-170.

21.
Тарик, П.П. Целесообразность использования службы логистики в деятельности предприятия [Текст] / П. П. Тарик // Логистика: проблемы и решения. – 2010. – №5. – С. 69-72.

22.
Трушкіна, Н. Показники оцінки ефективності логістичної діяльності вугільного підприємства [Текст] / Н. Трушкіна // Вісник економічної науки України. – 2006. – №2. – С. 161-163.

23.
Цимбалюк, О.В. Место и роль логистики в хозяйственной деятельности предприятия [Текст] / О. В. Цимбалюк, О. Г. Шатохин // Науковий вісник національного гірничого університету. – 2006. – №12. – С. 98-102.

24.
Чорнописька, Н. Методичні підходи оцінювання логістичної діяльності підприємства [Текст] / Н. Чорнописька // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". – 2008. – №23 (623). – С. 265-271.


Додатково радимо Вам звернутись до БД “Електронний каталог” на сайті НБ ХНУ- рубрика “логістика”

Для пошуку повнотекстової інформації використовуйте БД «Електронна бібліотека», Навігатор Інтернет-ресурсів за профілем університету