Наукова бібліотека Хмельницького національного університету


Станом на 01.12.2016 р.
ПАРАСКА ГЕОРГІЙ БОРИСОВИЧ
доктор технічних наук, професор   Народився 11 квітня 1956 р. у с. Ялтушків Барського району Вінницької області. Закінчивши 1980 р. з відзнакою Хмельницький технологічний інститут побутового обслуговування за спеціальністю "Машини і апарати легкої промисловості", почав працювати інженером НДС рідного вишу.
   Одночасно із науково-педагогічною діяльністю Георгій Борисович навчався в аспірантурі та докторантурі Київського технологічного інституту легкої промисловості, де 1986 р. успішно захистив кандидатську, а 2000 р. - докторську дисертацію. У 2002 р. отримав учене звання професора.
   Починаючи з 1986 р., Г. Б. Параска послідовно пройшов шлях від асистента, старшого викладача, доцента до професора кафедри "Машини і апарати легкої промисловості". Він виконував обов’язки завідувача кафедри (1990–1991) та директора Інституту технологій, дизайну та сервісу (з 2004 року). Як директор брав участь у відкритті підготовки фахівців за напрямом "Мистецтво" (спеціальність "Дизайн"). За останні роки студенти цієї спеціальності підтвердили свій високий професійний рівень - про це свідчать перемоги на міжнародних мистецьких конкурсах.
   З 2008 року по квітень 2016 року  виконував обов'язки  проректора з наукової роботи.
   Георгія Борисовича неодноразово призначали головою експертних комісій із проведення акредитаційної експертизи вишів, зокрема Національної академії образотворчого мистецтва і архітектури та Львівської національної академії мистецтв.
   У сфері наукових інтересів професора Г. Б. Параски важливе місце посідають дослідження машин та технологій легкої промисловості. Основні положення цієї теми викладені у монографії "Стабілізація натягу ниток основи на в’язальних машинах". При цьому розроблено принципово нові, високоефективні пристрої, які впроваджено не тільки на вітчизняних підприємствах, а й за кордоном.
   Останні дослідження спрямовані на розробку енергоощадних технологій у системах теплопостачання та технологій утилізації промислових і побутових відходів, що є дуже актуальними сьогодні. Під керівництвом професора Г. Б. Параски виконано більше 10 держбюджетних та госпдоговірних науково-дослідних тем.
   Серед основних результатів науково-педагогічної діяльності Георгія Параски - понад 200 наукових праць, 17 авторських свідоцтв і 45 патентів на винаходи. Результати його досліджень упроваджені в Україні та за кордоном. За результатами інноваційних розробок нагороджений нагрудним знаком "Винахідник СССР". Науковець є автором кількох монографій та навчального посібника. Під його керівництвом захищено три кандидатські дисертації та одна докторська дисертація.
   Г. Б. Параска - член Наукової ради Міністерства освіти і науки України, експертної ради з харчової та легкої промисловості при Державній акредитаційній комісії, член Президії проректорів з НР України.
   За багаторічну плідну наукову і науково-педагогічну діяльність, вагомі творчі здобутки, видатні наукові досягнення, впровадження їх у практику та високий професіоналізм нагороджений Почесною грамотою Кабінету Міністрів України та грамотою Верховної Ради України.
   У Хмельницькому національному університеті не працює з 31 серпня 2016 року.

ОСНОВНІ ОПУБЛІКОВАНІ ПРАЦІ


Монографії, навчальні посібники
1. Стабілізація натягу ниток основи на в'язальних машинах : монографія / Г. Б. Параска. - Хмельницький : ХНУ, 2012. - 275 с. : рис., табл. - Бібліогр.: с. 246-272.
2. Інноваційні нанотехнології активації і знезаражування води та вібраційне обладнання : монографія / Г. Б. Параска [та ін.]. - Хмельницький : ХмЦНІІ, 2013. - 252 с. : рис. - Бібліогр.: с. 225-249.
3. Систематизація кулірних пресових структур : навч. посіб. / О. В. Головня і Г. Б. Параска ; Львів. нац. акад. мистецтв. - Львів : ЛНАМ, 2014. - 63 с. : рис. - Бібліогр.: с. 61-63.
4. Ресурсоощадні технології та обладнання швейної та текстильної промисловості : монографія : в 2 ч. / Г. Б. Параска [та ін.] ; Київ. нац. ун-т технологій та дизайну. - Київ : КНУТД, 2015.
Ч. 1 : Наукові основи та інженерні методи проектування ресурсоощадних технологій і обладнання швейної та текстильної промисловості. - 2015. - 336 с. : рис., табл. - Бібліогр. в кінці розд.
Ч. 2 : Шляхи підвищення ефективності швейної та текстильної галузей України на базі новітних технологій та управління. - 2015. - 259 с. : рис., табл. - Бібліогр. в кінці розд.
  Статті в журналах та збірниках наукових праць з 2008 р
5. Application of Acoustic Emission Phenomenon for Nondestructive Control and Diagnosing of Microassembly Frames / A. Goroshko, R. Didziokas, V. Royzman, G. Paraska // Современные достижения в науке и образовании : сб. тр. II Междунар. науч. конф., Нетания (Израиль), 25 сент.-2 окт. 2008 г. – Хмельницкий : ХНУ, 2008. – P. 92-95.
6. Computation of parameters of free vibrations of linear oscillators / D. Tolmachjov, Y. Shalapko, G. Paraska // The XLV session of the students scientific circles, AGH, May 2008. – Krakow, 2008. – S. 187-188.
7. Dynamic Research of Gear-and-Lever Motion Drives / V. Neymak, G. Paraska // Современные достижения в науке и образовании : сб. тр. II Междунар. науч. конф., Нетания (Израиль), 25 сент.-2 окт. 2008 г. – Хмельницкий : ХНУ, 2008. – P. 17-20.
8. Modeling for interface mobilization of elements of total hip prosthesis / J. Shalapko, S. Kostogryz, G. Paraska, A. Zagurskyj // Mechanika w medycynie : IX miedz. seminarium naukowe. – Rzeszow-Boguchwala, 2008. - P. 227-236.
9. Аналітичні дослідження одноступеневого зубчасто-важільного планетарного механізму / В. С. Неймак, Г. Б. Параска, С. В. Смутко // Вісн. Хмельниц. нац. ун-ту. Техн. науки. – 2008. – № 2. – С. 96-99.
10. Дослідження амплітудно-частотних характеристик процесу гідродинамічного формування деталей швейних виробів / Л. В. Буханцова, М. О. Кущевський, Г. П. Параска // Вісн. Хмельниц. нац. ун-ту. Техн. науки. – 2008. – № 1. – С. 43-47.
11. Дослідження кінематики зубчастого зачеплення одноступеневого зубчасто-важільного планетарного механізму / В. С. Неймак, Г. Б. Параска, С. В. Смутко // Вісн. Київ. нац. ун-ту технологій та дизайну : наук. журн. - Київ, 2008. – № 4, т. 1 (42). – С. 83-85.
12. Перспективи удосконалення основов'язальних машин / Г. Б. Параска // Основи інноваційно-наукових напрямів діяльності Хмельницького національного університету : зб. наук. пр. – Хмельницький : ХНУ, 2009. – С. 233-246.
13. Розробка складів поліуретанових захисних покриттів на основі рециклатів ПЕТФ / О. В. Студенець, І. А. Мандзюк, О. Г. Мучак, Г. Б. Параска // Вісн. Хмельниц. нац. ун-ту. Техн. науки. – 2009. – № 4. – С. 199-204.
14. Скиба Микола Єгорович – ректор Хмельницького національного університету : літопис творчих звершень : збірник. – Хмельницький : ХНУ, 2009. – С. 42-49.
15. Investigation of the Supercapacitor Mathematical Model by Means of LTspice IV / V. Martynyuk, G. Paraska, D. Makaryshkin // Proceedings of the Xth International Conference on Modern Problems of Radio Engineering, Telecommunications and Computer Science (TCSET’2010), Lviv-Slavsko, Ukraine, February 23–27, 2010. – P. 40–42.
16. Експериментальні дослідження важільно-вантажного стабілізатора середнього натягу ниток основи в'язальних машин в системі LabView / А. Р. Марчук, В. С. Неймак, Г. Б. Параска // Вісн. Хмельниц. нац. ун-ту. Техн. науки. – 2010. – № 2. – С. 7-11.
17. Інноваційні методи в науковій діяльності Хмельницького національного університету / М. Є. Скиба, Г. Б. Параска // Вісн. Київ. нац. ун-ту технологій та дизайну : наук. журн. - Київ, 2010. – № 5, т. 2. – С. 97–103.
18. Математична модель знаходження похибок вимірювання аналітичного фазового методу вимірювання відстаней до багатьох об'єктів / О. М. Шинкарук, Г. Б. Параска, В. Р. Любчик // Функциональная компонентная база микро-, опто- и наноэлектроники : сб. науч. тр. 3-й Междунар. науч. конф., 28 сент. - 2 окт. 2010 г. – Харьков - Кацивели : ХНУРЭ, 2010. – С. 59–61.
19. Теоретичні основи фазових вимірювань відстаней до декількох об‘єктів / Г. Б. Параска, О. М. Шинкарук, В. Р. Любчик // Электроника и связь. Темат. вып. : Электроника и нанотехнологии. – 2010. – № 2. – С. 82–86
20. Технологічні аспекти використання у взуттєвій промисловості клеїв-розплавів на основі вторинної сировини / І. А. Мандзюк, Т. В. Іванішена, Г. Б. Параска, О. Г. Мучак // Вісн. Київ. нац. ун-ту технологій та дизайну : наук. журн. - Київ, 2010. – № 4. – С. 283–289.
21. A design of process of causing of polymeric coverage is on fabrics / S. Petegerych, G. Paraska, V. Misiats // Scientific basis of modern technology: experience and prospects : monograph / ed. Y. I. Shalapko, L. A. Dobrzanski. – Jaremche, 2011. – P. 482-487.
22. A design of process of causing of polymeric coverage is on fabrics / S. Petegerych, G. Paraska, V. Misiats // IV Українсько-Польські наукові діалоги : міжнар. наук. конф., 11–14 жовт. 2011 р., м. Яремче : тези наук. пр. – Хмельницький : ХНУ, 2011. – С. 117-118.
23. Dynamics of ultrasonic of technological systems / G. Paraska, Nasr Аly-Yafaі, M. Rubanka, V. Misiats // Scientific basis of modern technology: experience and prospects : monograph / ed. Y. I. Shalapko, L. A. Dobrzanski. – Jaremche, 2011. – P. 424-428.
24. Dynamics of ultrasonic technological systems / G. Paraska, Аly-Yafaі Nasr, M. Rubanka, V. Mіsiats // IV Українсько-Польські наукові діалоги : міжнар. наук. конф., 11–14 жовт. 2011 р., м. Яремче : тези наук. пр. – Хмельницький : ХНУ, 2011. – С. 88.
25. Експериментально-аналітичні дослідження систем подачі ниток основовязальних машин / А. Р. Марчук, А. В. Буряк, Г. Б. Параска // Наукові нотатки : міжвуз. зб. / Луц. нац. техн. ун-т. – Луцьк, 2011. – Вип. 34. – С. 177-181.
26. Енергозберігаючі технології в контексті створення об’єктів інтелектуальної власності та їх комерціалізації / Г. Б. Параска, С. Л. Горященко, В. О. Гуляєва // Актуальні проблеми інтелектуальної власності : матеріали XVІІІ Міжнар. наук.-практ. конф., 12-16 верес. 2011 р. – Ялта, 2011. – С. 193-197.
27. Моделювання процесу нанесення полімерного покриття на тканини / С. В. Петегерич, Г. Б. Параска, В. П. Місяць, М. П. Брезненко // Вісн. Хмельниц. нац. ун-ту. Техн. науки. – 2011. – № 4. – С. 168-172.
28. Experimental researches of process application polymer materials on artificial leather / S. Horyashchenko, S. Petegerych, I. Mandzyuk, G. Paraska // Engineering and methodology of modern technology : monograph /edited by G.Paraska, J. Kowal. – Khmelnitskiy, 2012. – P. 134-145.
29. Model of transmission of probing signals in the study of nano-objects / V. Liubchyk, S. Karvan, G. Paraska // Nanotechnology (IEEE-NANO), 2012 12th IEEE Conference on, IEEE Xplore Digital Library, 20-23 Aug. 2012, Birmingham , 2012. – P. 1-4.
30. Modeling and reserch of polymer coating on clothing materials / S. Horyashchenko, G. Paraska, S. Petegerych // Innovation in textile materials&protective clothing : monograph. – Warsaw, 2012. – С. 151-159.
31. The method of determination of surface morphology at a nanometer scale / V. Liubchyk, G. Paraska, S. Karvan // Матеріали міжнародної наукової конференції "Новітні технології в текстильній промисловості", 9-11 жовт. 2012 р. – Хмельницький : ХНУ, 2012. – С. 40-43.
32. Theoretical researches of process causing polymeric coverage are on fabrics / S. V. Petegerych, V. P. Misiats, N. P. Bereznenko, G. B. Paraska // Engineering and methodology of modern technology : monograph /edited by G.Paraska, J. Kowal. – Khmelnitskiy, 2012. – P. 119-133.
33. Взаємодія науки, бізнесу і влади в рамках наукового парку - передумова сталого розвитку економіки Подільського регіону / М. Є. Скиба, Г. Б. Параска, В. Р. Любчик // Міжнародний науково-практичний форум "Наука і бізнес – основа розвитку економіки", 11-12 жовт. 2012 р. – Дніпропетровськ, 2012. – С. 46-48.
34. Використання рівноміцних пружних систем в техніці / Г. Б. Параска, А. І. Гордєєв, М. П. Мазур, О. С. Ланець // Вісн. Хмельниц. нац. ун-ту. Техн. науки. – 2012. – № 6. – С. 14-20.
35. Додаток методу граничних елементів до розрахунку ребристих пластин / М. Г. Сур'яніков, Г. М. Козолуп, Г. Б. Параска // Вісн. Хмельниц. нац. ун-ту. Техн. науки. – 2012. – № 1. – С. 10-15.
36. Енергетичні процеси при формуванні полімерних покриттів газодинамічним потоком / С. В. Петегерич, І. А. Мандзюк, Г. Б. Параска, В. П. Місяць, М. П. Березненко // Вісн. Хмельниц. нац. ун-ту. Техн. науки. – 2012. – № 3. – С. 62-66.
37. Застосування рівноміцних пружних елементів у різних технологічних машинах / С. І. Фют, Г. Б. Параска, А. І. Гордеєв // Materialy VIII miedzynarodowej naukowi-praktycznej konferencji "Naukowa mysl informacyjnej powieki – 2012". – Przemysl, 2012.- C. 83-93.
38. Комп'ютерні технології для наукових досліджень і розробка програмного забезпечення у Хмельницькому національному університеті / М. Є. Скиба, Г. Б. Параска, Ю. Б. Михайловський // Комп’ютеризація освітньої діяльності : зб. наук.-метод. пр. / за заг. ред. М. Є. Скиби, С. Г. Костогриза. – Хмельницький : ХНУ, 2012. – С. 7-13.
39. Приложение метода граничных элементов к задаче изгиба длинной цилиндрической оболочки / Г. Б. Параска, Н. Г. Сурьянинов, Е. В. Слабенко // Вісн. Хмельниц. нац. ун-ту. Техн. науки. – 2012. – № 2. – С. 36-41.
40. Створення наукових парків при національних університетах як один із потужних чинників інноваційного сталого розвитку регіону / Г. Б. Параска, В. Р. Любчик // Матеріали круглого столу "Регіональна інноваційна стратегія та сталий економічний розвиток", 25 трав. 2012 р. – Київ, 2012. – C. 46-52.
41. Автоматична технологічність - критерій удосконалення побутових пральних машин / Г. Параска, С. Лісевич, С. Смутко // V Українсько-Польські наукові Діалоги : міжнар. наук. конф., 16-19 жовт. 2013 р. - Хмельницький- Яремче, 2013. – С. 74-75.
42. Визначення технологічних зусиль на механізм пазових голок основов'язальних машин / В. С. Неймак, Г. Б. Параска, В. В. Чабан // Вісн. Хмельниц. нац. ун-ту. Техн. науки. – 2013. – № 1. – С. 51-56.
43. Експериментальні динамічні дослідження одноступеневого зубчасто-важільного планетарного механізму з використанням програмного середовища LabView / С. В. Смутко, В. С. Неймак, Г. Б. Параска // Вісн. Хмельниц. нац. ун-ту. Техн. науки. – 2013. – № 3. – С. 241-244.
44. Енергозбереження як один з чиників існування автоносного університету / М. Скиба, Г. Параска, С. Горященко // Вісн. Київ. нац. ун-ту технологій та дизайну : наук. журн. – Київ, 2013. - № 5. - С. 75-83.
45. Основні вимоги до вищого навчального закладу при визначенні його як засновника наукового парку / М. Є. Скиба, Г. Б. Параска // Науковий парк та інноваційна інфраструктура університету, як основа розвитку освіти та науки : матеріали наук.-практ. конф. (4-5 жовт. 2013 р.). - Луцьк : Східноєвроп. нац. ун-т ім. Л. Українки. - С. 158-160.
46. Природа одночасної дії кавітаційно-магнітного впливу на властивості води [Електронний ресурс] / А. Гордеєв, Г. Параска, Є. Урбанюк, О. Остроушко. – Режим доступу: http://www.rusnauka.com/25_PNR_2013/Tecnic/3_144403.doc.htm
47. Расчет цилиндрических оболочек численными методами / Н. Г. Сурьянинов, Г. Б. Параска, Ю. В. Корниенко // Вісн. Хмельниц. нац. ун-ту. Техн. науки. – 2013. – № 6. – С. 44-50.
48. Розширення рисунчастих можливостей кулірного трикотажу одинарних пресових переплетень / О. В. Головня, Г. Б. Параска // Легка промисловість : наук. журн.  – Київ, 2013.- № 2. - С. 41-44
49. Аналіз теплового стану цеху азотування металевих виробів та модернізація його опалення / Г. Б. Параска, С. Л. Горященко, А. В. Вітюк, Є. О. Голінка // Вісн. Хмельниц. нац. ун-ту. Техн. науки. – 2014. – № 6. – С. 44-46.
50. Динамічні характеристики пружинного гасителя коливань з структурою розширеною кулачковим механізмом / І. І. Сидоренко, Г. Б. Параска, О. А. Ткачьов // Вісн. Хмельниц. нац. ун-ту. Техн. науки. – 2014. – № 1. – С. 16-20.
51. Класифікація трикотажу кулірних пресових переплетень: основні поняття та визначення (Повідомлення III) / О. В. Головня, Г. Б. Параска // Вісн. Хмельниц. нац. ун-ту. Техн. науки. – 2014. – № 3. – С. 199-204.
52. Класифікація трикотажу кулірних пресових переплетень: теоретичне обґрунтування базових засад. (Повідомлення І) / О. В. Головня, Г. Б. Параска // Вісн. Хмельниц. нац. ун-ту. Техн. науки. – 2014. – № 1. – С. 199-209.
53. Класифікація трикотажу кулірних пресових переплетень: фундаментальні принципи побудови (Повідомлення ІІ) / О. В. Головня, Г. Б. Параска // Вісн. Хмельниц. нац. ун-ту. Техн. науки. – 2014. – № 2. – С. 59-67.
54. Mathematical model of filing yarns warp knitting machines / A. R. Marchuk, G. B. Paraska, V. S. Neymak // Yale Review of Education and Science. – 2015. – No. 1. (16), (January-June), Vol. V. – P. 762-770.
55. Біомеханіка елементів зубощелепної системи зі штучними включеннями / Д. В. Лазарева, А. І. Потапенко, Г. Б. Параска // Вісн. Хмельниц. нац. ун-ту. Техн. науки. – 2015. – № 1. – С. 53-58. –
Патенти України
56. Пат. 6691 Україна, МПК F 16 H 37/00, F 16 H 1/28. Зубчато-важільний планетарний механізм / В. С. Неймак, Г. Б. Параска, С. В. Смутко ; заявник і патентовласник Хмельниц. нац. ун-т. – № 20041108890 ; заявл. 01.11.04 ; опубл. 16.05.05, Бюл. № 5.
57. Пат. 9369 Україна, МПК F 24 D 5/02. Система опалення та вентиляція промислових будівель / Г. Б. Параска, В. Г. Камбург, О. О.  Войнович ; заявник і патентовласник Хмельниц. нац. ун-т. – № u 2005 02828 ; заявл. 28.03.05 ; опубл. 15.09.05, Бюл. № 9.
58. Пат. 10847 А Україна, МПК 5 D 04 В 27/34. Механізм відтяжки полотна на основов’язальній машині / О. М. Хом’як, Г. Б. Параска, А. М. Кот, В. В. Чабан, Т. В. Будкіна ; заявник і патентовласник Держ. акад. легкої пром-сті України. – № 93006493 ; заявл. 02.04.93 ; опубл. 25.12.96, Бюл. № 4.
59. Пат. 12611 А Україна, МПК 5 D 04 В 27/10. Нитконатяжний пристрій основов’язальної машини / Г. Б. Параска, О. М. Хом’як, Аль-Фрихад Абдель Рахман ; заявник і патентовласник Технол. ун-т Поділля. – № 94107325; заявл. 24.10.94 ; опубл. 28.02.97, Бюл. № 1.
60. Пат. 14352 Україна, МПК F 16 H 37/00, F 16 H 1/28. Зубчато-важільний диференційний механізм / Г. Б. Параска, С. В. Смутко, В. С. Неймак, В. І. Мельник ; заявник і патентовласник Хмельниц. нац. ун-т. – № u 2005 10524 ; заявл. 07.11.05 ; опубл. 15.05.06, Бюл. № 5.
61. Пат. 17266 Україна, МПК D 04 B 27/00. Механізм приводу складених голок основов’язальної машини / В. С. Неймак, С. В. Смутко, Г. Б. Параска, Г. Д. Бабій ; заявник і патентовласник Хмельниц. нац. ун-т. – № u 2006 03453; заявл. 30.03.06 ; опубл. 15.09.06, Бюл. № 9.
62. Пат. 17267 Україна, МПК F 16 H 37/00, F 16 H 1/28. Зубчато-важільний планетарний механізм / В. С. Неймак, Г. Б. Параска, С. В. Смутко ; заявник і патентовласник Хмельниц. нац. ун-т. – № u 2006 03456 ; заявл. 30.03.06 ; опубл. 15.09.06, Бюл. № 9.
63. Пат. 21891 Україна, МПК D 04 B 27/00. Механізм відтяжки полотна на основов'язальній машині / О. М. Хом’як, Г. Б. Параска, Т. В. Будкіна ; заявник і патентовласник Держ. акад. легкої пром-сті України. – № 93005256; заявл. 30.04.98 ; опубл. 30.04.98, Бюл. № 2. 
64. Пат. 21895 Україна, МПК D 04 B 27/00. Механізм відтяжки полотна на основов'язальній машині / О. М. Хом’як, Г. Б. Параска, В. В. Чабан, Т. В. Будкіна ; заявник і патентовласник Держ. акад. легкої пром-сті України. – № 93006670 ; заявл. 30.04.98 ; опубл. 30.04.98, Бюл. № 2. 
65. Пат. 25818 Україна, МПК G 01 N 29/04, В 22 F 3/00. Спосіб контролю якості композиційних різальних пластин після спікання / В. О. Румбешта, А. В. Буряк, Г. Б. Параска, В. В. Буряк, В. Г. Буряк ; заявник і патентовласник Хмельниц. нац. ун-т. – № u 200703533 ; заявл. 30.03.07 ; опубл. 27.08.07, Бюл. № 13.
66. Пат. 27377 Україна, МПК D 04 В 27/00. Нитконатяжний пристрій для основов’язальної машини / Г. Б. Параска, Ф. А. Моїсеєнко ; заявник і патентовласник Технол. ун-т Поділля. – № 93005982 ; заявл. 18.11.93 ; опубл. 15.09.00, Бюл. № 4.
67. Пат. 30308 А України, МПК F 16 H 1/28 , F 16 H 37/00.  Зубчато-важільний механізм / С. В. Смутко, Г. Б. Параска ; заявник і патентовласник Хмельниц. нац. ун-т. – № 98020979 ; заявл. 25.02.98 ; опубл. 15.11.00, Бюл № 6.
68. Пат. 37511 А Україна, МПК D 03 J 5/24. Нитконатяжний пристрій для основов'язальної машини / Г. Б. Параска, А. Р. Марчук ; заявник і патентовласник Хмельниц. нац. ун-т.  – № 99052696 ; заявл. 14.05.99 ; опубл. 15.05.01, Бюл. № 4.
69. Пат. 38153 Україна, МПК D06F 27/00.  Прально-віджимна машина / Г. Б. Параска, Д. М.Скригуль ; заявник і патентовласник Хмельниц. нац. ун-т.  – № u 200809237 ; заявл. 25.12.08 ; опубл. 25.12.08, бюл. № 24.
70. Пат. 39814 А Україна, МПК 6 D 04 B 23/00, 27/08. Основов'язальна машина / С. В. Смутко, Г. Б. Параска, М. Ф. Семенюк ; заявник і патентовласник Технол. ун-т Поділля. – № 99063137 ; заявл. 08.06.99 ; опубл. 15.06.01, Бюл № 5.
71. Пат. 45005 Україна, МПК C 09 J 103/00. Клей-розплав для виготовлення взуття / І. А. Мандзюк, Т. В. Іванішена, В. О. Пахаренко, Г. Б. Параска ; заявник і патентовласник Хмельниц. нац. ун-т. – № u 2009 04355 ; заявл. 05.05.2009 ; опубл. 26.10.2009, Бюл. № 20.
72. Пат. 45637 А Україна, МПК 7 D 04 В 27/00. Нитконатяжний пристрій основов’язальної машини / Г. Б. Параска, А. Р.Марчук ; заявник і патентовласник Технол. ун-т Поділля. – № 2001053283 ; заявл. 16.05.01 ; опубл. 15.04.02, Бюл. № 4.
73. Пат. 47582 А Україна, МПК F 16 H 37/00, F 16 H 1/28. Зубчато-важільний планетарний механізм / Г. Б. Параска, С. В.  Смутко ; заявник і патентовласник Технол. ун-т Поділля. – № 2000041846 ; заявл. 03.04.00 ; опубл. 15.07.02, Бюл. № 7.
74. Пат. 47812  Україна, МПК F 24 H 1/20. Двокамерний електродний нагрівач рідини / ; заявник і патентовласник  В. Р. Любчик, Г. Б. Параска, С. Л. Горященко. - №  u200908867 ; заявл. 25.08.09 ; опубл. 25.02.10, Бюл. № 4.
75. Пат. 53866 А Україна, МПК F 16 H 37/00, F 16 H 1/28 Зубчато-важільний планетарний механізм / Г. Б. Параска, О. Г. Самолюк, С. В. Смутко ; заявник і патентовласник Технол. ун-т Поділля. – № 2001128313 ; заявл. 04.12.01 ; опубл. 17.02.03, Бюл. № 2.
76. Пат. 58832 А Україна, МПК D 04 B 27/00. Нитконатяжний пристрій основов'язальної машини / Г. Б. Параска, А. Р. Марчук ; заявник і патентовласник Технол. ун-т Поділля. – № 2002118833 ; заявл. 07.11.02 ; опубл. 15.08.03, Бюл. № 8.
77. Пат. 61230 Україна, МПК B 05 C 5/04. Пристрій для нанесення клею-розплаву / Г. Б. Параска, М. П. Березенко, С. Л. Горященко, С. В. Петегерич ; заявник і патентовласник Хмельниц. нац. ун-т. – № u 201016006 ; заявл. 31.12.10 ; опубл. 11.07.11, Бюл. № 13.
78. Пат. 65991 Україна, МПК C 09 J 4/00, D 01 C 1/00. Шліхта для натуральних та синтетичних ниток на основі відходів поліетилентерефталату / І. А. Мандзюк, К. О. Присяжна, О. Г. Мучак, Г. Б. Параска, О. В. Модолюк ; заявник і патентовласник Хмельниц. нац. ун-т. – № u 201104895 ; заявл. 19.04.11 ; опубл. 26.12.11, Бюл. № 24.
79. Пат. 76709 Україна, МПК F 24 H 1/20. Трифазний електродний нагрівач рідини /  В. Р. Любчик, О. П. Рибалко, С. Л. Горященко, Г. Б. Параска ; заявник і патентовласник Хмельниц. нац. ун-т. – №  u 201208443 ; заявл. 09.07.2012 ; опубл. 10.01.2013, Бюл. № 1.
80. Пат. 76710 Україна, МПК F 24 H 1/20. Електродний нагрівач рідини із зворотним зв'язком / В. Р. Любчик, О. П. Рибалко, С. Л. Горященко, Г. Б. Параска ; заявник і патентовласник Хмельниц. нац. ун-т. – №  u 201208447 ; заявл. 09.07.2012 ; опубл. 10.01.2013, Бюл. № 1.
81. Пат. 78175 Україна, МПК B 05 B 17/00. Спосіб нанесення полімерних покриттів / Г. Б. Параска, В. Р. Любчик, А. В. Вітюк, С. Л. Горященко ; заявник і патентовласник Хмельниц. нац. ун-т. – №  u 201210554 ; заявл. 07.09.2012 ; опубл.11.03.2013, Бюл. № 5.
82. Пат. 79422 Україна, МПК D 04 B 27/00. Механізм подачі ниток основи основов'язальної машини / А. В. Буряк, Г. Б. Параска, В. Г. Буряк ; заявник і патентовласник Хмельниц. нац. ун-т. – № u 201210929 ; заявл. 19.09.2012 ; опубл. 25.04.2013, Бюл. № 8.
83. Пат. 79506 Україна, МПК A 41 D 27/06. Спосіб надання формостійкості деталям швейних виробів із штучної шкіри / Г. Б. Параска, І. А. Мандзюк, С. В. Петегерич ; заявник і патентовласник Хмельниц. нац. ун-т. – №  u 201211956 ; заявл.17.10.2012 ; опубл. 25.04.2013, Бюл. № 8.
84. Пат. 80422 Україна, МПК D 04 B 25/00. Пристрій стабілізації натягу ниток основи основов'язальної машини / В. В. Чабан, Г. Б. Параска, Б. Ф. Піпа ; заявник і патентовласник Київ. нац. ун-т технологій та дизайну. – № u 201214401 ; заявл. 17.12.12 ; опубл. 27.05.2013, Бюл. № 10.
85. Пат. 85417 Україна, МПК B 29 B 13/00, B 29 B. Пристрій для отримання порошків при низьких температурах / С. Л. Горященко, Г. Б. Параска, А. В. Вітюк, В. О. Гуляєва ; заявник і патентовласник Хмельниц. нац. ун-т. – №  u 201301803; заявл. 14.02.2013 ; опубл. 25.11.2013, Бюл. № 22.
86. Пат. 89034 Україна, МПК A 45 D 20/00, B 05 B 7/02. Пристрій для нанесення порошків на розігріті поверхні / С. Л. Горященко, Г. Б. Параска, А. В. Вітюк ; заявник і патентовласник Хмельниц. нац. ун-т. – № u 201312556 ; заявл. 28.10.2013 ; опубл. 10.04.2014, Бюл. №. 7.
87. Пат. 89286 Україна, МПК F 24 D 11/00, F 24 D 15/02. Теплоакумулятор з теплоізолюючою перегородкою / Г. Б. Параска, С. Л. Горященко, В. Р. Любчик, А. В. Вітюк ; заявник і патентовласник Хмельниц. нац. ун-т. – № u 201314314 ; заявл. 09.12.2013 ; опубл. 10.04.2014, Бюл. №. 7.
88. Пат. 91482 Україна, МПК F 24 D11/00. Система опалення приміщень / Г. Б. Параска, В. Р. Любчик, А. В. Вітюк, С. Л. Горященко ; заявник і патентовласник Хмельниц. нац. ун-т. – № u 201315456 ; заявл. 30.12.2013 ; опубл. 10.07.2014, Бюл. №. 13.
89. Пат.  96035 Україна, МПК  D 05 B 3/00.  Швейна машина / Г. Б. Параска, Аль-Яфаі Наср, В. П.  Місяць, Б. Ф. Піпа ; заявник і патентовласник Київ. нац. ун-т технологій та дизайну. – № u 201409110 ; заявл. 13.08.14 ; опубл. 12.01.15, Бюл. №. 1.
90. Пат. 96036 Україна, МПК  D 06 H 7/00. Розкрійна машина / Г. Б. Параска, Аль-Яфаі Наср, В. П.  Місяць, Б. Ф. Піпа ; заявник і патентовласник Київ. нац. ун-т технологій та дизайну. – №  u 201409111 ; заявл. 13.08.14 ; опубл. 12.01.15, Бюл. №. 1.
91. Пат. 99364  Україна, МПК  D 04 B 1/00. Подвійний кулірний пресовий трикотаж із пресових петель / О. В. Головня, Г. Б. Параска  ; заявник і патентовласник О. В. Головня, Г. Б. Параска.  – № u 201500596 ; заявл. 26.01.15 ; опубл. 25.05.15, Бюл. №. 10.
92. Пат. 99525 Україна, МПК  F 24 D 11/00, F 24 D 15/02. Теплоакумулятор з теплоізолюючою перетинкою / Г. Б. Параска, С. Л. Горященко, А. В. Вітюк, В. Р. Любчик ; заявник і патентовласник Хмельниц. нац. ун-т. – № u 201413796 ; заявл. 22.2.14 ; опубл. 10.06.15, Бюл. №. 11.
93. Пат. 100692 Україна, МПК  B 05 C 5/04 , B 29 B  7/44, B 29 B 13/02 . Пристрій для нанесення клею / О. О. Нікітін, Г. Б. Параска, С. Л. Горященко, А. В. Вітюк ; заявник і патентовласник Хмельниц. нац. ун-т. – №  u 201500137 ; заявл. 12.01.15 ; опубл. 10.08.15, Бюл. №. 15.
94. Пат. 101463 Україна, МПК  D 04 B 25/00. Пристрій стабілізації натягу ниток основи основов'язальної машини / В. В. Чабан, Г. Б. Параска, Б. Ф. Піпа ; заявник і патентовласник Київ нац. ун-т технологій та дизайну. – № a 201214399 ; заявл. 17.12.12 ; опубл. 25.03.13, Бюл. №. 6.
Іноземні патенти
95. Пат. 1806235 РФ, МКИ 5 D 06 F 23/06. Стирально-отжимная машина / Г. П. Черменский, А. Н. Мазурок, В. В. Королевский, Г. Б. Параска, С. В. Орчинский (UA). – № 4933281/12 ; заявл. 05.05.91 ; опубл. 30.03.93, Бюл. № 12.
96. Пат. 2023081 РФ, МКИ D 04 В 27/14. Регулятор натяжения нитей основы на основовязальной машине / Г. Б. Параска, Г. П. Черменский, И. В. Горпенчук (UA). – № 4885016/12 ; заявл. 21.11.90 ; опубл. 15.11.94, Бюл. № 21.
97. Пат. 2051998 РФ, МКИ D 04 В 27/14. Регулятор натяжения нитей основы на основовязальной машине / Г. Б. Параска, Г. П. Черменский, И. М. Романишин (UA). – № 4883917/12 ; заявл. 17.10.90 ; опубл. 10.01.96, Бюл. № 1.
98. Пат. 2076911 РФ, МКИ D 04 В 27/14. Натяжное устройство для основовязальной машины / Г. Б. Параска, Аль-Фрихад Абдель Рахман (UA). – № 5042855/12 ; заявл. 09.06.92 ; опубл. 10.04.97, Бюл. № 10.
99. Пат. 2077624 РФ, МКИ D 04 В 27/34. Механизм оттяжки полотна на основовязальной машине / О. Н. Хомяк, Г. Б. Параска, В. В. Чабан, Т. В. Будкина (UA). – № 5045087/12 ; заявл. 17.30.92 ; опубл. 20.04.97, Бюл. № 11.
Про Г. Б. Параску
100. Параска Георгій Борисович [Електронний ресурс] : біо­бібліогр. покажчик / уклад. О. М. Бичко. – Хмельницький : ХНУ, 2008. – Режим доступу: http://lib.khnu.km.ua/inf_res/bibliogr/sienes/Paraska.html. – Загол. з екрана.
101. Параска Георгій Борисович : [проректор із наукової роботи] // Хмельницький національний університет. 50 років розвитку / редкол. : М. Є. Скиба [та ін.]. – Київ : Логос Україна, 2012. – 2012. – С. 34.


   
Наші координати: м.Хмельницький,
вул. Кам'янецька 110/1,
тел.: 77-30-38,

e-mail