Відповідь на запитання

Кількість запитів: 1

> Доброго вечора.Допоможіть будь-ласка зі списком літератури для курсової роботи на тему "технологія ресторанного бізнесу".Дякую.

1.
64
Р43
Ресторанне господарство і туристична індустрія у ринкових умовах [Текст] : зб. наук. праць. – К. : Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2002. – 170с.

2.


Ресторанний бізнес [Текст] // Податки та бухгалтерський облік. – 2012. – №98. – С. 3-36.

3.
338.46
А87
Архіпов, В.В. Організація ресторанного господарства [Текст] : навч. посіб. / В. В. Архіпов. – 2-ге вид., переробл. та доповн. – К. : ЦУЛ, 2010. – 280с. 

4.
64
А87
Архіпов, В.В. Ресторанна справа: асортимент, технологія і управління якістю продукції в сучасному ресторані [Текст] : навч. посіб. / В. В. Архіпов, Т. В. Іванникова, А. В. Архіпова. – 2-ге вид. – К. : ЦУЛ, 2008. – 384с. – [Рекомендовано МОН України].

5.
339.3
В49
Виноградська, А.М. Технологія комерційного підприємництва [Текст] : навч. посіб. / А. М. Виноградська. – К. : ЦНЛ, 2006. – 780с. – [Рекомендовано МОН України].

6.


Дзюба, Н. Організація роботи закладів ресторанного господарства [Текст] / Н. Дзюба // Податки та бухгалтерський облік. – 2007. – №51. – С. 43-50.

7.
338.46
З-91
Зубар, Н.М. Логістика у ресторанному господарстві [Текст] : навч. посіб / Н. М. Зубар, М. Ю. Григорак. – К. : ЦУЛ, 2010. – 312с.

8.


Колесник, Ю. Душевный бизнес [Текст] / Ю. Колесник // Компаньон. Стратегии. – 2011. – №4. – С. 33-34. – [Успех в ресторанном бизнесе].

9.


Коломієць, В.М. Організація торговельної діяльності у системі стратегічного управління готельно-ресторанним комплексом [Текст] / В. М. Коломієць // Інвестиції : практика та досвід. – 2010. – №23. – С. 42-44.

10.


Мазараки, А. Тенденції розвитку ресторанного господарства в Україні [Текст] / А. Мазараки, Г. П`ятницька // Вісник Київського національного торговельно-економічного університету. – 2004. – №2. – С. 5-15.

11.


Мартиненко, Л.В. Інноваційні підходи до підготовки фахівців ресторанного сервісу [Текст] / Л. В. Мартиненко // Професійно-технічна освіта. – 2012. – №1. – С. 33-37.

12.
338.46
М50
Менеджмент готельно-ресторанного бізнесу [Текст] : навч. посіб. / Г. Б. Мунін, Ю. О. Карягін, Х. Й. Роглєв, С. І. Руденко під заг. ред.: М.М. Поплавського, О.О. Гаца. – К. : Кондор, 2008. – 460с. – [Затверджено МОН України].

13.
338.46
Н59
Нечаюк, Л.І. Готельно-ресторанний бізнес: менеджмент [Текст] : навч. посіб. / Л. І. Нечаюк, Н. О. Нечаюк. – К. : ЦНЛ, 2006. – 348с. – [Рекомендовано МОН України].

14.


П`ятницька, Г. Розвиток підприємництва в ресторанному господарстві України [Текст] / Г. П`ятницька // Вісник Київського національного торговельно-економічного університету. – 2007. – №4. – С. 80-89.

15.


П`ятницька, Г. Сучасні проблеми інноваційного розвитку ресторанного господарства України [Текст] / Г. П`ятницька, О. Григоренко // Вісник Київського національного торговельно-економічного університету. – 2005. – №1. – С. 5-12.

16.


Сусол, Н. Ресторанні послуги: структура факторів якості [Текст] / Н. Сусол // Стандартизація сертифікація якість. – 2005. – №4. – С. 63-66.

17.


Сушальська, Т. Кейтеринг: нові можливості ресторанного бізнесу [Текст] / Т. Сушальська // Бухгалтерія. – 2008. – №21. – С. 47-51. – [Виїзне ресторанне обслуговування].

18.


Тувайкін, В. Шляхи вдосконалення якості ресторанних послуг в Україні [Текст] / В. Тувайкін // Держава та регіони. – 2011. – №4. – С. 209-212.

Додатково радимо Вам звернутись до БД “Електронний каталог” на сайті НБ ХНУ- рубрика “Ресторанний бізнес.”

http://ua.textreferat.com/referat-1052-1.htmlАналіз технології обслуговування споживачів на підприємствах ресторанного господарства готельного комплексу