Виставка-презентація
"До вершин економічних знань — з працями вчених Хмельницького національного університету"

   Сьогодні в Хмельницькому національному університеті професорсько-викладацьким складом інтенсивно здійснюється видання підручників, монографій, навчальних та методичних посібників, що характеризує зростаючий науковий потенціал ВНЗ.
   В читальному залі економічної літератури наукової бібліотеки Хмельницького національного університету розгорнуто експозицію постійно діючої виставки "До вершин економічних знань — з працями викладачів нашого університету", на якій представлені видання з комплексу економічних дисциплін.
   Мета цієї виставки — поширення інформації серед студентства про книги, які народилися в стінах нашого університету і є найціннішим пластом видань фонду наукової бібліотеки ХНУ.
   На виставці позиціонується не тільки творчий доробок наших викладачів, — а це понад 70 підручників, навчальних посібників, монографій з економічних знань, — але й матеріали, які розкривають особистість кожного науковця: світлини, коротка інформація про автора та сферу його наукових інтересів. Особливою цінністю для студентства є вичерпна бібліографія публікацій кожного автора.
   Протягом 2008 року виставка поповнилася новими книгами, які сьогодні презентуються.

переглянути виставку-презентацію

Войнаренко М.П., Пухальська Г.В. Податковий облік і аудит Нижник В.М., Ніколайчук М.В., Скиба Г.В. Економічна безпека України в системі розвитку євроатлантичних процесів Нижник В.М. Економічна дипломатія та економічна безпека України Україна на шляху до європейської інтеграції Стадник В.В., Рудніченко Є.М., Томаля Т.С., Непогодіна Н.І.       Інноваційно-інвестиційні стратегії в управлінні ринковою вартістю підприємства
 
В.В.Стадник, М.А.Йохна Менеджмент Сучасні концепції менеджменту Концепції інституціональної економічної теорії в управлінні розвитком соціально-економічних систем Косянчук Т.Ф., Лук'янова В.В., Майорова Н.І., Швид В.В. Лук'янова В.В. Економічний ризик
 
Лук'янова В.В. Діагностика ризику діяльності підприємства Михайловська І. М., Ларіонова К. Л. Гроші та кредит В. С. Мороз. А. С. Тельнов Організація виробництва Хитра О.В. Торгова Л.В., Хитра. О.В. Основи зовнішньоекономічної діяльності
 
  Радецька Л. П., Овод Л. В. Управлінський облік Економіка підприємстваПухальська Г.В., Пухальський В.В. Аудит за міжнародними стандартами