Наукова бібліотека Хмельницького національного університету


Навігатор Інтернет-ресурсів за профілем університету

Безпека життєдіяльності
Будівництво
Бухгалтерський облік і аудит
Валеологія
Готельно-ресторанна справа
Дизайн інтер'єру
Дипломатична справа
Екологія
Економіка підприємства
Економіка праці
Економічна географія
Економічна історія. Історія економічних вчень
Етика. Естетика 
Інженерні та інформаційні технології
Історія науки і техніки
Історія України
Комп'ютерні системи
Кредитно-трансферна система підготовки фахівців у контексті Болонської декларації
Країнознавство
Культурологія 
Логістика 
Макро-мікроекономіка
Маркетинг
Менеджмент
Мистецтвознавство
Митна справа
Міжнародні відносини та міжнародна інформація
Основи бізнесу
Основи наукових досліджень. Наукознавство
Патріотичне виховання
Педагогіка
Переклад
Політологія
Право
Психологія
Садово-паркове господарство
Соціальна робота
Страхування
Технологія і конструювання взуття
Технологія і конструювання швейних виробів
Трудове та професійне навчання
Туризм: технологія та економіка
Українська філологія
Фізична реабілітація
Філософія та релігія
Фінанси та банківська справа
Хімтехнологія

Безпека життєдіяльності

http://dpu.gov.ua/default.aspx Сайт Державної інспекції України з питань праці. На сайті представлені: структура комітету, нормативно-правові акти, аналітичні матеріали про стан охорони праці в Україні
http://www.mns.gov.ua/ Офіційний інформаційний сервер Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи. Містить аналітичні матеріали щодо надзвичайних ситуацій, матеріали чорнобильської тематики та ін.
http://www.doza.ru/anri/ Сайт журналу "АНРІ" - науково-інформаційного видання з радіаційної безпеки (архів з 1994 р.)
http://www.mediaplanet.ru/ Сайт видавничого цетру "Планета", який розробляє мультимедійні освітні системи, комп'ютерні тренажери та каталоги з охорони праці і промислової безпеки
http://www.c-o-k.ru/archive-cok?num=8&year=2016 Сайт журналу С.О.К. - "Сантехніка, опалювання, кондиціонування", В основі спеціалізованої концепції журналу лежить принцип інформаційно-аналітичного підходу до сучасних тенденцій у сфері сантехнічного, опалювального і кліматичного устаткування з урахуванням новітніх технологій в галузі енерго - та ресурсозберігання (Архів з 2002р.)
http://posibnyky.vntu.edu.ua/ На сайті Вінницького національного технічного університету розміщено "Електронні посібники ВНТУ". Серед повнотекстових ресурсів — різноманітні навчальні матеріали з даної спеціальності
http://window.edu.ru/catalog/ Федеральний портал "Российское образование" має розгалужену систему пошуку. Надає доступ до каталогу Інтернет-ресурсів за предметними галузями професійної освіти. Рубрика каталогу "Образование в области техники и технологии" містить розділ БЖД.
http://www.dissercat.com/ Електронний каталог дисертацій Російської державної бібліотеки. Сервис disserCat — це найповний каталог дисертацій, більше 350 тис. повних текстів, захищених в Росії та СРСР з 1945 року до нашого часу. Правила користування сервісом надаються в рубриці "Правила работы".

Будівництво

http://www.minregion.gov.ua/napryamki-diyalnosti/building/ Сайт Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України. Розділ "Будівництво та архітектура" надає відповіді на широке коло проблемних питань даної галузі, розкриває статистичну, правову інформацію тощо
http://dbn.at.ua/ Сайт "Державні Будівельні Норми України". На сайті надається доступ до Державних будівельних норм України: ДБН, ДСТУ, СНиП, ГОСТ, СН, ВБН. Також представлений каталог статтей.
http://www.niisk.com/pro-nas/ Сайт Державного науково-дослідного інституту будівельних конструкцій. Його основні напрями: розроблення та вдосконалення нормативних документів в галузі будівництва і промисловості будівельних матеріалів, вирішення геотехнічних питань, дослідження і проектування основ та фундаментів будівель і споруд у складних інженерно-геологічних умовах, розроблення, дослідження, випробування та впровадження нових будівельних конструкцій для всіх типів будівель і споруд тощо.
http://ndibmv.kiev.ua/ Сайт Державного підприємства "Український науково-дослідний і проектно-конструкторський інститут будівельних матеріалів та виробів "НДІБМВ". В останні роки пріоритетними напрямками роботи інституту визнано: розроблення енергоощадних технологій і матеріалів, імпортозаміна матеріалів і виробів, підвищення якості продукції будівельного призначення тощо.
https://www.vestnik-construction.com.ua/ Електронний збірник наукових праць "Науковий вісник будівництва".  Вісник включає статті вчених, в яких висвітлюються результати фундаментальних та прикладних досліджень з пріоритетних напрямків: охорона навколишнього середовища, ресурсозберігаючі технології в будівництві та будівельної індустрії, нові будівельні матеріали та конструкції, підвищення ефективності капітальних вкладень, підвищення рівня механізації та автоматизації виробничих процесів
http://budtehnika.pp.ua/ Сайт "Будівельна техніка (довідник)".  Розділ "Монтаж будівельних конструкцій" надає різноманітні публікації з питань даної тематики
http://www.budjurnal.com.ua/ Електронне інформаційно-аналітичне видання "Будівельний журнал" - це професійне видання про будівельний ринок і нерухомість, яке об'єднує інтереси органів влади, проектувальників, забудовників,фінансових установ і виробників будівельних матеріалів.
http://bibliograph.com.ua/byt.htm Бібліограф.com.ua (Бібліограф) - електронна бібліотека нехудожньої літератури. Книги, періодика, графіка, довідкова та технічна література з питань технології будівництва, ремонтних робіт тощо
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/ Портал Національної бібліотеки України ім. В.І. Вернадського, зібрання "Наукова періодика України". Список видань за алфавітом назв відкриває наступні електронні наукові збірники з будівництва:  Будівельне виробництво, Будівельні конструкції, Будівельні матеріали, вироби та санітарна техніка
http://www.jurnali-online.com/stroitelstvo Сайт "Jurnali-online". Рубрика "Про строительство" дає можливість читати онлайн різноманітні журнали з питань будівництва та ремонту
http://www.niisk.com/ Електронний науково-технічний журнал "Наука та будівництво". Журнал призначається для інженерно-технічних працівників, проектувальників, науковців будівельної та суміжних галузей, інвесторів, забудовників, працівників житлово-комунального господарства, всім бажаючим побудувати або реконструювати з використанням найсучасніших будівельних матеріалів, виробів, конструкцій та технологій енергоефективні, економічні житлові і промислово-цивільні будівлі та споруди
http://ndibmv.kiev.ua// Електронний науковий фаховий журнал "Будівельні матеріали та вироби". Містить оперативну інформацію про розвиток промисловості будівельних матеріалів, наукові дослідження та впровадження їх у виробництво в Україні, країнах СНД та за кордоном
http://privatdom.info/arhitektyra/126-newarhi.html Сайт "Строим и ремонтируем сами". Розділ "Архітектура" присвячено архітектурі як составній частині процесу будівництва.
http://www.arhinovosti.ru/ "Архиновости" – інтернет-журнал про  архітектуру та дизайн. Думки архітекторів, цікаві сучасні архітектура та дизайн зібрано на цьому сайті

Бухгалтерський  облік і аудит

http://www.afj.org.ua/ua Офіційний сайт журналу "Облік і фінанси". "Облік і фінанси" - фаховий науково-виробничий журнал з відкритим доступом до повних текстів. Видання індексується в міжнародних каталогах та наукометричних базах. Мета — наукове забезпечення розвитку теорії і практики обліку, фінансів та інших економічних спеціалізацій
http://www.buhgalteria.com.ua/ Електронна версія газети "Бухгалтерия". Газета публікує аналітичні матеріали та нормативні документи, розглядає складні та спорні питання і пропонує варінти рішень
http://vobu.ua/ukr Сайт всеукраїнської професійної газети "Все про бухгалтерський облік". Оперативно висвітлюється нова інформація: нормативні акти, офіційні роз’яснення і найважливіше — коментарі до них, надаються практичні рекомендації
http://www.visnuk.com.ua Сайт інформаційно-аналітичного журналу "Вісник. Право знати все про податки і збори" — єдиного офіційного видання Державної фіскальної служби України. Номери містять інформацію про: принципи діяльності податкових та митних органів, оподаткування, бухгалтерський облік, пенсійне забезпечення, трудові відносини тощо.
http://nauka.kushnir.mk.ua/?page_id=42436 Веб-ресурс "Наукове товариство Івана Кушніра" – це середовище, що репрезентує сучасну наукову думку українських вчених. В електронній бібліотеці сайту розміщено статті з результатами науково-практичних досліджень в області економіки, освіти та права, широкий вибір економічних підручників, макроекономічні дослідження країн світу, статистичні дані їх економічного стану.
http://library.if.ua Сайт "Бібліотека економіста". Електронні версії підручників з бухгалтерського обліку та аудиту.
http://fingal.com.ua Галерея финансовой литературы "Фингал". Рубрика "Бухгалтерский учет, аудит" пропонує електронні книги відповідної тематики .
http://www.vuzlib.net/oblik_bank/2.htm Сайт "Экономико-правовая библиотека". Розміщено електронну версію підручника під ред. Герасимовича А.М." Облік та аудит в комерційних банках".
http://www.balance.ua Електронна версія журналу "Баланс". Корисні посилання: архів, книги, довідник бухгалтера, софт для бухгалтера.
http://ebk.net.ua/index.htm Сайт "Электронная библиотека Князева". В рубриці "Аудит" представлено електронний підручник Савченка В.Я. "Аудит".
http://100pudov.com.ua/manual Ресурс "Сто пудов. Ваш ключ к успеху" пропонує електронні  підручникі з аудиту, ревізії і контролю.
http://polkaknig.narod.ru/econom/ Сайт "Економіко-правова бібліотека". Рубрика "Облік, аудит, аналіз" надає електронні підручникі цієї тематики.
http://slv.com.ua/cat/2.html Сайт "Бухгалтерський облік" пропонує електронні версії статей з бухгалтерського обліку.
http://libr.org.ua Сайт "Українська електронна бібліотека", рубрика "Економіка. Бухгалтерський облік. Гроші та кредит" містить електронні  підручники відповідної тематики.
http://www.abc-people.com/typework "Энциклопедия замечательных людей и идей. Экономические науки". Розміщено електронні статті з бухгалтерського обліку та аудиту.
http://www.dissercat.com/ Електронний каталог дисертацій Російської державної бібліотеки. Сервис disserCat — це найповний каталог дисертацій, більше 350 тис. повних текстів, захищених в Росії та СРСР з 1945 року до нашого часу. Правила користування сервісом надаються в рубриці "Правила работы".

Валеологія

http://www.holimed.lviv.ua Сайт "Холістична медицина у Львові". Електронні статті присвячені питанням валеології як науки, методам валеології, проблемам валеометрії тощо.
http://studentam.net.ua/content Ресурс "Studentam.net.ua" в рубриці "Онлайн бібліотека підручників" пропонує лекційні курси з Валеології: невідкладна допомога, основи здорового способу життя, психовалеологія.
www.valeolog.com Всеукраїнський портал про здоров'я "Валеолог". Серед різноманітних матеріалів — архів газети "Валеологія"
http://www.fiziolive.ru/ Представлений сайт "Валеология — здоровый образ жизни" включає в себе наступні розділи: Гігієна, Довголіття, Здоровий секс, Клонування, Косметика, Культура, Курорти та відпочинок, Масаж, Харчування, Погодні умови, Психологія, Реабілітація, Догляд за хворими, Физкультура і спорт, Фітнес центри
http://www.info-library.com.ua/ "Електронна бібліотека Info-Library". Повнотекстові версії підручників. За допомогою поля "Пошук" відкривається підбірка документів за темою "Валеологія".
http://st-books.ru/ Ресурс St-books.ru. Каталог кращої навчальної літератури. Багато  матеріалів для абітурієнтів, студентів, аспірантів і педагогів. За допомогою поля "Пошук" відкривається підбірка документів за темою "Валеологія".
http://bskmed.narod.ru/ Проект "О здоровье и безопасности жизнедеятельности". На сайті - 2 разділи: "Валеология" і "Безопасность жизнедеятельности". Фактори, що впливають на здоров'я, офіційна статистика, законодавство про здоров'я, словник валеологічних термінів, навчальні програми, профілактика шкідливих звичок.
http://samo-iscelenie.org.ua/ На сайті "Школа исцеления" - книга Апанасенко Г.Л. "Валеология и фундаментальная наука".

Готельно-ресторанна справа

http://www.irbis-nbuv.gov.ua Портал Національної бібліотеки України ім. В.І. Вернадського. Зібрання "Наукова періодика України" за допомогою пошукової системи відкриває повнотекстові статті з питань готельно-ресторанної справи.
http://tourlib.net/gost.htm Ресурс "Все о туризме — туристическая библиотека". Розділи "Гостиничный сервис" та "Ресторанный бизнес" надають багато електронних навчальних матеріалів відповідної тематики
http://uchebnikionline.com Ресурс українських підручників "uchebnikionline". В рубріці "Туризм " найновіши оціфровані підручники з тематики готельно-ресторанної справи
http://mir-restoratora.ru/ Інформаційний портал для діючих та починаючих підприємців ресторанного бізнесу "Mir-Restoratora.ru". Рубрика "Инфо" містить різноманітну повнотекстову літературу з даної сфери діяльності, нормативні документи, інструкції, корисні посилання, виставки тощо.
http://hotel-rest.com.ua/ "Академия гостеприимства" - електронний журнал для власників ресторанного та готельного бізнесу. Журнал публікує багато професійної інформації та організаційно-методичні рекомендації
http://hotelbiz.com.ua/ Електронне професійне видання "Гостиничный и ресторанный бизнес". Велика кількість інформації: від статистичних даних аналізу споживчого ринку до прикладів рішень в інтер'єрі або технологічних інновацій
http://hotel-restoran.ucoz.com/ Портал "Гостинично-ресторанный бизнес и туристическая индустрия". Електронні книги, цікаві статті та новини туристичної індустрії
http://resto-klub.ru/ Cайт "Resto-klub. Мир ресторанного бизнеса". Основні розділи: робота з гостями, управління персоналом, маркетинг і менеджмент, обладнання та інвентар, навчання і робота, відпочинок зі смаком, персони, ресторанне життя, огляди ресторанів, словник термінів...
http://mobile.pidruchniki.com Сайт "Навчальні матеріали онлайн". Рубрика "Туризм" пропонує різноманітні електронні  підручники з питань організації готельно-ресторанного обслуговування

Дизайн інтер'єру

http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe  Портал Національної бібліотеки України ім. В.І. Вернадського, зібрання "Наукова періодика України". Представлено  повнотекстові наукові статті з напрямку "Дизайн"
http://montagnik.com/dizayn.html Будівельний портал "montagnik.com". Серед різноманітної будівельної інформації представлено і матеріали та практичні поради з питань дизайну   
http://www.cre8tivez.org/ Сайт "Креативное строительство". Висвітлює  широке коло питань з дизайну інтер'єру та архітектури.
http://sutd.ru/publish/magazine.html Науковий журналу "Дизайн. Матеріали. Технологія". Журнал охоплює широке коло проблем, пов'язаних з проектуванням та впровадженням передових технологій у процес промислового виробництва предметів декоративно-прикладного мистецтва, реставрації художніх виробів і підготовки фахівців
http://jrnl.nau.edu.ua/index.php Національний авіаційний університет в рубриці "Наукові журнали" пропонує електронну версію збірника наукових праць "Теорія та практика дизайну". Архів статей з 2012 року.
http://ua.interius.com.ua/a Сайт "Interius" - дизайн інтер'єрів". Рубрики "Статті" та "Цікаво" містять багато різноманітної інформації з питань історії та теорії дизайну
http://studcon.org/ Портал освітньо-інформаційних послуг "Студентська консультація" надає доступ до електронного навчального посібника Шумега С.С. "Дизайн. Історія зародження та розвитку дизайну. Історія дизайну меблів та інтер'єру"
http://www.twirpx.com/file Ресурс "Файлы" пропонує оцифрований підручник Тімохіна В.О. "Основи дизайну архітектурного середовища"
http://www.salon.by/ Сайт  "Salon. Мебель и интерьер" висвітлює широке коло питань про дизайн в рубриках "Статьи", "Дизайн интерьера", "Журналы".
http://eknigi.org/dizajn/ Інтернет-ресурс "Электронные книги - источник знаний XXI века". Рубрика "Дизайн" містить повнотекстові книги з даного напрямку.
http://obstanovka.by/ Електронний журнал "Обстановка. Дизайн интерьера". Різноманітні проекти, публікації, нові тенденції та багато іншого висвітлює журнал.

Дипломатична справа

http://mfa.gov.ua/ua Сайт Міністерства закордонних справ України. Висвітлюється широкий спектр інформації з питань зовнішньої політики
http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/995_048 Віденська конвенція про дипломатичні зносини 18 квітня 1961 р.
http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=2728-14 Закон України Про дипломатичну службу
http://www.info-library.com.ua/books-book-111.html Сайт Info-library.com.ua пропонує навчальний посібник Сардачук П. Д., Кулик О. П. Дипломатичне представництво: організація і форми роботи
http://www.ukrexport.gov.ua/ukr Портал Міністерства економічного розвитку і торгівлі України висвітлює інформацію з питань економічної дипломатії
http://megalib.com.ua/book Електронна бібліотека "MegaLib.com.ua" містить електронний навчальний посібник Нижника В.М. "Економічна дипломатія та економічна безпека України"
http://radnuk.info/pidrychnuku/ На українському юридичному порталі "Радник" - електронний підручник Репецького В. М.  "Дипломатичне і консульське право"

Екологія

http://nauka.kushnir.mk.ua/?page_id=42436 Веб-ресурс "Наукове товариство Івана Кушніра" – це середовище, що репрезентує сучасну наукову думку українських вчених. В електронній бібліотеці сайту розміщено статті з результатами науково-практичних досліджень в області економіки, освіти та права, широкий вибір економічних підручників, макроекономічні дослідження країн світу, статистичні дані їх економічного стану.
http://readbookz.com/ Бібліотека он-лайн Readbookz.com. В розділі "Екологія" - електронні книги відповідної тематики.
http://www.ukrntec.com Український науковий центр технічної екології. Містить велику кількість інформації як для студентів так і для фахівців-екологів: геолого-геофізичні дослідження, утилізація і рекуперація відходів, радіоекологічний контроль, розробки технологій очистки води та газів, науковий огляд екологічних новин.
http://www.ecoline.ru Відкрита довідково-інформаційна служба "Ecoline". Містить найбільшу в СНД базу нормативної екологічної документації по всім основним напрямкам екологічних досліджень
http://www.waste.com.ua/law/index.html Підбірка правових актів по регулюванню поводження з відходами в Україні.
http://www.ic-chernobyl.kiev.ua Сайт присвячений проблематиці Чорнобильської зони відчуження. Велика кількість довідкової інформації.
http://www.ucewp.kiev.ua Український центр екологічних і водних проектів. Використання математичних моделей для прогнозування забруднення навколишнього середовища і динаміки водних систем, розробка систем підтримки прийняття рішень по аварійному реагуванню та екологічному менеджментові. Наукові публікації і колекція посилань по цій тематиці.
http://www.waste.ru Сайт присвячений проблемам знешкодження відходів. Велика кількість наукової та довідкової інформації.
http://zelenyshluz.narod.ru/ "Зеленый шлюз" - це путівник по екологічним ресурсам мережі Інтернет. Сайт допоможе студентам при вивченні слідуючих дисциплін: грунтознавство (серед матеріалів знаходяться і підручники на англійській мові), техніка знешкодження відходів, заповідна справа, екологія і охорона навколишнього середовища, методи очистки та контролю якості води тощо. Містить інформацію про екологічний стан різних країн та регіонів, про державні органи та суспільні організації, а також учбові заклади що займаються проблемами екології
http://proeco.visti.net/ Сервер npoEko містить статистичні данні забруднення регіонів України, законодавство та статті екологічного напрямку, здоров'я людини. Увага! Посилання на WEB-ресурси екологічного характеру
http://myland.org.ua/ Сайт інформаційно-ресурсного центру "Реформування земельних відносин в Україні". Серед матеріалів - екологічні аспекти земельної реформи, посилання на сайти українських екологічних організацій.
http://www.unep.org Веб-сайт програм ООН з екології
http://www.undp.org/energy/index.html Програма розвитку ООН "Природа і стійке енергозабезпечення" пропонує деталі проектів, які включають навчання методам відтворення родючості грунту, очищення атмосфери, екологічно чисті і недорогі способи енергозабезпечення, тощо.
http://www.worldbank.org/environment Сайт спеціального департаменту Всесвітнього банку, який займається природоохоронними проблемами. Містить нові стратегічні розробки, плани дій, інформацію про проекти та інші публікації. Надаються матеріали електронної дискусії з охорони природи.
http://www.worldbank.org/ Веб-сайт належить Всесвітньому банку Присвячений проблемам економіки природоохоронної діяльності, концентрує увагу на п'яти основних напрямках: економічні індикатори природоохоронної діяльності; зелена бухгалтерія; оцінки вартості проектів; природоохоронна політика; платежі за екологічне обслуговування.
http://www.worldbank.org/nipr/index.htm Сайт "Нові ідеї в регулюванні забруднень" розрахований на дослідників, урядових чиновників і простих громадян, зацікавлених в проблемах промислового забруднення, особливо в країнах, які розвиваються.
http://www.dissercat.com/ Електронний каталог дисертацій Російської державної бібліотеки. Сервис disserCat — це найповний каталог дисертацій, більше 350 тис. повних текстів, захищених в Росії та СРСР з 1945 року до нашого часу. Правила користування сервісом надаються в рубриці "Правила работы".

Економіка підприємства

http://nauka.kushnir.mk.ua/?page_id=42436 Веб-ресурс "Наукове товариство Івана Кушніра" – це середовище, що репрезентує сучасну наукову думку українських вчених. В електронній бібліотеці сайту розміщено статті з результатами науково-практичних досліджень в області економіки, освіти та права, широкий вибір економічних підручників, макроекономічні дослідження країн світу, статистичні дані їх економічного стану.
http://kneu.net.ua/index.php Неофіційний сайт КНЕУ. На сайті зібрані електронні навчальні матеріали з названого предмету.
http://library.if.ua/ Портал "Бібліотека економіста". В рубриці "Економіка підприємства" - електронні книги відповідної тематики.
http://readbookz.com/ Бібліотека он-лайн Readbookz.com.  В розділі "Економіка. Економіка підприємств" - електронні книги відповідної тематики.
http://www.aup.ru/books/i010.htm Адміністративно-управлінський портал "AUP.Ru" представляє собою інформаційно-методичний ресурс з питань економіки, фінансів, менеджменту та маркетингу на підприємствах. Основою порталу є "Електронна бібліотека" ділової літератури і "бізнес-форум" з різних аспектів організації та управління підприємством: загальний менеджмент, стратегічний, інноваційний та фінансовий менеджмент, управління маркетинговою діяльністю тощо.
http://www.blagodeteleva-vovk.com/index.html Сайт "Экономика 2000" містить  підбірку електронних підручників з економіки  підприємства,економічної теорії, менеджменту,  маркетингу, а  також  статті з аналогічної тематики. Матеріал на російській та українській мовах.
http://eup.ru Науково-освітній портал "Экономика и управление на предприятиях". В рубриці "Библиотека экономической и управленческой литературы" запропоновано електронні версії книг, статей,  монографій, навчальних та методичних посібників.
http://econbez.narod.ru/ Інтернет-проект "Економічна безпека". В рубриках "Економічна безпека" і "Конкуренція" розміщено електронні версії підручників, монографій та статей відповідної тематики.
http://ebk.net.ua/index.htm Електронна бібліотека Князєва надає доступ до електронної книги Г.М. Дроздова "Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності підприємства".
http://www.dissercat.com/ Електронний каталог дисертацій Російської державної бібліотеки. Сервис disserCat — це найповний каталог дисертацій, більше 350 тис. повних текстів, захищених в Росії та СРСР з 1945 року до нашого часу. Правила користування сервісом надаються в рубриці "Правила работы".

Економіка праці

http://www.irbis-nbuv.gov.ua Портал Національної бібліотеки України ім. В.І. Вернадського, зібрання "Наукова періодика України" надає доступ до електронного журналу "Ринок праці та зайнятість населення". Архів номерів з 2010 року
http://www.nspp.gov.ua/ Сайт Національної служби посередництва та примирення. Містить офіційну інформацію, аналітику, міжнародний досвід з питань вирішення конфліктів та трудових спорів
http://www.social-europe.eu/ Європейський онлайн журнал "Social Europe" публікує матеріали з політики, економіки, проблем зайнятісті та праці. Матеріал на англійській мові http://www.eale.nl/. Сайт "Європейської асоціації трудових економістів", яка займається організацією міжнародних конференцій та семінарів, сприяє вивченню і застосуванню економіки праці, формуванню міжнародних груп, що займаються дослідженнями і викладанням, підтримкою публікацій в галузі економіки праці. Матеріал на англійській мові.
http://nauka.kushnir.mk.ua/?page_id=42436 Веб-ресурс "Наукове товариство Івана Кушніра" – це середовище, що репрезентує сучасну наукову думку українських вчених. В електронній бібліотеці сайту розміщено статті з результатами науково-практичних досліджень в області економіки, освіти та права, широкий вибір економічних підручників, макроекономічні дослідження країн світу, статистичні дані їх економічного стану.
http://library.if.ua/ Портал "Бібліотека економіста". В рубриці "Економіка праці" - електронні книги відповідної тематики.
http://www.eale.nl/ Сайт "Європейської асоціації трудових економістів", яка займається організацією міжнародних конференцій та семінарів, сприяє вивченню і застосуванню економіки праці, формуванню міжнародних груп, що займаються дослідженнями і викладанням, підтримкою публікацій в галузі економіки праці. Матеріал на англійській мові
http://www.dissercat.com/ Електронний каталог дисертацій Російської державної бібліотеки. Сервис disserCat — це найповний каталог дисертацій, більше 350 тис. повних текстів, захищених в Росії та СРСР з 1945 року до нашого часу. Правила користування сервісом надаються в рубриці "Правила работы".
http://www.m-economy.ru/ Електронна версія міжнародного науково-аналітичного журналу "Проблемы современной экономики".  
http://www.edu.ru/modules.php Каталог освітних Інтернет-ресурсів. Предметна рубрика – "Економіка праці" пропонує електронні версії книг, підручників, періодичних видань, наукові матеріали, тексти конференцій, навчально-методичні матеріали.
http://www.labourmarket.ru/Pages/  Федеральний інформаційний ресурс - Web-портал "Ринок праці і ринок освітних послуг. Региони Росії". Розділи "Аналітика", "Семінари", "Конференції", "Інтернет-ресурси" надають доступ до повних текстів – видань з проблематики ринку праці і ринку освітних послуг.
http://ecsocman.edu.ru/db/ На сайті Європейської асоціації фахівців  з економікі праці  представлені електронні версії книг, статей, конференцій, семінарів. Є посилання на релевантні організації, електронні видання (журнали, сайти і т. ін.).
http://be.economicus.ru/ Повнотекстова версія навчального посібника Сторчевого М.А. "Основы экономики".


Останні зміни 07.06.2017 Наші координати: м.Хмельницький
вул. Кам'янецька 110/1
тел.: 77-30-38;
e-mail