Наукова бібліотека Хмельницького національного університету

Наукова робота. Конференції

Нарада-семінар
"Бібліотеки вищих навчальних закладів
Київської зони сьогодні та перспективи їх розвитку"

21 - 25 березня 2005 року

Програма семінару

Відкриття наради та вступне слово. Скиба М.Є., ректор Хмельницького національного університету, професор, д.т.н.
Діяльність бібліотек вузів Київського зонального методичного об'єднання за рік, що минув.
Нестеренко В.Г., директор НБ Київського національного університету ім.Тараса Шевченка
Роль бібліотеки Хмельницького національного університету в інформаційній підтримці освіти та науки. Петрицька В.М., директор бібліотеки
Використання електронних ресурсів в інформаційно-бібліографічному обслуговуванні користувачів бібліотеки. Бичко О.М., зав. відділом бібліотеки ХНУ
Автоматизована система обслуговування користувачів бібліотеки ХНУ: поєднання власних продуктів з програмою "УФД/ Бібліотека". Глухенька В.О., гол. інженер бібліотеки
Інформаційно-бібліотечне обслуговування студентів бібліотеки Кам'янець-Подільського національного університету. Бунда В.М., заступник директора бібліотеки
Практика застосування обліку віртуальних користувачів інформації. Саприкін Г.А., директор Державної бібліотеки України для юнацтва, канд.пед.наук, доцент
Програма "Молодий спеціаліст ХХI століття" та її реалізація в бібліотеці Хмельницького національного університету. Василишина В.О., гол. бібліотекар бібліотеки
Штрих-кодові технології в АІБС "УФД / Бібліотека". Карпенко І.В. - голова Ради директорів ЗАТ "Український фондовий дім", канд.фіз.-мат. наук
Тематичний рубрикатор - ефективна система класифікації та пошуку документів в бібліотеці. Сергеєва Л.О., гол. бібліотекар бібліотеки ХНУ
Нетрадиційні форми культурно-просвітницької роботи бібліотеки технічного вузу.
Максимова Н.Ф., директор бібліотеки Українського держ. хіміко-технологічного ун-ту, м.Дніпропетровськ
Бібліотечне обслуговування та потреби вищого навчального закладу в сучасних умовах. Шпукал Л.І., директор бібліотеки Вінницького національного медичного університету
Бібліотека Державного агроекологічного університету як осередок науки, культури і знань.
Солодкова Л.О., директор бібліотеки, м. Житомир
Орієнтація на результат: аспекти діяльності методичної служби бібліотеки ХНУ. Чабан К.А., зав.відділом бібліотеки
Діяльність бібліотеки Вінницького національного медичного університрету як методичного центру.
Струтинська Н.М., заст. директора бібліотеки
Організація книжкового фонду - запорука успішної роботи бібліотеки.
Фахрутдінова С.М., директор бібліотеки Національної металургійної академії, м.Дніпропетровськ
 
Наші координати: м.Хмельницький
вул. Кам'янецька 110/1
тел.: 77-30-38;
e-mail