Наукова бібліотека Хмельницького національного університету

Наукова робота. Конференції

Науково- практична конференція
"Трансформація ролі бібліотек в інформаційному суспільстві",
присвячена 40-річчю Бібліотеки ТУП

15-16 жовтня 2002 року


Доповіді і виступи:
ІЗ ДОСВІДУ БІБЛІОТЕКИ ТУП
1. Петрицька В. М., директор Бібліотеки ТУП.

Бібліотека- соціально значущий інформаційно-культурний центр вузу : історія та сучасність.
2. Глухенька В. О., заступник директора з питань автоматизації.
Проблеми управління електронними інформаційними ресурсами вузівської бібліотеки.
3. Айвазян О. Б., заступник директора з наукової роботи.
Роль інноваційних підходів в підвищенні кваліфікацї бібліотечного персоналу. 4. Тітова Т. В., зав. відділом комплектування.
Зміна технологічного середовища відділу комплектування літератури в умовах комп’ютеризації.
5. Яковлева Л. В., зав. відділом наукової обробки літератури.
Технологічні особоливості процесу обробки документів при переході від ручної до автоматизованої технології.
6. Нагорняк Н. П., зав. сектором автоматизованого обліку читачів.

Формування електронної ресурсної бази обслуговування користувачів Бібліотеки ТУП.
7. Великосельська О. М., зав. відділом економічної літератури.
Інноваційні процеси в обслуговуванні читачів бібліотеки в аспекті впровадження комп’ютерних технологій.
8. Бичко О. М., зав. інформаційно-бібліографічним відділом.
Формування інформаційної культури користувачів в умовах автоматизації Бібліотеки ТУП.
9. Василишина В. О., гол. бібліотекар, Чернишова Т.М., бібліотекар.

Діяльність сфери Пабліситі в бібліотеці університету.
10. Драчук Р. В., зав. відділом гуманітарних наук.

Місце вузівської бібліотеки в гуманізації навчання та у виховному процесі вузу.
11. Сергійчук В. І., бібліотекар 1 категорії науково-методичного відділу.

Якість бібліотечного обслуговування – очима читачів ( за підсумками анкетного опитування 2002 року).
12. Гаценко І. М., зав. відділом книгозбереження.
До питання про стан збереження фондів Бібліотеки ТУП : проблеми та перспективи.
13. Юглічек О. В., зав. відділом автоматизації.

Дотримання авторського права і захист інтелектуальної власності : чесна поведінка в електронних і гібридних службах.
14. Чабан К. А., зав. науково-методичним відділом.

Дослідження бібліотечного колективу – дієвий інструмент менеджменту Бібліотеки ТУП.

НАШІ ГОСТІ:

15. Величко Т. В., заступник директора бібліотеки Українського державного морського технічного університету ім. адм. Макарова.

Використання Інтернет-технологій в роботі бібліотеки УДМТУ.
16. Шишка О. В., голова секції по запровадженню інноваційних технологій НМБК, директор НТБ НУ "Львівська політехніка".

Автоматизація бібліотек України : досвід та перспективи.
17. Михайлова С. Р., заступник директора Хмельницької ОУНБ ім. М.Островського.

Інформаційна та соціальна діяльність Хмельницької ОУНБ.
18. Синиця Н. М., заступник директора Хмельницької ОУНБ ім. М.Островського.

Інтернет як комунікативний засіб для бібліотечних працівників.
19. Таньчук Т.М, директор обласної бібліотеки для юнацтва, Хмельницький.
Формула успіху обласної бібліотеки для юнацтва.
20. Тарчевська В. Б., заступник директора Хмельницької ОЮБ.
Духовний світ і читацькі запити молоді Хмельниччини.
21. Лозовий В .С., зав. бібліотекою Кам’янець-Подільського державного педагогічного університету.

Робота з читачами в бібліотеці Кам’янець-Подільського університету в період революції 1917-1920 років.
22.
Швець О. М., провідний методист бібліотеки Кам’янець-Подільського державного педагогічного університету.
З турботою про читача (з досвіду роботи бібліотеки Кам’янець-Подільського державного педагогічного університету).
 
Наші координати: м.Хмельницький
вул. Кам'янецька 110/1
тел.: 77-30-38;
e-mail