Відповідь на запитання

Кількість запитів: 1

> Проаналізуйте ситуацію з бюджетним дефіцитом в Україні


1. 336
А86 Артус, М.М. Бюджетна система України [Текст] : навч. посіб. / М. М. Артус, Н. М. Хижа. – К. : Вид-цтво Європейського ун-ту, 2007. – 220с. – [Існує електронна копія].

2.
Биков, Д. Трансмісійний механізм фінансування бюджетного дефіциту [Текст] / Д. Биков // Ринок цінних паперів України. – 2010. – №7. – С. 59-64.

3. 336
В19 Василик, О.Д. Бюджетна система України [Текст] : підручник / О. Д. Василик, К. В. Павлюк. – К. : ЦНЛ, 2004. – 544с.

4. 336
В19 Василик, О.Д. Державні фінанси України [Текст] : підручник / О. Д. Василик, К. В. Павлюк. – 2-ге вид., переробл. та доповн. – К. : ЦУЛ, 2004. – 608с.

5.
Гладченко, Л. Теоретичні основи бюджетного дефіциту: економічний і політичний ракурс [Текст] / Л. Гладченко // Ринок цінних паперів України. – 2011. – №9-10. – С. 23-28.

6.
Дем`янишин, В. Бюджетний дефіцит та його вплив на кризову ситуацію в Україні [Текст] / В. Дем`янишин // Вісник Тернопільського державного економічного університету. – 2007. – №5. – С. 120-123.

7.
Зайчикова, В.В. Удосконалення бюджетного законодавства в контексті європейського досвіду скорочення дефіциту бюджету [Текст] / В. В. Зайчикова // Фінанси України. – 2011. – №5. – С. 56-67.

8.
Захожай, К. Методика факторного аналізу динаміки коефіцієнта дефіцитності Державного бюджету України [Текст] / К. Захожай // Статистика України. – 2011. – №4. – С. 56-58.

9.
Колісник, О. Управління бюджетним дефіцитом [Текст] / О. Колісник // Світ фінансів. – 2005. – №3-4. – С. 102-110.

10.
Кравчук, Н. Бюджетний дефіцит: теоретична концептуалізація та сучасний прагматизм [Текст] / Н. Кравчук // Вісник Тернопільської академії народного господарства. – 2004. – №6. – С. 60-71.

11.
Кудряшов, В. Фінансування дефіциту державного бюджету [Текст] / В. Кудряшов // Економіка України. – 2009. – №4. – С. 52-64.

12.
Макаренко, Є. Бюджетний дефіцит в умовах світової фінансової кризи [Текст] / Є. Макаренко // Економіка та держава. – 2010. – №10. – С. 71-72.

13.
Машко, А.І. Управління дефіцитом державного бюджету [Текст] / А. І. Машко // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2008. – №5. Т.1. – С. 152-158.

14.
Орловська, Н. Дефіцит державного бюджету і джерела його фінансування [Текст] / Н. Орловська // Вісник Національного банку України. – 2010. – №5. – С. 28-30.

15.
Пасічний, М. Механізм управління дефіцитом бюджету в умовах соціально-економічних перетворень [Текст] / М. Пасічний // Економіка та держава. – 2011. – №9. – С. 46-50.

16. 336
П19 Пасічник, Ю.В. Бюджетна система України та зарубіжних країн [Текст] : навч. посіб. / Ю. В. Пасічник. – 2-ге вид., переробл. і доповн. – К. : Знання-Прес, 2003. – 523с.

17.
Сова, О.Ю. Сутність та види дефіциту державного бюджету [Текст] / О. Ю. Сова // Фінанси України. – 2005. – №9. – С. 20-24.

18. 336
Теорія фінансів [Текст] : підручник / П. І. Юхименко, В. М. Федосов, Л. Л. Лабезник, С. В. Бойко за ред. В.М. Федосова, С.І.Юрія. – К. : ЦУЛ, 2010. – 576с.

19. 336
Ф47 Фещенко, Л.В. Бюджетна система України [Текст] : навч. посіб. / Л. В. Фещенко, П. В. Проноза, Н. В. Кузьминчук. – К. : Кондор, 2008. – 440с.

20. 336
Ф59 Фінанси [Текст] : конспект лекцій / І. Б. Медведєва, Л. С. Мартюшева, Л. О. Меренкова, Т. Б. Кузенко. – Харків : ХНЕУ, 2008. – 360с.

21. 336
Ф59 Фінанси [Текст] : підручник / за ред. С.І. Юрія, В.М. Федосова. – К. : Знання, 2008. – 611с.

22.
Футерко, О.І. Бюджетний дефіцит і державний борг: динаміка та основні проблеми управління [Текст] / О. І. Футерко // Економічний часопис - XXI. – 2011. – №9-10. – С. 37-40.

23.
Царук, О.В. Оцінка боргового фінансування дефіциту державного бюджету України [Текст] / О. В. Царук // Фінанси України. – 2010. – №4. – С. 98-101.

24. 336
С91 Яремчук, О.В. Бюджетний дефіцит та його вплив на економічну ситуацію в Україні [Текст] / О. В. Яремчук, І. В. Форкун // Сучасні підходи, методи і моделі в управлінні фінансами: економічний і соціальний аспекти. – 2010. – С. 51-54.


Додатково радимо Вам звернутись до БД “Електронний каталог” на сайті НБ ХНУ- рубрика “ бюджетний дефіцит=дефіцит бюджету”

Для пошуку повнотекстової інформації використовуйте БД «Електронна бібліотека», Навігатор Інтернет-ресурсів за профілем університету