Відповідь на запитання

Кількість запитів: 1

> Добрий День! Допоможіть будь-ласка найти матеріал:
> 1.Основні забруднюючі речовини, що викидаються у Н.С.з станцій технічного обслуговування автомобілів.
> 2.Вплив станцій технічного обслуговування на довкілля.

1. 504
Б81 Бондалетова, Л.И. Промышленная экология [Електронний ресурс] : учеб. пособие / Л. И. Бондалетова. – Томск : Изд-во ТПУ, 2008. – 247с.

2.
Гомонай, В.І. Формальдегід - головний компонент забруднення атмосфери автомобільним транспортом у містах України [Текст] / В. І. Гомонай, В. Ю. Лобко, В. С. Ходаковський // Екологічний вісник. – 2007. – №1. – С. 11-12.

3. 504
К17 Калыгин, В.Г. Промышленная экология [Текст] : курс лекций / В. Г. Калыгин. – М. : МНЭПУ, 2000. – 240с.

4. 504
К59 Козлов, Ю.С. Экологическая безопасность автомобильного транспорта [Текст] / Ю. С. Козлов, В. П. Меньшова, И. А. Святкин. – М. : Агар, 2000. – 175с.

5. 504
Л84 Луканин, В.Н. Промышленно-транспортная экология [Текст] : учеб. пособие / В. Н. Луканин, Ю. В. Трофименко. – М. : Высшая школа, 2001. – 273с. : ил.

6. 629
М26 Марков, О.Д. Станции технического обслуживания автомобилей [Текст] / О. Д. Марков. – К. : Кондор, 2008. – 536с.

7. 504
П81 Промислова екологія [Текст] : навч. посіб. / С. О. Апостолюк, В. С. Джигирей, І. А. Соколовський [та ін.]. – 2-ге вид., випр., і доп. – К. : Знання, 2012. – 430с. – (Вища освіта ХХI століття). – [


8. 504
П81 Промислова екологія [Текст] : навч. посіб. / Я. І. Бедрій, Б. Білінський, О [та ін.]. – 4-те вид., переробл. – К. : Кондор, 2010. – 374с. – [Існує електронна копія].

9. 504
Ф53 Філіппов, А.З. Промислова екологія (транспорт) [Текст] : навч. посіб. / А. З. Філіппов. – К. : Вища школа, 1995. – 82с.

10. Петрук В.Г., Васильківський І.В., Турчик П.М., Мандзюк Г.С.
ОЦІНКА ВПЛИВУ НА НАВКОЛИШНЄ СЕРЕДОВИЩЕ СТАНЦІЙ
ТЕХНІЧНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ АВТОМОБІЛІВ
http://eco.com.ua/sites/eco.com.ua/files/lib1/konf/1vze/6_s_1VZE.pdf#page=44Для пошуку повнотекстової інформації використовуйте БД «Електронна бібліотека», Навігатор Інтернет-ресурсів за профілем університету