Наукова бібліотека Хмельницького національного університету


Станом на 01.01.2018 р.
РУДНИЦЬКИЙ В’ЯЧЕСЛАВ БРОНІСЛАВОВИЧ
доктор фізико-математичних наук,
доктор технічних наук, професор,
заслужений працівник народної освіти України
   Доктор фізико-математичних наук; доктор технічних наук, професор; академік Академії наук вищої школи України, Української академії економічної кібернетики; академік Нью-Йоркської академії наук; член європейської Міжнародної асоціації з обчислювальної механіки (м. Ґетеборг, Швеція); член Міжнародної академії інформатизації; член методичної комісії з прикладної математики і обчислювальної механіки Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України; почесний доктор наук Токійського університету; заслужений працівник народної освіти України; член спеціалізованої Вченої ради із захисту кандидатських та докторських дисертацій при Хмельницькому національному університеті, інституті механіки НАНУ; член редколегії наукових журналів: "Вісник Хмельницького національного університету", "Трибологія" (м. Хмельницький), "Прикладна механіка" ім. С.П. Тимошенка НАН України (м. Київ), "Арр1.Месh.Rеw" (м. Гетеборг, Швеція); завідувач кафедри вищої математики та комп’ютерних застосувань Хмельницького національного університету; видатний представник наукової еліти нашої країни.
   Народився 22 червня 1940 року в селі Долиняни Муровано-Куриловецького району Вінницької області в сім’ї колгоспників. Батьки В‘ячеслава Броніславовича були вихідцями із родин споконвічних працьовитих сільських трударів. Батько Рудницького В.Б. з перших днів війни був мобілізований на фронт. Останній лист від нього сім‘я отримала 28 квітня 1945 р. А 4 травня 1945 р. прийшла похоронка, в якій сповіщалося, що рядовий Броніслав Рудницький загинув смертю хоробрих поблизу м. Острава на території сучасної Чехії. В’ячеславу Броніславовичу виповнилося лише шість років, коли над селом почав витати привид голодної смерті. Не дивлячись на те, що мати працювала в колгоспній ланці, а дві сестри на фермі, сім‘я ледь животіла. У країні розпочався третій радянський голод – 1946-1947 рр. Кожний день по селі їздила підвода і відвозила померлих від голоду на цвинтар. Мати при наближенні підводи закривала очі синові, і так щодня. У 1947 р. голод досяг апогею. Ніхто не звертався до бідної вдови і не питав, чи треба допомогти в чомусь (а на руках троє голодних дітей), не загорілася іскра жалості і в районного судді, коли він засудив згорьовану матір до 8-ми років в’язниці за 3 кілограми колосків, які вона зранку назбирала на стерні, щоб нагодувати голодних дітей. Рано вийшовши заміж, жінка пережила два радянських голодомори – 1932-1933 і 1946-1947 років. Часто їздила в інші райони, щоб заробити на шматок хліба для дітей.
   У цих складних життєвих обставинах, намагаючись вижити і бути опорою для двох сестер, В’ячеслав Броніславович виконував усю сільську роботу - орав, сіяв, косив, молотив. До сьомого класу навчанням практично серйозно не займався, оскільки з середини квітня до середини листопада ще з двома однолітками пас сільську череду. Один із них згодом став знаменитим хірургом, інший – відомим селекціонером. Пізніше, в одному зі своїх інтерв‘ю, вчений зауважив: «Але на моє щастя, в село завезли велику бібліотеку – близько 2 тисяч томів. Підходящого приміщення не було, тому всі книжки поскладали у стодолу моїх сусідів – тож я відсував дошку в стіні, залазив в середину і щоразу брав по книжці. Прочитаю – віднесу, візьму іншу. Так за п‘ять років я прочитав усі книжки, навіть «Капітал» К.Маркса. Отже, усі знання я отримав у цій імпровізованій бібліотеці, а не в школі – це був перший мій університет. До цього часу знаю напам’ять вірші О.Пушкіна, Т.Шевченка, С.Руданського та інших поетів».
   Як і більшість його ровесників, після закінчення Снітковецької середньої школи у 1957 р., В.Б. Рудницький працював у колгоспі та на шахтах Донбасу. Три роки відбував строкову службу в лавах радянської армії. У родинному архіві зберігаються похвальні грамоти за роботу на колгоспних ланах та ударну працю на будівництві вугільних шахт. Трудове загартування стало міцною опорою в його подальшому житті.
   Вищу освіту здобув на механіко-математичному факультеті Львівського державного університету імені І. Франка (1967 р.). Лекції, семінарські заняття, колоквіуми, диспути захоплювали у вир студентського життя. У заліковій книжці за результатами складання іспитів були виставлені тільки відмінні оцінки. Але все це був результат напруженої праці. Адже вимоги до навчання в цьому вищому навчальному закладі були дуже високими. Керівництво університету, декан, завідувачі кафедр вимогливо ставилися до організації навчального процесу, прискіпливо розглядали кожне порушення (як з боку студентів, так і з боку викладачів) на виробничих нарадах, зборах і засіданнях громадських організацій. Та наполегливість і старанність давали позитивний результат. Упродовж усіх років навчання, щоб не так відчувати матеріальну скруту, майбутній професор систематично підробляв на залізничній станції.
   Вже з першого курсу В.Б. Рудницький був активним членом студентського наукового товариства. У співавторстві з викладачами опублікував ряд наукових робіт. Його наукові здобутки були помічені. Стажувався у Варшавському університеті під керівництвом президента Польської академії наук професора Вітольда Новацького. У цьому університеті він захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора фізико-математичних наук.
   Маючи можливість продовжувати наукову кар‘єру в столиці, В.Б. Рудницький без вагань 1967 року прийшов працювати в Хмельницький національний університет. Тут він одружився зі своїм єдиним коханням – Валентиною Полікарпівною, тут народилися і виросли його дочка і син.
   На кафедрі вищої математики та комп’ютерних застосувань Рудницький В.Б. пропрацював з 1967 по 2017 рр. У Хмельницькому національному університеті пройшов шлях від асистента (1967р.), старшого викладача (1972 р.), доцента (1976 р.) до професора (1990р.) та завідувача кафедри (1978 р.–1983 р., 1988 р.–2017 р.). Наукову діяльність розпочав ще в аспірантурі Варшавського університету, де в 1972 році захистив дисертацію на тему: "Кручение полупространства и слоя штампами ограниченными цилиндрическими поверхностями" і здобув вчений ступінь доктора математичних наук. У 1988 році в інституті механіки НАН України захистив докторську дисертацію на тему: "Контактное взаимодействие упругих штампов с предварительно напряженными телами" за спеціальністю "Механіка деформованого твердого тіла".
   Професор В.Б. Рудницький став бажаним доповідачем на вітчизняних і міжнародних наукових конференціях. Учений гідно представляв Україну та Хмельницький національний університет з науковими доповідями на всесвітніх конгресах, конференціях та інших міжнародних наукових форумах у США, Англії, Франції, Німеччині, Японії, Китаї, Австралії, Ізраїлі, Швейцарії, Норвегії, Фінляндії, Іспанії, Італії, Канаді, Чехії, Бразилії, Аргентині, Болгарії, Єгипті й інших країнах. В‘ячеслав Броніславович отримував особисті гранти в підтримку своєї наукової діяльності від США, Єврокомісії, НАТО, Швейцарії, Австрії, Норвегії, Японії, NASА, Англії, Канади. Доповіді професора Рудницького В.Б. завжди викликали жваву зацікавленість наукової громадськості. За запрошенням професора Джона Агруріса він прочитав німецькою мовою цикл лекцій для студентів Штутгартського університету. Вже впродовж багатьох років В‘ячеслав Броніславович підтримує тісні ділові контакти з відомими в усій країні вченими і громадсько-політичними діячами, зокрема з Президентом НАН України Б. Патоном, народними депутатами України Б. Тарасюком, А. Гриценком, М. Томенком, І. Кириленком, А. Яценюком, В. Кравчуком, О. Лукашуком, лідером Об‘єднаної демократичної опозиції Ю. Тимошенко, колишнім послом України в США і Канаді Ю. Щербаком, послом США в Україні Д. Тефтом, директором Інституту механіки НАН України О. М. Гузем, ректором Кам‘янець-Подільського національного університету імені І. Огієнка професором О. Завальнюком, директором Центру дослідження історії Поділля Інституту історії України НАН України при Кам‘янець-Подільському національному університету імені І. Огієнка академіком Л. Баженовим, академіками НАН України В. Смолієм і П. Троньком, народним художником України М. Мазуром, керівниками сільгосппідприємств, Героями України П. Іващуком та В. Петринюком, Президентом АПН В. Кременем, ректором Київського національного університету імені Т. Шевченка професором Л. Губерським.
   У 1991 р. вчена рада Токійського університету обрала професора В.Б.Рудницького своїм почесним доктором наук. Держава високо оцінила наукові заслуги свого славного сина. 15 квітня 1993 р. за вагомий особистий внесок у розвиток і впровадження в практику наукових дослідів та підготовку висококваліфікованих кадрів йому присвоєно почесне звання заслуженого працівника освіти України.
   Основні наукові результати Рудницький В.Б. отримав в теорії контактної взаємодії деформованих твердих тіл з початковими (залишковими) напруженнями. Йому належить постановка, численні систематичні дослідження та розробка ефективних методів розв’язку контактних задач для попередньо напружених тіл. Запропоновані В.Б. Рудницьким розв’язки плоских та просторових задач контактної взаємодії пружних тіл стали основою для створення інженерної методики розрахунку контактних характеристик у тілах з початковими напруженнями. Дослідження В.Б. Рудницького широко відомі в нашій країні та за кордоном і опубліковані у більш як 450 наукових та навчально-методичних працях, у тому числі трьох монографіях, 18 підручниках і навчальних посібниках з питань механіки деформованих твердих тіл та вищої математики. Підготував трьох докторів наук та п’ять кандидатів наук. Плідно поєднуючи активну наукову, педагогічну і організаційну роботи, створив у місті Хмельницькому і на Україні широко відому наукову школу ,,Kонтактна взаємодія пружних тіл з початковими (залишковими) напруженнями".
   Таким вченим, як професор В.Б. Рудницький, по праву могла б пишатися кожна країна. Він зробив для популяризації у світовому співтоваристві міста Хмельницького стільки, що заслужив глибоку пошану у його мешканців як талановитий вчений, педагог і патріот. Великий життєвий досвід, професіоналізм та прекрасні якості цієї людини ще довго слугуватимуть добрим справам на благо України та рідного міста.

ОСНОВНІ ОПУБЛІКОВАНІ ПРАЦІ

  Статті в журналах та збірниках наукових праць
1. Torsion of donblelayer isotropic medium by annular punch / V. B. Rudnicki, D. V. Grilitski // Archiwum Mechaniki Stosowano. – 1971. – № 5. – S. 651–661.
2. An axi-symmetric contact problem of mocropolar elasticity / W. В. Rudnicki, J. Dyszlewicz // Bulletin de L’Academie Folonaise des sciences. – 1972. – № 11. – P. 467–476.
3. Plyta o zmienym module odksztalcenia postaciowego skren-cana ctemplem kolowym / W. В. Rudnicki, J. M Kizyma// Mechanika teoretyczna i stosowana. – 1972. – № 10. – S. 85–92.
4. Osiwo-symetruczne zogadnienie kontaktowe dla poprzecznie izotropowej warstwy zuwz ledniemiem naprezen stycznych obszarze kontaktu / J. M. Kizyma, W. B. Rudnicki // Rozprawy inzynierskie. – 1973. – № 1. – S. 55–65.
5. Stess strain state of an elastic cylinder and a layer in joint torsion / J. М. Kizyma, W. В. Rudnitsky //Archiwum Mechaniki Stosowano. – 1973. – № 3. – S. 411–420.
6. Исследование шнека термопластавтомата на устойчиввость  с применением ЭВМ / В. Г. Каплун, В. Б. Рудницкий, В. Д. Леськив // Теоретическая электроника и электротехника : информ. метериалы АН УССР. – Киев, 1979. – С. 26–27.
7. Контактная задача о давлении упругого штампа на упругое полупространство с начальными напряжениями / А. Н. Гузь, В. Б. Рудницкий // Прикладная механика. – 1984. – Т. 20, № 8. – С. 3–11.
8. Контактные задачи для полуплоскости и полосы с начальными напряжениями взаимодействующих с упругими накладками и стингерами / В. Б. Рудницкий // Прочность, жесткость и технологичность изделий из композиционных материалов : тез. II Всесоюз. науч.-техн. конф. – Ереван, 1984. – С. 89–92.
9. Контактное взаимодействие двух полуплоскостей с начальными напряжениями и упругого штампа (сжимаемые тела) / В. Б. Рудницкий // Прикладная механика. – 1985. – Т. 21, № 12. – С. 55–62.
10. Контактное взаимодействие полуплоскости с начальными напряжениями и бесконечного стержня / В. Б.  Рудницкий, В. П. Стукалов // Применение композиционных материалов на полимерной  и металлических матрицах : тез. докл. науч.-техн. конф. – Пермь, 1985. – С. 101.
11. Контактные задачи для слоя с начальными напряжениями взаимодействующего с упругими штампам / В. Б. Рудницкий // II Всесоюзная  конференция по нелинейной теории упругости : тез. докл. – Фрунзе, 1985. – С. 413.
12. Контактные задачи для тел с начальным напряжением / В.Б. Рудницкий // Тезисы докладов совещания по применению композиционных материалов в сельскохозяйственном машиностроении. – Чернигов, 1985. – С. 1–48.
13. Периодическая контактная задача для полуплоскости с начальными напряжениями, усиленной упругими накладками / А. Н. Гузь, В. Б. Рудницкий // Доклады АН СССР. Серия А. Физико-математические та технические науки. – 1985. – Т. 28, №  4. – С. 831–833.
14. Плоская контактная задача для упругого прямоугольного штампа и полуплоскости с начальными напряжениями / В. Б. Рудницкий // Прикладная механика. – 1985. – Т. 21, № 10. – С. 69–75.
15. Контактное взаимодействие полупространства с начальными напряжениями и упругого конечного цилиндра / В. Б. Рудницкий // Прикладная механика. – 1986. – Т. 22, № 4. – С. 44–51.
16. Contact intenaction of an elastic punch and a prestressed layer / W. В. Rudnicki // Mechanika Teoretyczna i Stosovana. – 1987. – № 25. – S. 323–340.
17. Контактное взаимодействие двух предварительно напряженных полупространств с упругим цилиндрическим штампом / В. Б. Рудницкий // Доклады АН УССР. Серия А. Физико-математические и технические науки. – 1987. – № 3. – С. 38–41.
18. Контактные  взаимодействия  предварительного напряженного слоя с двумя упругими штампами / В.Б.  Рудницкий // Доклады АН УССР. Серия А. Физико-математические и технические науки. – 1987. – № 2. – С. 56–61.
19. О контактной задаче для предварительно напряженного слоя / С. Ю. Бабич, В. Б. Рудницкий // Прикладная механика. – 1987. – Т. 23, № 5. – С. 110–112.
20. Осемметричная пространственная контактная задача для упругого полупространства с начальными напряжениями при учете сцепления / В. Б. Рудницкий // Прикладная механика. – 1987. – Т. 23, № 4. – С. 112–115.
21. Контактные задачи для предварительно напряженных пластин, усиленных упругими накладками / В. Б.  Рудницкий // Прикладная механика. – 1989. – Т. 25, № 4. – С. 123–126.
22. Контактные задачи для упругих тел с начальными напряжениями (жесткие штампы) /  С. Ю. Бабич, А. Н. Гузь, В. Б. Рудницкий // Прикладная механика. – 1989. – Т. 25, № 8. – С. 3–18.
23. Локально-однородный контакт предварительно напряженных тел при изнашивании их поверхностей / В. Б. Рудницкий// III Всесоюзная  конференция по нелинейной теории упругости : тез. докл. – Сыктывкар, 1989. – С. 36-39.
24. Некоторые плоские контактные задачи для упругих тел с начальными напряжениями / С. Ю. Бабич, В. Б.  Рудницкий  // Прикладная механика. – 1989. – Т. 25, № 1. – С. 93–100.
25. О влиянии начальных напряжений в высокоэластичных материалах на упругий контакт с цилиндрическим штампом / В. Б. Рудницкий // Прикладная механика. – 1989. – Т. 25, № 3. – С. 14–20.
26. О численном приеме решения некоторых задач математической физики / В. Б.  Рудницкий, В. Г. Габрусев, Б. Г. Шелестовский // Нелинейные проблемы дифференцальных уравнений и математической физики : тез. докл. Всесоюз. конф. (Тернополь, 12-15 cент., 1989 г.). В 2-х ч. Ч. 2. – Тернополь, 1989. – С. 364–365.
27. Передача нагрузки в конструкциях машин через предварительно напряженные детали из композиционных материалов / В. Б. Рудницкий, П. П. Григоренко // Создание и применение композиционных материалов в сельскохозяйственном машиностроении : тез. докл. науч.-техн. конф. – Днепропетровск, 1989. – С. 31.
28. Шар з початковими напруженнями під дією двох штампів / В.Б.  Рудницький // Доповіді АН УССР. Серія А. Фізико-математичні та технічні науки. – 1990. – № 9. –  С. 35-36.
29. Контактные задачи для упругих тел с начальным напряжением / В. Б. Рудницкий // Прикладная механика. – 1991. – Т. 27, № 9. –  С. 3–26.
30. Методы решения сингулярных интегральных уравнений плоских контактных задач для тел с начальными напряжениями / Н. Н. Дихтярук, В. Б. Рудницкий // Сучасні проблеми математики : матеріали міжнар. наук. конф. / ред. А. М. Самойленко ; Ін-т математики НАН України, Київ. нац. ун-т. – Чернівці : [б.в.] ; Київ: [б.в.], 1998. – Ч. 2. – С. 263–283.
31. Контактна  взаємодія тіл з початковими напруженнями / В. Б. Рудницький // Сучасні проблеми механіки. – Львів: ЛДУ, 1999. – С. 100–103.
32. Полоса с начальными напряжениями подкрепленная упругими накладками / В. Б. Рудницкий, Н. Н. Дихтярук, А. В. Венгер // Механіка руйнування матеріалів і міцність конструкцій = Fracture Mechanics of Materials and Structural Integrity / заг. ред. В. В. Панасюк ; НАН України, Фіз.-механ. ін-т ім. Г. В. Карпенка. – Львів : Каменяр, 1999 . – Вип. 2. – С. 202-210.
33. Пружна смуга з початковими напруженнями під дією пружної накладки / В. Б. Рудницький // Методы дискретных особенностей в задачах математической физики. – Херсон, 1999. – С. 180–190.
34. Задача Фламана для пружної смуги з початковими напруженнями / В.  Рудницький, М. Діхтярук // Математичне моделювання. – Херсон, 2000. – С. 85-95.
35. Одна задача коливання кусково-однорідної струни / В. Б. Рудницький, В. В. Мороз // Вісн. Технол. ун-ту Поділля. Техн. науки. – 2000. – № 3, ч. 2. – С. 144–148.
36. Розвиток програмно-аналітичних методів в вищих освітніх закладах україни / В. Б. Рудницький, С. Г. Костогриз // Інформація, аналіз, прогноз – стратегічні важелі ефективного державного управління : Всеукр. наук.-практ. конф. / Укр. ін-т наук.-техн. і екон. інформ. – Київ : УкрІНТЕІ, 2000. – С. 93-101.
37. Локально-однородный контакт предварительно напряженных композитов при изнашивании их поверхности / В. Б. Рудницкий, В. В. Можаровский, С. Ю. Бабич // Проблеми трибології. – 2001. – № 3. – С. 72–75.
38. Contact problems for elastic bodies with initial (residual) stresses (Part I) / S. Yu. Babich,  A. N. Guz, V. B. Rudnitsky  // Problems  of  Tribology. – 2002. – № 2. – P. 34-51.
39. Contact problems for elastic bodies with initial (residual) stresses (Part II) / S. Yu. Babich,  A. N. Guz,  V. B. Rudnitsky  // Problems  of  Tribology. – 2002. – № 3. – P. 12–35.
40. Контактные задачи для тонкой полосы с начальными напряжениями, усиленной упругими накладками / В. Б.  Рудницкий, Н. Н. Дихтярук // Проблеми трибології. – 2002. – № 1. – С. 143–146.
41. Упругая полоса с начальными  напряжениями, усилинная упругими накладками / В. Б. Рудницький, Н. Н. Дихтярук // Прикладная механика. – 2002. – Т. 38, № 11. – С. 81–88.
42. Контактные задачи для упругих тел с начальными напряжениями применительно к жестким и упругим штампам / С. Ю. Бабич, А. Н. Гузь, В. Б. Рудницкий // Прикладная механика. – 2004. – № 7. –  С. 41–69.
43. Построение функции влияния для упругой полосы с начальными (остаточными) напряженими / В. Б. Рудницкий, Н. Н. Дихтярук // Проблеми математичного моделювання сучасних технологій : зб. наук. пр. за матеріалами міжнар. наук.-техн. конф. / відп. ред. М. Є. Скиба. – Хмельницький : ХДУ, 2004. – С. 41–46.
44. Тиск пружного циліндра на шар з початковими залишковими напруженнями. / В. Б. Рудницький, Н. O. Ярецька // Сучасні проблеми механіки та математики : зб. доп. ІІ Міжнар. наук. конф., 25-29 трав. 2008 р., м. Львів : в 3 т. / голов. ред. Г. С. Кіт [та ін.] ; НАН України, Ін-т приклад. пробл. механіки і математики ім. Я. С. Підстригача. – Львів, 2008. – Т. 2. – С. 101-102.
45. Контактное взаимодействие слоя и упругого цилиндра с начальными (остаточными) напряжениями / В. Б. Рудницкий, Н. А. Ярецкая // Вестн. Херсон. нац. техн. ун-та.– Херсон, 2011. –  Вып. 3 (42). – С. 372–377.
46. Контактное взаимодействие упругих тел с начальными (остаточными) напряжениями / А. Н. Гузь, С. Ю. Бабич, В. Б. Рудницкий // Развитие идей Л. А. Галина в механике. – Москва–Ижевск / Ин-т компьютер. исслед., 2013. – С. 188–248.
47. Дослідження впливу початкових напружень на контактну взаємодію попередньо напружених циліндра і шару без врахування сил тертя / В. Б. Рудницький, Н. O. Ярецька // Сучасні науково-методичні проблеми математики у вищій школі : матеріали міжнар. наук.-метод. конф., 25-26 черв. 2015 р. – Київ : НУХТ, 2015. – С. 46–48.
48. Research of contact interaction of prestressed stamps, layer and foundation without friction / Vyacheslav Rudnitsky, Nataliya Іaretska // Вісн. Терноп. нац. техн. ун-ту :  наук. журн. – Тернопіль, 2016. – № 3 (83). –  С. 28–37.
49. Interaction Between an Infinite Stringer and Two Identical Prestressed Strips: Contact Problem / V. B. Rudnitskii, N. N. Dikhtyaruk // International Applied Mechanics. – 22 June 2017. – Vol. 53, Iss. 2. – P. 41–48.
50. Застосування ІТ технологій в механіці деформованого твердого тіла / В. Б. Рудницький, Н. О. Ярецька, В. О. Венгер // Проблеми трибології. – 2017. – № 2. – С. 32–40.
  Про В.Б. Рудницького
51. Шандовська, Л. Пас худобу, добував вугілля, а став математиком : [про викл. ТУПу, проф. В. Б. Рудницького та каф. вищої математики, яку він очолює] / Л. Шандовська // Хмельниччина. – 1998. – 17 лип. – С. 4.
52. Рудницький В’ячеслав Броніславович // Золота книга кафедри вищої математики та комп'ютерних застосувань (1967–2002). – Хмельницький : ТУП, 2002. – 112 с. – (Історія Технологічного університету Поділля ; Книга 1.). – С.  38–39.
53. Рудницький В’ячеслав Броніславович [Електронний ресурс] // Книга педагогічної слави України. Вища освіта. – Електрон. дані. – 2010. – Режим доступу: http://kps-ua.net/2010/khmelnicka/rudnickij-v-yacheslav-bronislavovich. – Назва з екрану.
54. Григоренко О. П. Барські сторінки в науковій біографії академіка В. Б. Рудницького / О. П. Григоренко // Наукові записки. Серія: Історія : зб. наук. пр. / Вінниц. держ. пед. ун-т ім. М. Коцюбинського. – Вінниця : ВДПУ, 2011. – Вип. 19. – С. 98–104.
55. Григоренко О. П. Професор В. Б. Рудницький – видатний представник вітчизняної технічної науки / О. П. Григоренко // Освіта, наука і культура на Поділлі : зб. наук. пр. – Кам’янець-Подільський : Оіюм, 2012. – Т. 19 : 130-річчю від дня народження Івана Огієнка присвячується. – С. 226–236.
56. Мельник П. Рудницький В’ячеслав Броніславович / П. Мельник // Енциклопедія освіти Хмельниччини / Хмельниц. облрада, Хмельниц. облдержадмін., Департамент освіти і науки облдержадмін., Хмельниц. обл. ін-т післядиплом. пед. освіти ; редкол: Берека В. Є. (голова) [та ін.]. – Хмельницький : ФОП Мельник А.А., 2017. – С. 351.   
Наші координати: м.Хмельницький,
вул. Кам'янецька 110/1,
тел.: 77-30-38,

e-mail