Наукова бібліотека Хмельницького національного університету


Станом на 01.12.2016 р.
СІЛІН РАДОМИР ІВАНОВИЧ
ректор інституту, університету (1974-2001)
доктор технічних наук, професор,
заслужений працівник народної освіти України
   Народився 27 вересня 1931 р. у Курську (Росія) в сім'ї службовців.
   З липня 1943 по серпень 1945 р. був рядовим топографічної служби у військах Другого Українського фронту, пройшовши бойовий шлях від Харкова до Відня. За мужність і відвагу в боях 14-літній хлопець отримав медалі "За взяття Відня", "За перемогу над Німеччиною у Великій Вітчизняній війні 1941–1945 рр.".
   1951 року Радомир Іванович закінчив у Львові зі срібною медаллю середню школу №15. З 1951 по 1956 року навчався у Львівському політехнічному інституті (нині Національний університет "Львівська політехніка"), по закінченню якого отримав диплом з відзнакою. Як одного із кращих випускників Радомира Сіліна залишили у виші — на посаді асистента кафедри технології машинобудування. 1962 року він захистив у Київському політехнічному інституті кандидатську дисертацію за темою "Дослідження методів рахування і фасування дрібних деталей і штучних заготовок" , а 1965 р. проходив наукове стажування в університетах США. Результатом наукових пошуків став захист 1973 року докторської дисертації.
   З грудня 1974 р. Р.І. Сілін очолив Хмельницький технологічний інститут побутового обслуговування (ХТІБО), який тоді мав лише семирічну історію. На той час Радомир Іванович був єдиним доктором наук у виші.
   Нелегкий, але багатий здобутками та інноваційними перетвореннями шлях від ХТІПО до ТУП (Технологічного університету Поділля) пройшов ВНЗ за 27 років ректорства Р.І. Сіліна. З ініціативи ректора почалася реалізація розроблених ним двох пріоритетних комплексних цільових довгострокових програм: "Матеріально-технічна база" і "Науково - педагогічні кадри", а також були розроблені й інші програми: "Навчальний процес", "Науково-дослідна робота", "Соціальний розвиток".
   Неоціненною заслугою Радомира Івановича на посаді ректора стало формування стабільного, працездатного, дружнього, ініціативного, перспективного колективу викладачів та співробітників, що можуть працювати в умовах жорсткої конкуренції. З 2001 року Р.І.Сілін - радник ректора Хмельницького національного університету.
   Радомир Сілін провідний учений у галузі автоматики та автоматизації виробничих процесів: опублікував більше 400 наукових праць, зокрема 8 монографій. Він отримав 49 авторських свідоцтв на винаходи, обраний академіком Академії інженерних наук України, Технологічної академії України, Міжнародної академії інформатизації, Української академії триботехніки, президентом Національного комітету України з питань машинознавства. Водночас найголовнішим здобутком Радомира Сіліна залишається виховання наукової еліти, яка є окрасою Хмельницького університету та подільського регіону. Під його керівництвом захищені 41 кандидатська і 24 докторських дисертацій. Професор Р.І. Сілін вже впродовж багатьох років очолює наукову школу "Теоретичні основи напружено - деформованого стану контактуючих тіл".
   Він є головою Спеціалізованої вченої ради для захисту докторських і кандидатських дисертацій зі спеціальностей: 05.02.02 – машинознавство; 05.02.04 – тертя та зношення в машинах.
   Вчений гідно представляв Україну з науковими доповідями на всесвітніх конгресах, конференціях і інших міжнародних наукових форумах. За підручниками і навчальними посібниками професора Р.І. Сіліна навчаються студенти не тільки Хмельницького національного університету, а й багатьох інших ВНЗ країни. Спільно з професором Вашингтонського університету Р. Коупом видав два навчальних посібники з практичного менеджменту. Значний науковий резонанс міжнародної наукової спільноти викликали книги Радомира Івановича "Людина і Всесвіт" (2007) та "Взаємозв’язок Всесвіту і Людини" (2009). Обидві праці присвячені взаємодії людини і Всесвіту, їх взаємовпливи, покликання людини.
   У 2000 р. Американським Біографічним Інститутом Р.І.Сілін обраний членом дослідницької Колегії Радників цього інституту Людиною року, а Кембріджським Біографічним Центром (Англія) – Людиною тисячоліття. У цьому ж році ім’я вченого вносять до еліти Міжнародної академії інформатизації, а наступного року професора Р.І. Сіліна призначають особистим Радником Генерального директора Міжнародного Біографічного Центру Кембриджа і вводять до складу 500 світових лідерів впливу.
   Р. І. Сілін – заслужений працівник народної освіти України (1993), має звання "Почесний громадянин міста Хмельницького" (1999), відзначений 17-ма високими урядовими нагородами, серед яких – ордени "Великої Вітчизняної війни" ІІ ст., "За мужність" ІІІ ст., "За заслуги" ІІІ і ІІ ст.
   Віртуальна виставка "Життєвий шлях і творчі висоти вченого" (до 85-річчя від дня народження доктора технічних наук, професора Р.І. Сіліна)

ОСНОВНІ ОПУБЛІКОВАНІ ПРАЦІ

  Монографії, навчальні посібники
1. Обладнання автоматизованого виробництва : навч. посіб. для студентів. мех. спец. / В. М. Бочков, Р. І. Сілін ; ред. Р. І. Сілін ; Держ. ун-т "Львів. політехніка", Технол. ун-т "Поділля". – Львів : Вид-во Держ. ун-ту "Львів. політехніка", 2000. – 378 с. – Бібліогр.: с. 373-376.
2. Автоматизация загрузки оборудования в машиностроении : учеб. пособ. / Р. И. Силин. – Хмельницький : ТУП, 2003. –  225 с.
3. Збірник задач з основ автоматики і автоматизації виробничих процесів : навч. посіб. для студентів вищ. навч. закл. / Р. І. Сілін, Я. Ф. Стадник, В. В. Третько. – Хмельницький : ХНУ, 2005. – 211 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 188-189.
4. Віхи поступу : до 40-річчя з дня заснування механічного факультету / Р. І. Сілін [та ін.] ; заг. ред. С. С. Ковальчук ; Хмельниц. нац. ун-т. – Хмельницький : ХНУ, 2007. – 310 с. : іл.
5. Вібраційне обладнання на основі гідропульсатора : монографія / Р. І. Сілін, А. І. Гордєєв. – Хмельницький : ХНУ, 2007. – 386 с. : іл.
6. Человек и Вселенная / Р. И. Силин. – Хмельницкий : ХНУ, 2007. – 133 с. – Библиогр.: с. 134-135.
7. Розрахунок та конструювання металорізальних верстатів : підруч. для студентів вищ. навч. закл. / В. М. Бочков, Р. І. Сілін, О. В. Гаврильченко ; Ін-т інновац. технологій і змісту освіти М-ва освіти і науки України. — Львів : Бескид Біт, 2008. — 447 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 445-447.
8. Властивості води та сучасні способи її очищення : монографія / Р. І. Сілін, Б. А. Баран, А. І. Гордєєв. – Хмельницький : ХНУ, 2009. – 254 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 221–251.
9. Металорізальні верстати : навч. посіб. для студентів мех. спец. вищ. навч. закл. / В. М. Бочков, Р. І. Сілін, О. В. Гаврильченко ; за ред. Р. І. Сіліна ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Львів. політехніка", Хмельниц. нац. ун-т. — Львів : Вид-во Нац. ун-ту "Львів. політехніка", 2009. — 266 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 264.
10. Збірник задач з проектування технологічного оснащення : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / А. І. Гордєєв, Є. А. Урбанюк, Р. С. Сілін. – Хмельницький : ХмЦНІІ, 2013. – 166 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 158–159.
11. Інноваційні нанотехнології активації і знезаражування води та вібраційне обладнання : монографія / Р. І. Сілін, Г. Б. Параска, А. І. Гордєєв, В. Д. Пархоменко, В. В. Кравчук. – Хмельницький : ХмЦНІІ, 2013. – 252 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 225–249.
  Статті в журналах та збірниках наукових праць з 2001 р.
12. Влияние дефектов на долговечность крышек цилиндров малооборотных двигателей морских судов / Р.  И. Силин, В. П. Сторожев // Проблеми трибології. – 2001. – № 2. – С. 128-130.
13. Погляд на вищу технічну освіту / Р. І. Сілін // Вісн. Технол. ун-ту Поділля. Техн. науки. – 2001. – № 3, ч. 1. – С.7-9.
14. Кавітаційна обробка та її вплив на склад води. Повідомлення 1/ Р. І. Сілін, А. І. Гордєєв, В. В. Третько, І. І. Сорока // Вісн. Технол. ун-ту Поділля. Техн. науки. – 2002. –№ 3, т. 2. – С. 253-257.
15. Объединение ученых с целью дальнейшего прогресса и развития науки / Р.  И. Силин // Вісн. Технол. ун-ту Поділля. Техн. науки. – 2002. – № 6, ч. 1. – С. 237-239.
16. Диференціювання похибок при вимірюванні радіального биття поверхонь тіл обертання в призмах і пристрій для уточненного способу вимірювання / Р. І. Сілін, Я. Ф. Стадник // Вісн. Технол. ун-ту Поділля. Техн. науки. – 2003. – Ч. 1. – С. 122-125.
17. Значение высшего образования в профессиональном становлении специалиста / Р.  И. Силин  // Професійне становлення особистості: проблеми і перспективи : матеріали ІІ Міжнар. наук.-практ. конф., 15-16 жовт. 2003 р. / АПН України, Ін-т педагогіки і психології проф. освіти, Технол. ун-т Поділля ; заг. ред. І. Є. Каньковський. –  Хмельницький : ТУП, 2003. –  С. 3-7.
18. Вібраційне обладнання для зміни властивостей води / Р. Сілін, А. Гордєєв // Машинознавство : наук.-техн. і вироб. журн. – Львів,  2005. –  № 4. – С. 32-36.
19. Вібраційне обладнання і технологія очищення та знезараження водних потоків/ Р. І. Сілін, А. І. Гордєєв, І. І. Сорока // Вісн. Хмельниц. нац. ун-ту. Техн. науки. – 2006. –№ 1. – С. 39-42.
20. Технологія гідрокавітаційної обробки води та методика розрахунку елементів приводу обладнання / Р.І. Сілін, А.І. Гордєєв // Автоматизація виробничих процесів у машинобудуванні та приладобудуванні : укр. міжвідом. наук.-техн. зб. / Нац. ун-т "Львів. політехніка". – Львів : Вид-во Львів. політехніки, 2006. – Вип. 40. – С. 221-228.
21. Throry and practice of vibro-insulation of printed circuit boards on tabric hanger with dry friction damper / V. Royzman , V. Strelbitsky, R.Silin // 12 th IFToMM world Congress, Besanson (France), June l8-21, 2007 : Proceedings . – Besans on, 2007 . – Vol. 6. – P. 48-53.
22. Аналіз енерговитрат вібраційного обладнання для зміни властивостей води / Р. І.Сілін, А. І. Гордєєв, Є. А.Урбанюк // Вісн. Хмельниц. нац. ун-ту. Техн. науки. – 2007. – № 5. – С. 164-168.
23. Визначення енергії удару робочих тіл у вібраційній гідродробоструменевій установці / Р. І. Сілін, А. І. Гордєєв, І. О. Сідлецький, В. Г. Мігал // Перспективные разработки науки и техники – 2007 : материалы междунар. науч. конф., 16-30 нояб. 2007 г. – Днепропетровск : Наука и образование, 2007. – Т. 14: Техн. науки. – С. 52-54.
24. Визначення енергії удару робочих тіл у вібраційній гідродробоструменевій установці / Р. І. Сілін, А. І. Гордєєв, І. О. Сідлецький, В. Г. Мігаль // Wiadomosci naukowej mysli – 2007 : materiali III miedzinarodowej naukowi-praktyczej konferencji, 1-15 Listopada 2007 roku. – Т. 12 : Technicsne nauki. Budow nictwo I architektura.Fizicna kultura I sport. – Przemysl : Nauka i studia, 2007. – S. 26-28.
25. Вібраційне обладнання для гідрокавітаційного впливу на склад та властивості води / Р. І. Сілін, А. І. Гордєєв // Повышение качества, надежности и долговечности технических систем и технологических процесссов : сб. тр. VI Междунар. науч.-техн. конф., Хургада (Египет), 2-9 дек. 2007 г. – Хмельницкий : ХНУ, 2007. – С. 33-35.
26. Дослідження ефективності процесу мийки плат у пульсуючому газорідинному потоці / Р. І. Сілін, А. І. Грдєєв // Вібрації в техніці та технологіях : наук.-техн. журн. / Вінниц. нац. аграр. ун-т. – Вінниця, 2007. – № 1(46). – С. 29-33.
27. Конференция "Современные достижения в науке и образовании" // Современные достижения в науке и образовании : сб. тр. междунар. науч. конф., Hатания (Израиль), 9-17 сент. 2007 г. – Хмельницкий, 2007. – С. 3-5.
28. Вібраційна кавітаційно-струменева теплогененруюча yстановка / Р. І. Сілін, А. І. Гордєєв, Є. А. Урбанюк // Efektivni nastroje modernich – 2008 : materialy IV Mezinarodni vedecko-prakticka konference. – Praha : Publishing House "Education and Science", 2008. – Dil 17, Technicke vedy. – C. 32-34.
29. Значение менеджмента в организации производства / Р. И. Силин // Повышение качества, надежности и долговечности технических систем и технологических процессов : сб. тр. VII Междунар. науч.-техн. конф., Шарм эль Шейх (Египет), 7-14 дек. 2008 г. – Хмельницкий : ХНУ, 2008. – С. 143-145.
30. Кавітаційно-магнітна обробка води та вібраційне обладнання на основі гідропульсатора / Р. І. Сілін, А. І. Гордєєв // Современные достижения в науке и образовании : сб. тр. II Междунар. науч. конф., Нетания (Израиль), 25 сент.-2 окт. 2008 г. – Хмельницкий : ХНУ, 2008. – С. 46-49.
31. Кластери: погляд громадськості... / Р. Сілін // Економіст. – 2008. – № 10. – С. 36-39.
32. Пристрій для кавітаційно-магнітної обробки води 3 електромагнітним приводом / Р. І. Сілін, А. І. Гордєєв, Є. А. Урбанюк // Nastoleni moderni vedi – 2008 : materialy IV Mezinarodni vedecko - prakticka konference. – Praha : Publishing House "Education and Science", 2008. – Dil 9, Technicke vedy. – C. 12-15.
33. Технологія гідрокавітаційно-магнітної обробки води та вібраційне обладнання / Р. І. Сілін, А. І. Гордєєв, Б. А. Баран // Вісн. Хмельниц. нац. ун-ту. Техн. науки. – 2008. – № 3. – С. 68-74.
34. Фізико-хімічні властивості води після кавітаційної обробки / Б. А. Баран, А. І. Гордєєв, О. А. Копицяк, Р. І. Сілін // Вісн. Хмельниц. нац. ун-ту. Техн. науки. – 2008. – № 5 – С. 24–26.
35. Автоматизація виробничих процесів у машинобудуванні / Р. І. Сілін // Основи інноваційно-наукових напрямів діяльності Хмельницького національного університету : зб. наук. пр. – Хмельницький : ХНУ, 2009. – С. 20-24.
36. Вібраційне обладнання для кавітаційно-магнітної обробки води / Р. І. Сілін, А. І. Гордєєв // Автоматизація виробничих процесів у машинобудуванні та приладобудуванні : укр. міжвідом. наук.-техн. зб. / Нац. ун-т "Львів. політехніка". – Львів : Вид-во Львів. політехніки, 2009. – № 43. – С. 33-43.
37. Кавитационно-магнитная обработка воды и вибрационное оборудование / Р. И. Силин, А. И. Гордеев // Вісн. Хмельниц. нац. ун-ту. Техн. науки. – 2009. – № 1. – С. 50-56.
38. Кавитационно-магнитная обработка воды и вибрационное оборудование / Р. И. Силин, А. И. Гордеев // Мир техники и технологий. – 2009. – № 12. – С. 54-57.
39. Науково-технічні основи розроблення вібромашин для впливу на властивості води / Р. І. Сілін, А. І. Гордєєв // Вібрації в техніці та технологіях : наук.-техн. журн. / Вінниц. нац. аграр. ун-т. – Вінниця, 2009. – № 4. – С. 141-148.
40. Роль образования в благосостоянии общества / Р. И. Силин // Современные достижения в науке и образовании : сб. тр. III Междунар. науч. конф., г. Тель-Авив (Израиль), 16-23сент. – 2 окт. 2009 г. – Хмельницкий : ХНУ, 2009. – С. 124-126.
41. Спосіб кавітаційного очищення та знезаражування води у вібраційному обладнанні / Р. І. Сілін, А. І. Гордєєв // Повышение качества, надежности и долговечности технических систем и технологических процессов : сб. тр. VII Междунар. науч.-техн. конф., 5-12 дек. 2009 г., г. Хургада (Египет). – Хмельницкий : ХНУ, 2009. – С. 114-117.
42. Технологія та вібраційне обладнання для біологічної активації води / Р. І. Сілін, А. І. Гордєєв // Современные достижения в науке и образовании : сб. тр. III Междунар. науч. конф., г. Тель-Авив (Израиль), 16-23сент. – 2 окт. 2009 г. – Хмельницкий : ХНУ, 2009. – С. 114-117.
43. SolidWorks в подготовке молодых инженеров / Р. И. Силин, В. А. Харжевский // Компьютерное проектирование и технический документооборот. – 2010. – № 2. – С. 46–49.
44. Вібраційне обладнання струменево-пульсуючого типу для промітання отворів від стружки / P. І. Сілін, А. І. Гордєєв, Р. С. Сілін // Повышение качества, надежности и долговечности технических систем и технологических процессов : сб. тр. IX Междунар. науч.-техн. конф., посвящ. 80-летию ЦИАМ, 12–19 дек. 2010 г., г. Шарм эль Шейх (Египет). – Хмельницкий : ХНУ, 2010. – С. 165-167.
45. Вібраційний кавітатор поршневого типу для активації рідини та її знезаражування / Р. І. Сілін, A. I. Гордеев, О. А. Копицяк // Современные достижения в науке и образовании : сб. тр. IV Междунар. науч. конф., 11–18 сент. 2010 г., г. Будва (Черногория). – Хмельницький : ХНУ, 2010. – С. 149-151.
46. Наукові основи методики розробки вібраційного обладнання для зміни властивостей води та її знезаражування / Р. І. Сілін, А. Гордеев, Р. С. Сілін // Современные достижения в науке и образовании : сб. тр. IV Междунар. науч. конф., 11–18 сент. 2010 г., г. Будва (Черногория). – Хмельницкий : ХНУ, 2010. – С. 146-149.
47. Особливості алгоритму проектування та розрахунку конструктивних параметрів вібраційного обладнання для гідродробозміцнення ріжучого інструменту / Р. І. Сілін, A. I. Гордеев, Р. С. Сілін // Повышение качества, надежности и долговечности технических систем и технологических процессов : сб. тр. IX Междунар. науч.-техн. конф., посвящ. 80-летию ЦИАМ, 12–19 декаб. 2010 г., г. Шарм эль Шейх (Египет). – Хмельницкий : ХНУ, 2010. – С. 161-164.
48. Розвиток наукових основ методики проектування вібраційного обладнання з електромагнітним приводом для зміни властивостей води та її знезаражування / Р. І. Сілін, А. І. Гордєєв // Вісн. Хмельниц. нац. ун-ту. Техн. науки. – 2010. – № 3. – С. 7-10.
49. Вібраційний кавітатор поршневого типу для змішування мастильно-охолджуючої рідини та її знезаражування / Р. І. Сілін, А. І. Гордєєв, О. А. Копицяк // Вібрації в техніці та технологіях : наук.-техн. журн. / Вінниц. нац. аграр. ун-т. – Вінниця, 2011. – № 2 (62). – С. 41-43.
50. Напрямки розвитку та особливості методики проектування вібромашин на основі гідропульсатора / Р. І. Сілін, А. І. Гордєєв // Вібрації в техніці та технологіях : наук.-техн. журн. / Вінниц. нац. аграр. ун-т. – Вінниця, 2011. – № 2 (62). – С. 32-40.
51. Наука и образование – зеркало развития общества / Р. И. Силин // Наука и образование = Science and education : сб. тр. междунар. науч.-метод. семинара, 16-23 апр. 2011 г., г. Рим, Италия. – Хмельницкий : ХНУ, 2011. – С. 3-6.
52. Некоторые вопросы реформирования высшей школы / Р. И. Силин // Современные достижения в науке и образовании = Modern achievements of science and education : сб. тр. V Междунар. науч. конф., 27 сент.-4 окт. 2011 г., г. Нетания, Израиль. – Хмельницкий : ХНУ, 2011. – Т. 2. – С. 14-17.
53. Технологічні особливості керування процесом абразивної доводки поверхонь деталей / Р. І. Сілін, В. В. Третько // Вібрації в техніці та технологіях : наук.-техн. журн. / Вінниц. нац. аграр. ун-т. – Вінниця, 2011. – № 2 (62). – С. 101-105.
54. Solidworks – сучасний інструмент інженера-механіка / Р. І. Сілін, В. О. Харжевський // Комп’ютеризація освітньої діяльності : зб. наук.-метод. пр. / за заг. ред. М. Є. Скиби, С. Г. Костогриза. – Хмельницький : ХНУ, 2012. – С. 114-121.
55. Вплив різних чинників на хімічно-фізичні властивості води / Р. І. Сілін, А. І. Гордєєв, Р. С. Сілін // Materiali VII mezinarodni vedecko-prakticka conference "Veda a technologie: krok do budoucnosti-2012". – Praha : Publishing House "Education and Science"-2012. – Dil 35, Technicke vedi, 2012. – С. 37-40.
56. Повышение стабильности работы вибропитателя / Р. И. Силин // Повышение качества, надежности и долговечности технических систем и технологических процессов : сб. тр. X Междунар. науч.-техн. конф., 20-27 нояб. 2012 г., г. Эйлат (Израиль). – Хмельницкий : ХНУ, 2012. – С. 49-51.
57. Вібраційні машини для зміни властивостей води / Р. І. Сілін, А. І. Гордєєв // Вібрації в техніці та технологіях : наук.-техн. журн. / Вінниц. нац. аграр. ун-т. – Вінниця, 2013. – № 4. – С. 123-128.
58. Вплив кавітаційного і магнітного поля та нанополів мінералів на активацію води / Р.І. Сілін, А. І. Гордєєв // Вісн. Хмельниц. нац. ун-ту. Техн. науки. – 2013. – № 6. – С. 122-126
59. Вплив кавітаційної дії на властивості мастильно-охолоджуючої рідини / Р. І. Сілін, А. І. Гордєєв, В. П. Ткачук // Проблеми трибології. – № 4. – 2013. – С. 104–108.
60. Дослідження природи кавітаційно-магнітного впливу на воду та вібраційне обладнання для зміни її властивостей / Р. І. Сілін, А. І. Гордєєв, Р. С. Сілін, О. С. Ланець // Автоматизація виробничих процесів у машинобудуванні та приладобудуванні : укр. міжвідом. наук.-техн. зб. / Нац. ун-т "Львів. політехніка". – Львів : Вид-во Львів. політехніки, 2013. – Вип. 47. – С. 133-144.
61. Основи створення вібраційного обладнання з пульсуючим робочим тілом незалежно від галузі використання. Повідомлення 1. Аналіз конструкцій механізмів та напрямків створення вібраційних машин локалізованої дії / Р. І. Сілін, А. І. Гордєєв, Р. С. Сілін, Є. А.Урбанюк // Вісн. Хмельниц. нац. ун-ту. Техн. науки. – 2013. – № 1. – С. 13–20.
62. Основи створення вібраційного обладнання з пульсуючим робочим тілом незалежно від галузі використання. Повідомлення 2. Дослідження характеристик пульсуючого робочого тіла та практична реалізація / Р. І. Сілін, А. І. Гордєєв, Р. С. Сілін, Є. А. Урбанюк // Вісн. Хмельниц. нац. ун-ту. Техн. науки. – 2013. – № 2. – С. 7–17.
63. Дослідження динамічної моделі резонансного вібраційного верстата для доведення плоских поверхонь / Р. І. Сілін, В. В. Третько, А. І. Гордєєв // Вібрації в техніці та технологіях : наук.-техн. журн. / Вінниц. нац. аграр. ун-т. – Вінниця, 2014. – № 2. – С. 89-92.
  Авторські свідоцтва
64. А. с. 123020 СССР, МКИ В 24 В 31/06. Вибрационное бункерное загрузочное устройство / В. А. Повидайло, Р. И. Силин (СССР). – № 593660/25 ; заявл. 3.03.58 ; опубл. 5.03.59, Бюл. № 19.
65. А. с. 124778 СССР, МКИ В 66 Д 1/00. Ориентирующий механизм к вибрационным бункерным загрузочным устройствам для деталей, имеющих одностороннюю фаску / Р. И. Силин, В. А. Повидайло (СССР). – № 615334/25 ; заявл. 30.12.58 ; опубл. 3.03.59, Бюл. № 23.
66. А. с. 126038 СССР, МКИ В 65 G 47/24. Вибрационный лоток для подачи заготовок в рабочую зону станка / Р. И. Силин, В. А. Повидайло (СССР). – № 622003/25 ; заявл. 16.03.59 ; опубл. 5.05.60, Бюл. № 3.
67. А. с. 131905, МКИ G 01 М 7/00. Индуктивный виброметр с механической системой отсчета амплитуды вибрации / Р. И. Силин, В. А. Повидайло (СССР). – № 649251/26 ; заявл. 3.01.60 ; опубл. 10.08.60, Бюл. № 18.
68. А. с. 132046 СССР, МКИ В 65 В 1/00. Способ определения оптимальных режимов работы вибрационных питателей / Р. И. Силин, В. А. Повидайло (СССР). – № 649334/26 ;  заявл. 3.01.60 ; опубл. 10.08.60, Бюл. № 18.
69. А. с. 145432 СССР, МКИ В 65 В 1/00. Вибропитатель / Р. И. Силин, А. Н. Рабинович, В. А. Повидайло, В. А. Щигель (СССР). – № 697278/25 ;  заявл. 9.02.61 ; опубл. 10.02.62, Бюл. № 5.
70. А. с. 146234 СССР, МКИ В 24 В 31/067. Вертикальный вибрацион- ный транспортер / Р. И. Силин, А. Н. Рабинович, В. А. Повидайло, В. А. Щигель (СССР). – № 697277/27–11 ; заявл. 9.02.61 ; опубл. 7.07.62, Бюл. № 7.
71. А. с. 147040 СССР, МКИ G 01 В. Высококачественный индуктивный датчик для счета металлических деталей и обнаружение час- тиц металла / Р. И. Силин, И. А. Прудвиблох (СССР). – № 692984/26 ; заявл. 14.01.61 ; опубл. 5.05.62, Бюл. № 9.
72. А. с. 151928 СССР, МКИ В 65 В 1/00. Вибрационный двухмассовый питатель / Р. И. Силин, В. А. Повидайло, А. Н. Рабинович, В. А. Щигель (СССР). – № 757072/27–11 ; заявл. 23.11.61 ; опубл. 7.08.62, Бюл. № 22.
73. А. с. 174547 СССР, МКИ В 24 В 31/06. Вибрационный трубчатый транспортер / А. Н. Рабинович, Р. И. Силин, В. А. Повидайло, В. А. Щигель (СССР). – № 812001/25–8 ; заявл. 02.01.63 ; опубл. 27.08.65, Бюл. № 17.
74. А. с. 175875 СССР, МКИ В 24 В 31/06. Вертикальный вибрацион- ный подъемник / Р. И. Силин, А. Н. Рабинович, В. А. Повидайло, В. А. Щигель (СССР). – № 786926/27–11 ; заявл. 14.07.62 ; опубл. 09.10.65, Бюл. № 20.
75. А. с. 218691 СССР, МКИ В 24 В 31/06. Вибрационная установка для плоской притирки (доводки) деталей / В. А. Повидайло, Р. И. Силин (СССР). – № 1120736/25–8 ; заявл. 23.12.66 ; опубл. 17.05.68, Бюл. № 17.
76. А. с. 241801 СССР, МКИ G 01 В Устройство для автоматического счета легких деталей / В. А. Повидайло, Р. И. Силин, В. А. Щигель, В. В. Лопушенко (СССР). – № 1203200/18–24 ; заявл. 14.12.67 ; опубл. 18.04.69, Бюл. № 14.
77. А. с. 246347 СССР, МКИ В 29 С 17/12. Вибрационная притирочная машина / В. А. Повидайло, Р. И. Силин, Н. А. Костенко, С. А. Димаров (СССР). – № 1239648/25–18 ; заявл. 05.05.68 ; опубл. 11.06.69, Бюл. № 20.
78. А. с. 275090 СССР, МКИ В 29 С 17/12. Способ обработки изделий / Р. И. Силин В. А. Повидайло, В. И Кармалюк и др. (СССР). – № 1307524/22–1 ; заявл. 13.02.69 ; опубл. 3.07.70, Бюл. № 22.
79. А. с. 287825 СССР, МКИ В 23 Q 7/00. Вибрационный питатель- подъемник / Р. И. Силин, В. А. Повидайло, В. А. Щигель, В. И. Якубович (СССР). – № 785921/25-8 ; опубл. 05.06.76, Бюл. № 21.
80. А. с. 354939 СССР, МКИ В 22 F 3/00 ; С 21 D 7/06. Способ обработки металлокерамических изделий / Р. И. Силин, В. И. Туманов, Р. В. Юревич (СССР). – № 1628424/22–1 ; заявл. 26.02.71 ; опубл. 16.10.72, Бюл. № 31.
81. А. с. 358381 СССР, МКИ С 21  D 1/00. Устройство для термической обработки цилиндрических изделий / В. А. Повидайло, Р. И. Силин, Р. В. Юревич (СССР). – № 144166/ 22–1 ; заявл. 03.06.70 ; опубл. 3.11.72, Бюл. № 34.
82. А. с. 374145 СССР, МКИ В 23 Q 7/00. Загрузочное устройство / Р. И. Силин, В. А. Повидайло, Н. А. Костенко, С. А. Димаров (СССР). – № 1643756/25-8 ; заявл. 29.03.71 ; опубл. 20.03.73, Бюл. № 15.
83. А. с. 399898 СССР, МКИ G 08 C 9/04, G 06 M 7/02. Высокочастотный индуктивный датчик для счета мелких металлических изделий / Р. И. Силин, И. Д. Прудвиблох, В. Н. Блохин (СССР). – № 1742907/18-24 ; заявл. 01.02.72 ; опубл. 03.10.73, Бюл. № 39.
84. А. с. 404722 СССР, МКИ В 65 G 27/02. Вибрационный питатель / В. А. Повидайло, Р. И. Силин, Н. А. Костенко (СССР). – № 1602587/27–11 ; заявл. 06.12.70 ; опубл. 22.10.73, Бюл. № 44
85. А. с. 477076 СССР, МКИ В 65 G 27/08. Устройство для вибрацион- ного транспортирования материалов / В. А. Повидайло, Р. И. Си- лин, А. Г. Гринбаум (СССР). – № 1611613/27–11 ; заявл. 13.01.71 ; опубл. 15.07.75, Бюл. № 26.
86. А. с. 482303 СССР, МКИ В 28 В 1/26 Устройство для литья керами- ческих изделий из шликера / В. А. Повидайло, Р. И. Силин, Н. А. Иофис и др. (СССР). – № 1366509/29–33 ; заявл. 03.10.69 ; опубл. 30.08.75, Бюл. № 32.
87. А. с. 515588 СССР, МКИ В 22 F 3/24; С 22 С 29/00. Способ размер- ной поверхностной обработки спеченных изделий из твердых сплавов / В. А. Повидайло, Р. И. Силин, Р. В. Юревич (СССР). – № 1738188/22–1 ; заявл. 17.01.72 ; опубл. 30.05.76, Бюл. № 20.
88. А. с. 537794 СССР, МКИ В 24 В 31/06. Вибрационная установка для обработки деталей / В. А. Повидайло, Р. И. Силин, И. М. Гнатив (СССР). – № 2072726/25–08 ; заявл. 10.11.74 ; опубл. 5.12.76, Бюл. № 45.
89. А. с. 678087 СССР, МКИ С 23 G 3/00. Устройство для мойки / Р. И. Силин, В. П. Кошель, Н. Н. Косиюк и др. (СССР). – № 2483930/22–02 ; заявл. 03.05.77 ; опубл. 5.08.79, Бюл. № 29.
90. А. с. 721937 СССР, МКИ Н 05 К 13/00. Устройство для заливки радиотехнических изделий многокомпонентными смесями / Р. И. Силин, В. П. Кошель, Я. Ф. Стадник и др. (СССР). – № 2496182/18–21 ; заявл. 13.06.77 ; опубл. 15.03.80, Бюл. № 10.
91. А. с. 766830 СССР, МКИ В 23 Q 17/02. Поворотноделительное устройство / Р. И. Силин, В. П. Кошель, Я. Ф. Стадник, Н. Н. Коси- юк (СССР). – № 2658621/25–08 ; заявл. 29.08.78 ; опубл. 30.09.80, Бюл. № 36.
92. А. с. 775108 СССР, МКИ С 08 J 7/02, B 29 C 17/12. Способ удаления облоя с деталей и фенопластов / Р. И. Силин, М. А. Фетисов, Л. И. Ганзюк и др. (СССР). – № 2661052/23–05 ; заявл. 29.08.78 ; опубл. 30.10.80, Бюл. № 40.
93. А. с. 843334 СССР, МКИ Н 05 К 13/00. Способ герметизации радиоэлементов / Р. И. Силин, В. П. Кошель, Я. Ф. Стадник и др. (СССР). – № 2617387/18–21 ; заявл. 16.05.78 ; опубл. 30.06.81, Бюл. № 24.
94. А. с. 843335 СССР, МКИ Н 05 К 13/00. Способ сборки радиоэлементов и устройство для его осуществления / Р. И. Силин, В. П. Ко шель, Я. Ф. Стадник и др. (СССР). – № 2617387/18–21 ; заявл. 16.05.78 ; опубл. 30.06.81, Бюл. № 24.
95. А. с. 880519 СССР, МКИ В 08 В 3/10. Устройство для промывки деталей / Р. И. Силин, В. П. Кошель, А. И. Гордеев (СССР). – № 2869224/28 ; заявл. 17.12.79 ; опубл. 15.11.81, Бюл. № 42.
96. А. с. 903150 СССР, МКИ В 29 С 17/12. Устройство для удаления облоя из полимерных материалов / Р. И. Силин, М. А. Фетисов, Л. И. Ганзюк, А. С. Тельнов (СССР). – № 2893193/23–05 ; заявл. 17.03.80 ; опубл. 07.02.82, Бюл. № 5 // Открытия. Изобретения. – 1982. – № 5.
97. А. с. 918744 СССР, F 26 В 15/12. Установка для сушки и полимеризации штучных изделий / Р. И. Силин, Я. Ф. Стадник, В. П. Кошель и др. (СССР). – № 2836631/ 24–06 ; заявл. 5.11.79 ; опубл. 07.04.82, Бюл. № 13.
98. А. с. 954329 СССР, МКИ В 63 Н 1/36. Судовая гребная установка / М. Д Генкин, Р. И. Силин, А. А. Петров и др. (СССР). – № 2895287/27–11 ; заявл. 17.03.80 ; опубл. 30.08.82, Бюл. № 32.
99. А. с. 984084 СССР, МКИ Н 05 К 13/02. Устройство для ориентации и установки радиоэлемента в корпус / Р. И. Силин, В. П. Кошель, Я. Ф. Стадник и др. (СССР). – № 3316557/18–2 ; заявл. 15. 07. 81 ; опубл. 23.12.82, Бюл. № 47 // Открытия. Изобретения. – 1982. – № 47.
100. А. с. 986743 СССР, МКИ В 24 В 31/06. Устройство для вибрационной обработки / Р. И. Силин, В. А. Повидайло, А. А. Петров и др. (СССР). – № 3001853/25–08 ; заявл. 15.09.80 ; опубл. 7.01.83, Бюл. № 1.
101. А. с. 996267 СССР, МКИ В 65 В 9/02. Устройство для упаковки стержнеобразных предметов / Р. И. Силин, М. А. Фетисов, Е. А. Горбатюк и др. (СССР). – № 2858913 ; заявл. 21.12.79 ; опубл. 15. 02. 83, Бюл. № 6.
102. А. с. 1042963 СССР, МКИ В 24 В 31/06. Устройство для вибрационной обработки / А. А. Ерохин, Р. И. Силин, В. В. Третько, В. А. Повидайло (СССР). – № 3319674/25– 08 ; заявл. 15.07.81 ; опубл. 23.09.83, Бюл. № 35.
103. А. с. 1098767 СССР, МКИ В 24 В 31/06. Устройство для вибрационной обработки / Р. И. Силин, А. А. Петров, А. А. Спиридонов и др. (СССР). – № 3440048/25–08 ; заявл. 15.09.80 ; опубл. 23.07.84, Бюл. № 23.
104. А. с. 1106994 СССР, МКИ G 01 F 13/00. Устройство для пропорционального дозирования двух или нескольких жидкостей / Р. И. Си- лин, В. П. Кошель,Я. Ф. Стадник и др. (СССР). – № 3595680/18–10 ; заявл. 19.05.83 ; опубл. 7.08.84, Бюл. № 29.
105. А. с. 1130422 СССР, МКИ В 08 В 3/10. Устройство для мойки мелких деталей / А. И. Гордеев, Р. И. Силин, Н. А. Сивченко (СССР). – № 361313/28–12 ; заявл. 15.04.83 ; опубл. 23.12.84, Бюл. № 47.
106. А. с. 1184614 СССР, МКИ В 23 В 31/20. Цанговый патрон / Р. И. Силин, Я. Ф. Стадник, В. П. Вовк и др. (СССР). – № 3726782/25–08 ; заявл. 21.04.84 ; опубл. 15.10.85, Бюл. № 38.
107. А. с. 1400851 СССР, МКИ В 23 Q 7/00. Устройство для автомати- ческой смены спутников на металлорежущем станке / Р. И. Силин, В. П. Кошель, Я. Ф. Стадник и др. (СССР). – № 4159083/25–08 ; заявл. 10.12.86 ; опубл. 7.06.88, Бюл. № 21
108. А. с. 1427121 СССР, МКИ F 16 Н 21/12. Передача Петрова / А. А. Петров, Р. И. Силин, Л. Ф. Козлов и др. (СССР). – № 4020768/25–28  ; заявл. 11.02.86 ; опубл. 30.09.88, Бюл. № 36.
109. А. с. 1491042 СССР, МКИ С 23 С 14/48. Способ получения бугристых покрытий / Р. И. Силин [и др.] (СССР). – № 413676/24-21 ; заявл. 15.10.86 ; опубл. 30.06.89, Бюл. № 24.
  Патенти України
110. Пат. 19978 А Україна, МПК G 01 B 5/24. Спосіб контролю радіального биття поверхонь тіл обертання відносно їх зовнішніх базових поверхонь безпосередньо у призмі і автоматичний пристрій для його здійснення / Р. І. Сілін, Я. Ф. Стаднік ; заявник і патентовласник Хмельниц. технол. ін-т. – № 94063281 ; заяв. 25.12.97 ; опубл. 25.12.97, Бюл. № 6.
111. Пат. 22093 A Україна, МПК C 21 D 7/00, C 23 C 16/00. Спосіб підвищення тріщиностійкості інструмента / Я. М. Гладкий, Р. І. Сілін, В. І. Семенюк ; заявник і патентовласник Технол. ун-т Поділля. – № 96020516 ; заявл. 13.02.96 ; опубл. 30.04.98, Бюл. № 2.
112. Пат. 23912 A Україна, МПК C 23 C 14/00, C 23 C 14/58. Спосіб підвищення стійкості ріжучого інструменту та оброблюваності конструкційних матеріалів / Р. І. Сілін, Я. М. Гладкий, А. А. Бурлаков, В. О. Остаф'єв ; заявник і патентовласник Р. І. Сілін, Я. М. Гладкий, А. А. Бурлаков, В. О. Остаф'єв. – № 97020492 ; заявл. 06.02.97 ; опубл. 31.08.98, Бюл. № 4.
113. Пат. 40756 А Україна, МПК В 06 В 1/00. Пульсаційний гідравлічний вібратор / Р. І. Сілін, С. Г. Костогриз, А. І. Гордєєв, Ю. В. Савицький ; заявник і патентовласник Технол. ун-т Поділля. – № 99063136 ; заявл. 08.06.99 ; опубл.15.08.01, Бюл. № 7.
114. Пат. 10347 Україна, МПК В 01 F 5/00. Устаткування для обробки води / Р. І. Сілін, А. І. Гордєєв, В. В. Третько, І. І. Сорока ; заявник і патентовласник Хмельниц. нац. ун-т. – № u 200503620 ; заяв. 18.04.05 ; опубл. 15.11.05, Бюл. № 11.
115. Пат. 10348 Україна, МПК В 08 В 13/00. Пристрій для насичення тканини пожежобезпечною речовиною / Р. І. Сілін, А. І. Гордєєв, О. Б. Лаврентьев, В. В. Третько, О. О. Нікітін ; заявник і патентовласник Хмельниц. нац. ун-т. –№ u 200503622 ; заявл. 18.04.05 ; опубл. 15.11.05, Бюл. № 11.
116. Пат. 17269 Україна, МПК D 06 F 21/00. Пральна машина / Р. І. Сілін, А. І. Гордєєв, О. Б. Лаврентьєв ; Хмельниц. нац. ун-т. – № u 2006 03459 ; заявл. 30.03.06 ; опубл.15.09. 06, Бюл. № 9.
117. Пат. 21279 Україна, МПК В 24 В 5/00. Устаткування для вібраційної струминно-абразивної обробки дрібних деталей / Р. І. Сілін, А. І. Гордєєв, В. В. Третько, Є. А. Урбанюк ; заявник і патентовласник Хмельниц. нац. ун-т. – № u 200608711 ; заявл. 03.08.06 ; опубл. 15.03.07, Бюл. № 3.
118. Пат. 25775 Україна, МПК B 01 F 5/00. Кавітаційний пристрій для обробки води / Р.І. Сілін, А.І. Гордєєв, О.А. Гордєєв, В.В. Третько, Є.А. Урбанюк ; заявник і патентовласник Хмельниц. нац. ун-т. – № u 2007 02555 ; заявл. 12.03.07  ; опубл. 27.08.07, Бюл. № 13.
119. Пат. 25811 Україна, МПК B 01 F 5/00. Вібраційний кавітатор для зміни властивостей води / Р.І. Сілін, А.І. Гордєєв, Є.А. Урбанюк, О.А. Гордєєв, В.В. Третько ; заявник і патентовласник Хмельниц. нац. ун-т. – № u 2007 03370 ; заявл. 28.03.07  ; опубл. 27.08.07, Бюл. 13.
120. Пат. 25812 Україна, МПК В 24 В 31/02. Планетарна установка безперервної дії / Р.І. Сілін, А.І. Гордєєв, О.А. Гордєєв, Є.А. Урбанюк, В.В. Третько ; заявник і патентовласник Хмельниц. нац. ун-т. – № u 2007 03372 ; заявл. 28.03.07  ; опубл. 27.08.07, Бюл. № 13.
121. Пат. 35939 Україна, МПК B 01 F 5/00. Вібраційна установка для зміни властивостей води із насосним ефектом / Р. І. Сілін, А. І. Гордєєв, О. А. Гордєєв ; заявник і патентовласник Хмельниц. нац. ун-т. – № u 2008 05677 ; заявл. 30.04.2008  ; опубл. 10.10.2008, Бюл. № 19.
122. Пат. 35940 Україна, МПК C 02 F 1/34. Вібраційна кавітаційно-струменева теплогенеруюча установка / Р. І. Сілін, А. І. Гордєєв, Є. А. Урбанюк, О. А. Гордєєв ; заявник і патентовласник Хмельниц. нац. ун-т. – № u 2008 05678 ; заявл. 30.04.2008  ; опубл. 10.10.2008, Бюл. № 19.
123. Пат. 36441 Україна, МПК C 02 F 1/48. Пристрій для гідродробоструменевого зміцнення фасонних інструментів / Р. І. Сілін, А. І. Гордєєв, О. А. Гордєєв ; заявник і патентовласник Хмельниц. нац. ун-т. – № u 2008 06743 ; заявл. 16.05.2008  ; опубл. 27.10.2008, Бюл. № 20.
124. Пат. 37257 Україна, МПК C 02 F 1/48. Пристрій для кавітаційно-магнітної обробки води / Р. І. Сілін, А. І. Гордєєв, Б. А. Баран, Є. А. Урбанюк ; заявник і патентовласник Хмельниц. нац. ун-т. – № u 2008 06742 ; заявл. 16.05.2008  ; опубл. 25.11.2008, Бюл. № 22.
125. Пат. 41364 Україна, МПК В 02 В 1/00. Устаткування для зачистки лаку та задирок у пазах магнітопроводу / Р. І. Сілін, А. І. Гордєєв, Є. А. Урбанюк, В. В. Третько, О. О. Філь ; заявник і патентовласник Хмельниц. нац. ун-т. – № u 2008 06740 ; заявл. 16.05.2008  ; опубл. 25.05.2009, Бюл. № 10.
126. Пат. 54071 Україна, МПК C 02 F 1/30 (2006.01). Вібраційний пристрій для біологічної активації води / Р. І. Сілін, А. І. Гордєєв, Р. С. Сілін, О. А. Гордєєв ; заявник і патентовласник Хмельниц. нац. ун-т. – № u 201005159; заявл. 28.04.10  ; опубл. 25.10.10, Бюл. № 20.
127. Пат. 54072 Україна, МПК C 02 F 1/34 (2006.01). Спосіб очищення та знезаражування стічних вод / Р. І. Сілін, А. І. Гордєєв ; заявник і патентовласник Хмельниц. нац. ун-т. – № u 201005160 ; заявл. 28.04.10  ; опубл. 25.10.10, Бюл. № 20.
128. Пат. 54073 Україна, МПК C 02 F 1/34 (2006.01). Вібраційне обладнання для очищення й знезаражування стічних вод / Р. І. Сілін, А. І. Гордєєв ; заявник і патентовласник Хмельниц. нац. ун-т. – № u 201005164 ; заявл. 28.04.10  ; опубл. 25.10.10, Бюл. № 20.
129. Пат. 54074 Україна, МПК C 02 F 1/48 (2006.01). Кавітаційно-магнітна теплогенеруюча установка / Р. І. Сілін, А. І. Гордєєв, Р. С. Сілін, О. А. Гордєєв ; заявник і патентовласник Хмельниц. нац. ун-т. – № u 201005165 ; заявл. 28.04.10  ; опубл. 25.10.10, Бюл. № 20.
130. Пат. 83891 Україна, МПК C 02 F 1/30. Вібраційний пристрій для очистки та підготовки питної води / Р. І. Сілін, А. І. Гордєєв, В. П. Франчук, Р. С. Сілін, В. І. Кухар ; заявник і патентовласник Хмельниц. нац. ун-т. – №  u 201214677 ; заявл. 21.12.2012  ; опубл. 10.10.2013, Бюл. № 19.
131. Пат. 92095 Україна, МПК C 02 F 1/48. Обладнання для магнітної обробки води з активуючими елементами та електромагнітним приводом / Р. І. Сілін, А. І. Гордєєв, О. С. Ланець, В. В. Кравчук ; заявник і патентовласник Хмельниц. нац. ун-т. – №  u 201402709 ; заявл.  18.03.14 ; опубл. 25.07.2014, Бюл. № 14.
132. Пат. 94357 Україна, МПК B 01 F 5/00, C 02 F 1/34. Вібраційний пристрій для кавітаційного знезаражування води з насадком змінного прохідного перерізу / Р. І. Сілін, А. І.  Гордєєв, І. С. Афтаназів, Л. І. Шевчук, В. В.  Третько ; заявник і патентовласник Хмельниц. нац. ун-т.  – № u 201405859 ; заявл.  30.05.14 ; опубл. 10.11.14, Бюл. № 21.
  Іноземні патенти
133. Пат. 2030619 РФ, 6 F 02 M 7/00, F 02 D 41/00. Способ регулирования состава топливовоздушной смеси карбюраторного двигателя внутреннего сгорания / Р. И. Силин. – № 4955343/06 ; заявл. 16.06.91 ; опубл. 10.03.95, Бюл. № 7.
134. Pat. 5773 Lietuvos Respublika, Int. Cl.(2011.01) C 02 F 1/00. Vibracinis irenginys nuoteku valymui ir nukenksminimui / Radomir Silin, Anatolij Gordeev, Algimantas Bubulis, Vytautas Jurenas ; patento savininkas Kauno technologijos universitetas. – № 2010 007 ; paraiskos padavimo data 2010.01.27 ; patento paskelbimo data 2011.09.26.
  Про Р. І. Сіліна
135. Радомир Іванович Сілін. (До 70–річчя від дня наро­дження) [Електронний ресурс] : біобібліогр. покажчик / уклад.: Т. М. Горобець, О. М. Бичко. – Хмельницький : ТУП, 2001. – 57 с. – (Бібліографія вчених Технолог. ун-ту Поділля). – Режим доступу: http://lib.khnu.km.ua/inf_res/bibliogr/sienes/b_Silin.html. – Назва з екрана.
136. Ректор Радомир Сілін / уклад. В. О. Ткач ; відп. за вип. : С. Г. Костогриз, М. Є. Скиба. – Хмельницький : ТУП, 2001. – 171 с.
137. Григоренко О. П. Радомир Іванович Сілін – педагог, ректор, людина / О. П. Григоренко, В. О. Григоренко // Освіта, наука і культура : зб. наук. пр. – Кам’янець-Подільський, 2003. – Т. 3. – С. 208–216.
138. Григоренко О. П. Радомир Іванович Сілін – почесний громадянин міста Хмельницького / О. П. Григоренко // Матеріали ХІІ Подільської історико-краєзначої конференції, присвяченої 90-річчю Української національно-демократичної революції, 70-річчю утворення Хмельницької області, 22–23 листоп. 2007 р. / Кам'янець-Поділ. держ. ун-т [та ін.]. – Кам'янець-Подільський, 2007. – Т. 1. – С. 498–508.
139. Григоренко О. П. Доктор технічних наук, професор Радомир Іванович Сілін – ректор Хмельницького національного університету (1974–2001 рр.) / О. П. Григоренко // Матеріали ХХІІІ Всеукраїнської наукової історико-краєзнавчої конференції "Освіта на Поділлі: минуле та сьогодення", 20–21 жовт. 2011 р. : до 100-річчя заснування Вінниц. держ. пед. ун-ту ім. М. Коцюбинського. – Вінниця : [б. в.], 2011. – С. 289–299.
140. Григоренко, О.  Радомир Іванович Сілін: життєвий шлях і творчі вершини вченого Електронний ресурс] / Олександр Григоренко ; Хмельниц. нац. ун-т. – Львів : Вид-во Львів. політехніки, 2011. – 52 с. : фотогр. – Бібліогр.: с. 48-49. – Режим доступу: http://ena.lp.edu.ua:8080/bitstream/ntb/26255/1/110601_maket_min_ntb.pdf .  – Назва з екрана.
141. Григоренок О. П. Основні етапи життєвого і наукового шляху ветерана Другої світової війни академіка Р. І. Сіліна / О. П. Григоренко // Науковий вісник "Межибіж" : матеріали ІV наук.-краєзн. конф. "Стародавній Меджибіж в історико-культурній спадщині України". – Меджибіж-Хмельницький : ПП Мельник А. А, 2011. – С. 458–468.
142. Ройзман В. П. Доктор технічних наук, професор Р.І. Сілін – видатний вчений і педагог сучасності/ В. П. Ройзман, О. П. Григоренко // Вібрації в техниці та технологіях. – 2011. – № 2 (62). – С. 5–11.
143. Сілін Радомир Іванович : [ректор інституту, університету (1974-2001)] // Хмельницький національний університет. 50 років розвитку / редкол. : М. Є. Скиба [та ін.]. – Київ : Логос Україна, 2012. – С. 29
144. Гаврилюк П. Так зростала особистість... : [розповідь про Р.І. Силіна] / П. Гаврилюк // Університет. – 2014. – № 2 (103). – С. 4-5.
145. "Життєвий шлях і творчі висоти вченого" (до 85-річчя від дня народження доктора технічних наук, професора Р.І. Сіліна) [Електронний ресурс] : [віртуальна виставка]. – Режим доступу : http://lib.khnu.km.ua/inf_res/vistavki/vystavka_Silin/vystavka.htm . – Назва з екрана
146. Войнаренко М. Сілін Радомир Іванович : [ректор ін-ту, ун-ту (1974-2001), д-р техн. наук, проф. ХНУ ] / М. Войнаренко // Енциклопедія освіти Хмельниччини / Хмельниц. облрада, Хмельниц. облдержадмін., Департамент освіти і науки облдержадмін., Хмельниц. обл. ін-т післядиплом. пед. освіти ; редкол: Берека В. Є. (голова) [та ін.]. – Хмельницький : ФОП Мельник А.А., 2017. – С. 360.

   
Наші координати: м.Хмельницький,
вул. Кам'янецька 110/1,
тел.: 77-30-38,

e-mail