Наукова бібліотека Хмельницького національного університету


Станом на 01.12.2015 р.
КРУГЛЯК БРОНІСЛАВ СТЕПАНОВИЧ
доктор економічних наук, професор   Народився 22 листопада 1939 року в селі Фащіївка Віньковецького району Хмельницької області.
   У 1961 році закінчив Одеський кредитно-економічний інститут, отримавши спеціальність "Бухгалтер-економіст".
   1963 року захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук на тему "Облік і аналіз основних засобів".
   1981 року захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора економічних наук на тему "Проблеми обліку та аналізу ефективності використання основних засобів і капіталовкладень на прикладі підприємств України".
   На викладацькій роботі працює з 1961 року. В Хмельницькому національному університеті працює з 1988 року.
   В період з 1991 по 1993 рік очолював кафедру ревізії і контролю, яка в 1993 році була об'єднана з кафедрою обліку та аудиту. На теперішній час працює на посаді професора кафедри обліку та аудиту.
   Викладає дисципліни: "Бухгалтерський облік", "Фінансовий облік". Вивчає проблеми відтворення основних засобів та капітальних інвестицій.
   Має понад 200 наукових праць.

ОСНОВНІ ОПУБЛІКОВАНІ ПРАЦІ

  Монографії, навчальні посібники
1. Бухгалтерський облік: організаційно-методологічні аспекти : навч. посіб. / Б. С. Кругляк [та ін.] ; Технол. ун-т Поділля, Поділ. держ. аграр.-техн. акад. - Хмельницький : ТУП, 2001. - 286 с.
2. Економічний аналіз підприємств : навч. посiб. / Б. С. Кругляк [та ін.]. – Хмельницький : ХДУ, 2004. – 420 с.
3. Бухгалтерський облік на підприємствах : навч. посіб. / Б. С. Кругляк. – Хмельницький : ПП "Едельвейс", 2006. – 632 с.
Статті в журналах та збірниках наукових праць
4. Аналіз стану амортизаційної політики на прикладі промислового підприємства / Б.С. Кругляк, А.Ф. Гуменюк // Екон. аналіз : зб. наук. пр. / Терноп. нац. екон. ун-т. – Тернопіль : ТНЕУ, 2007. – С. 230-234.
5. Аудит основних засобів промислових підприємств: методичний аспект / Б.С. Кругляк, А.Ф. Гуменюк // Бухгалтерський облік і аудит. – 2007. – № 7. – С. 50-58.
6. Проблеми відтворення основних засобів у вітчизняній обліковій системі / Б. С. Кругляк, А. Ф. Гуменюк // Вісн. Хмельниц. нац. ун-ту. Екон. науки. – 2008. – № 6, т. 1. – С. 33-36.
7. Методика оцінки ефективності фінансових інвестицій / Б. С. Кругляк // Актуальні проблеми підвищення якості підготовки фахівців у галузі економіки в умовах сталого економічного розвитку України : зб. матеріалів II Всеукр. наук.-практ. конф., 25-26 жовт. 2012 р. – Хмельницький : ХНУ, 2012. – С. 79-83.
8. Деякі питання фінансово-інвестиційних проектів: методологія аналізу ефективності / Б. С. Кругляк // Актуальні проблеми підвищення якості підготовки фахівців у галузі економіки в умовах сталого економічного розвитку України : зб. матеріалів ІII Всеукр. наук.- практ. конф., 24-25 жовт. 2013 р. – Хмельницький : ХНУ, 2013. – С. 66-71.


   
Наші координати: м.Хмельницький,
вул. Кам'янецька 110/1,
тел.: 77-30-38,

e-mail