Наукова бібліотека Хмельницького національного університету


Станом на 14.05.2019 р.
КАЧУРИК ІВАН ІВАНОВИЧ

завідувач кафедри фізико-математичної освіти та інформатики
Глухівського національного педагогічного університету імені Олександра Довженка,
доктор фізико-математичних наук, професор,
заслужений професор Хмельницького національного університету,
член Нью-Йоркської академії наук,
відмінник освіти України

   Народився 1 березня 1947 року в селі Костринська Ростока Великоберезнянського району Закарпатської області.
   Після закінчення Ужгородського університету працював на кафедрах квантової електроніки і теоретичної фізики (1976-1978 рр.).
   У 1977 році в Мінському державному університеті успішно захистив кандидатську дисертацію "Інваріантні розклади хвильових функцій і амплітуд розсіювання у рамках однорідної групи де Сіттера" з теоретичної і математичної фізики.
   З 1978-2009 рр. наукова та професійна діяльність пов’язана з Хмельницьким національним університетом.
   У 2003 році в Інституті теоретичної фізики ім. М.М. Боголюбова НАН України захистив докторську дисертацію "Квантові та ортогональні симетрії у квантовій теорії".
   З 2009 року працює в Глухівському національному педагогічному університеті імені О. Довженка на посаді завідувача кафедри. Наукові інтереси: фізика елементарних частинок, релятивістська теорія розсіювання, теорія когерентних станів, квантові деформовані осцилятори, теорія груп і їх представлень, квантові групи і квантові алгебри, алгебра Вігнера-Рака для ортогональних і квантових груп, некомутативний гармонічний аналіз, теорія q-ортогональних многочленів, квантове числення.
   Наукові дослідження веде в галузях фізики і математики в рамках теми "Розвиток та застосування у квантовій фізиці теоретико-групових методів". Регулярно бере участь у міжнародних і всеукраїнських наукових конференціях, школах і симпозіумах. Більшість наукових робіт опубліковані в академічних виданнях України, а також у найпрестижніших міжнародних наукових журналах. Вони широко цитуються у вітчизняній та зарубіжній науковій літературі й використовуються в наукових працях і дисертаційних дослідженнях інших авторів. Частина матеріалів цих публікацій увійшла в монографії, які опубліковані в Україні і за кордоном (США, Англія-Сінгапур, Німеччина-Індія, Голландія, Росія). У системі Міносвіти і науки України даний науковий напрям досліджень визнаний одним із пріоритетних.
   І. І. Качурик – автор понад 90 наукових робіт, серед яких дві монографії (з математики та теоретичної фізики): 1) Климык А.У., Качурик И.И. Вычислительные методы в теории представлений групп. К.: "Вища школа", 1986 р.; 2) I.Kachuryk, A.Klimyk. Eigenfunction expansions of functions describing systems with symmetries. – Symmerty, Integrabilitiy and Geometry: Methods and Applications (SIGMA), 2007 р. Перша з них була в числі праць, за які 2001 року була присуджена Державна премія України з науки і техніки в галузі математичної фізики.
   Нагороджений нагрудним знаком "Відмінник освіти України". Лауреат двох міжнародних премій з теоретичної і математичної фізики. Переможець обласних конкурсів з науково-дослідної роботи в номінації "Фундаментальні науки" (2005, 2009 рр.).
   І. І. Качурик є також позаштатним співробітником Інституту теоретичної фізики ім. М. Боголюбова НАН України (відділ математичних методів у теоретичній фізиці), членом редколегії журналу "Науковий вісник Хмельницького націнального університету".

   
Наші координати: м.Хмельницький,
вул. Кам'янецька 110/1,
тел.: 77-30-38,

e-mail