ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ. НАУКОВА БІБЛІОТЕКА

 
Наукова бібліотека
 

   Дані видання знайомлять читачів з історією становлення та розвитком наукової бібліотеки ХНУ, а також розповідають про колектив бібліотеки, завдяки якому створювалася і розвивалася наша книгозбірня.


02
С24
Скарбниця знань університету. (До 40-річчя бібліотеки Технологічного університету Поділля) [Текст] / уклад.: О. Б. Айвазян, К. А. Чабан. – Хмельницький, 2002. – 130 с.

   Книга присвячена 40-річчю бібліотеки Технологічного університету Поділля - першої вузівської бібліотеки міста, історія якої безпосередньо розвивалась з історією становлення університету.
   Видання містить багато цікавої інформації про основні етапи розвитку університетської книгозбірні та її сучасний стан. Збірник розраховано на фахівців бібліотечної справи, краєзнавців.


02:004
Т65
Трансформація ролі бібліотек в інформаційному суспільстві [Текст] : матеріали наук.-практ. конф., присвяч. 40-річчю б-ки Технол. ун-ту Поділля. – Хмельницький : ТУП, 2003. – 113 с.

   У збірнику представлені доповіді фахівців бібліотечної справи з питань теорії та практики бібліотек в інформаційному суспільстві. Основна увага зосереджена на освоєнні бібліотеками ВНЗ нових технологічних ділянок, пов'язаних із застосуванням автоматизованих технологій, та висвітленні кращих бібліотечних традицій, історії розвитку бібліотек в Подільському регіоні.
    Доповіді публікуються із повним збереженням змісту та орфографії текстів, що надані авторами.

 


02
Б59

Бібліотека в освітньому просторі [Текст] : інформ. бюл. - Хмельницький : ХНУ, 2005 - 2017.

027
Б59
Бібліотека – ключ до пізнання світу. (До 45-річчя наукової бібліотеки Хмельницького національного університету) [Текст] : довід.-бібліогр. вид. / уклад. О. М. Бичко. – Хмельницький : ХНУ, 2007. – 50 с.

   Видання підготовлено до 45-ї річниці наукової бібліотеки Хмельницького національного університету.

   Видання має довідково-інформаційний характер. Адресується широкому загалу фахівців бібліотечної справи, культури, освіти, краєзнавцям, всім, хто цікавиться діяльністю університету і його бібліотеки.


02
Д72
Драчук Р. В. Ми в душах храм будуємо... (До 45-річчя наукової бібліотеки Хмельницького національного університету) [Текст] / Р. В. Драчук, Л. І. Іщенко. – Хмельницький : ХНУ, 2007. – 63 с.

   В брошурі розкривається просвітницька робота наукової бібліотеки Хмельницького національного університету.
   Містить інформацію про традиційні та нові форми і методи масової роботи книгозбірні за 2002 - 2007 роки та подаються матеріали до просвітницьких заходів.
    Видання розраховане на фахівців бібліотечної справи та вчителів.


02
Б59
Бібліотека та сучасні тенденції в інформаційному забезпеченні освітньої, науково-дослідної та інноваційної діяльності вищих навчальних закладів [Текст] : матеріали наук.-практ. конф., присвяч. 50-річчю наук. б-ки Хмельниц. нац. ун-ту, 15–16 берез. 2012 р. / редкол.: О. Б. Айвазян [та ін.]. – Хмельницький : ХНУ, 2012. – 263 с.[Існує електронна копія].

   Висвітлено основні шляхи розвитку сучасної бібліотеки ВНЗ, розглянуто напрями наукової роботи і діяльність з вивчення історії бібліотечної справи; представлено нові форми та методи формування інформаційної культури користувачів: показано досвід книгозбірень з накопичення та зберігання фондів, а також організації й проведення просвітницької роботи бібліотеками ВНЗ.
   Призначено широкому загалу фахівців і студентам ВНЗ, які вивчають бібліотечну справу.


027
Б59
Бібліотека університету : витоки та сучасність [Текст] : зб. наук. ст. та матеріалів, присвяч. 50-річчю з дня засн. наук. б-ки ун-ту / редкол.: О. Б. Айвазян [та ін.]. – Хмельницький : ХНУ, 2012. – 296 с. - [Існує електронна копія].

   Подана історія становлення та розвитку бібліотеки, пріоритетні напрями роботи: формування ресурсної бази, розвиток інформаційних технологій, удосконалення бібліотечно-бібліографічного обслуговування, інформаційного забезпечення освітньої і наукової діяльності ВНЗ. Включено статті про директорів книгозбірні, бібліотекарів різних поколінь, фотоматеріали тощо.
    Видання адресоване фахівцям бібліотечної справи, усім, хто цікавиться розвитком освіти та культури на Поділлі.


01
А36
Олена Борисівна Айвазян (До 50-річчя від дня народження ) [Текст] : біобібліогр. покажч. / уклад. О. М. Бичко. – Хмельницький : ХНУ, 2013. – 36 с.

   У покажчику представлені матеріали, які відображають життєвий шлях і наукову діяльність відмінника освіти України, директора наукової бібліотеки Хмельницького національного університету Олени Борисівни Айвазян.
    Покажчик адресований бібліотечним працівникам, аспірантам, студентам, всім, хто цікавиться розвитком освіти та культури на Поділлі.


02
А37
Айвазян, О. Б. Бібліотеки Поділля (друга половина ХIХ – початок ХХ ст.) [Текст] : монографія / О. Б. Айвазян, В. С. Прокопчук. – Кам'янець-Подільський : ПП Зволейко Д.Г., 2015. – 256 с.

   У монографії піддано науковому аналізу процес формування мережі бібліотек у Подільській губернії в другій половині XIX- на початку XXст. Встановлено кількість бібліотек, склад їх фондів, роль держави, громадських організацій, церковних, освітніх і громадських діячів у формуванні мережі, організації діяльності бібліотек краю.
    Для працівників бібліотек, науковців, студентів вищих навчальних закладів відповідних спеціальностей.


Буклети


- попередня - - наступна -
- зміст -