Виставка-презентація видань викладачів
Хмельницького національного університету за 2015 рік   Хмельницький національний університет - один із найпотужніших наукових осередків України, який активно розширює горизонти вітчизняної науки і освіти, наполегливо здобуває світове визнання, готує висококваліфіковані наукові кадри, впроваджує інноваційні розробки в виробництво. Основною метою науково-дослідної діяльності ВНЗ є одержання і використання нових наукових знань, спрямованих на створення суспільно корисних наукових результатів, забезпечення якісної підготовки фахівців для потреб народного господарства, наукових та науково-педагогічних кадрів вищої кваліфікації.
   Практична реалізація результатів наукової діяльності викладачів університету за 2015 рік представлена у віртуальній виставці-презентації.