Відповідь на запитання

Кількість запитів: 1

> Доброго вечора! Мені потрібна література до реферату на тему: "Етичні принципи Кодексу професійної етики аудиторів в Україні"
1.
657.63
С51
Смоленюк, П.С. Основи аудиту [Текст] : навч. посіб. / П. С. Смоленюк. – Тернопiль : Збруч, 1996. – 118с.

2.
34(477)
П69
Практичний посібник для аудиторів. [Загальні положення про аудит. Кодекс професійної етики аудиторів. Національні норми аудиту. Положення (стандарти) бухгалтерського обліку] (станом на 1 черв. 2002 р) [Текст] : зб. законодавчих та нормативних актів /  упорядник Камлик М.І. – К. : Атіка, 2002. – 560с.

3.
657.63
К57
Кодекс професійної етики аудиторів України [Текст]. – К. : Юрінком Інтер, 1998. – 23 с.

4.
657.63
С76
Стандарти аудиту, надання впевненості та етики міжнародної федерації бухгалтерів [Текст] : тести. – Житомир : Рута, 2006. – 208с.

5.


Дрозд, І. Професійна етика внутрішнього аудитора державних фінансів [Текст] / І. Дрозд // Фінансовий контроль. – 2009. – №1. – С. 41-44.

6.
17
Б87
Бралатан, В.П. Професійна етика [Текст] : навч. посіб. / В. П. Бралатан, Л. В. Гуцаленко, Н. Г. Здирко. – К. : ЦУЛ, 2011. – 252с. 

7.

http://audit-plus.com.ua/etika_auditorov/kodeks-professionalnoy-etiki-auditorov-ukrainy/index.htmlКодекс профессиональной этики аудиторов Украины

8.

http://do.gendocs.ru/docs/index-116378.htmlКодекс професійної етики аудиторів України
9.

Додатково радимо Вам звернутись до БД “Електронний каталог” на сайті НБ ХНУ- рубрика “Етика бухгалтера-аудитора.....”