Наукова бібліотека Хмельницького національного університету

Наукова робота. Конференції

Науково-практична конференція
"Гуманізація освіти та традиції просвітництва в
бібліотеках ВЗО Хмельниччини"

7-8 квітня 2009 року

Програма (7 квітня)
 1. Вступне слово.Роль вузівської бібліотеки у формуванні професійної компетентності майбутніх менеджерів освіти - Берека Віктор Євгенович, ректор Хмельницької гуманітарно-педагогічної академії
 2. Вплив засобів масової інформації на формування   особистості майбутнього педагога - Плахтій Валентина Іванівна – проректор з виховної роботи Хмельницької гуманітарно-педагогічної академії
 3. Бібліотека Хмельницької гуманітарно-педагогічної академії сьогодні та перспективи її розвитку - Дитинник Людмила Вікторівна, директор бібліотеки ХГПА
 4. Сприяння освітньому та виховному процесам, як домінуюча функція бібліотеки ВНЗ - Айвазян Олена Борисівна, директор наукової бібліотеки Хмельницького національного університету
 5. Основні напрямки просвітницької роботи публічних бібліотек Хмельницької області на сучасному етапі - Чабан Катерина Анатоліївна,головний спеціаліст управління культури, туризму і курортів ОДА
 6. Публічні бібліотеки в інформаційній інфраструктурі області - Синиця Надія Миколаївна, директор Хмельницької обласної універсальної наукової бібліотеки ім. М.Островського
 7. Наукова бібліотека КПНУ ім. І.Огієнка - важливий центр інформаційної і просвітницької роботи на Поділлі - Прокопчук Віктор Степанович, директор НБ КПНУ ім. І.Огієнка, професор, Філінюк Любов Феодосіївна, вчений секретар НБ КПНУ
 8. Роль бібліотеки в реформаційних процесах вищої освіти на сучасному етапі - Шоробура Інна Михайлівна, перший проректор Хмельницької гуманітарно-педагогічної академії
 9. Культурно-просвітницька та виховна робота бібліотеки ХГПА - Ісаєнко Галина Йосипівна, бібліотекар читального залу ХГПА
 10. Модернізація бібліотечного обслуговування юнацтва: реалії та перспективи - Таньчук Тамара Миколаївна, директор Хмельницької обласної бібліотеки для юнацтва
 11. Особливості реалізації вимог принципу гуманізму в процесі діяльності НБ Хмельницького університету управління та права - Петровська Наталія Юріївна, завідуюча читальним залом НБ ХУУП
 12. Екологічна просвіта як фактор розвитку екологічної культури студентської молоді - Панасюк Татьяна Генадіївна, завідувачка відділу обслуговування в читальних залах НБ ХНУ
 13. Індивідуальне обслуговування читачів: імідж та етика професійної діяльності бібліотекаря - Галецька Надія Олександрівна, завідуюча абонементом НБ ХУУП
 14. Плекаємо особистість за допомогою української класики (з досвіду роботи просвітницького сектору НБ ХНУ) - Іщенко Людмила Іллівна, завідувач сектора просвітницької роботи НБ ХНУ
 15. Наукова бібліотека ХНУ як осередок духовного і культурного розвитку особистості - Драчук Раїса Василівна, завідувачка відділу літератури гуманітарного профілю НБ ХНУ
 16. Місце бібліотеки ВНЗ в системі національно-патріотичного виховання молоді -Фастишевська Клавдія Михайлівна, завідувач бібліотеки Хмельницького обласного базового політехнічного коледжу
 17. Проектна діяльність наукової бібліотеки ХНУ як фактор формування творчого потенціалу студентів - Великосельська Ольга Михайлівна, вчений секретар НБ ХНУ
 18. Бібліотека інституту: новий рівень розвитку - Івах Ольга Станіславівна, завідуюча бібліотекою Хмельницького кооперативного торговельно-економічного інституту
 19. Місія освіти ХХІ століття та роль бібліотеки університету у вихованні духовно багатої особистості - Петрицька Валентина Михайлівна, головний бібліотекар НМВ НБ ХНУ  
 20. Літературно-науковий вісник як орган популяризації поетичної творчості в роки Української революції (1917-1919) - Телячий Юрій Васильович, проректор з науково-педагогічної роботи Хмельницької гуманітарно-педагогічної академії
 21. Бібліотека ВНЗ як осередок духовного і культурного розвитку особистості- Малина Лідія Іванівна, директор наукової бібліотеки Подільського державного аграрно-технічного університету
16.30 - 17.00 екскурсія по Хмельницькій гуманітарно-педагогічній академії

8 квітня
 1. Роль електронних бiблiотек у формуваннi освiтнього середовища унiверситету - Таланчук Оксана Болеславівна, завідуюча відділом електронної бібліотеки НБ ХНУ
 2. Бібліографічний опис: особливості і зміни відповідно до нового держстандарту - Прокопчук Віктор Степанович, директор НБ КПНУ ім. І.Огієнка, професор
 3. Шляхи підвищення іміджу університетської бібліотеки в сучасних умовах (на прикладі НБ ХНУ) - Мацей Оксана Олександрівна, завідувачка науково-методичного відділу НБ ХНУ
 4. Корпоративна діяльність бібліотек ВНЗ - Фоміних Валентина Василівна, зав. відділом технічного та інформаційного комп'ютерного забезпечення НБ ХНУ
 5. Аспекти діяльності сучасної бібліотеки - Бунда Валентина Михайлівна, заступник директора НБ КПНУ ім. І.Огієнка
 6. Збереження бібліотечно-інформаційних ресурсів - місія бібліотек ХХІ століття - Марчак Татьяна Федорівна, завідувачка відділу обслуговування на абонементах НБ ХНУ
 7. Довідково-бібліографічне видання "Календар знамених і пам'ятних дат КПНУ ім. І.Огієнка": досвід створення і використання - Опря Тамара Миколаївна, зав науково-бібліографічним відділом НБ КПНУ ім. І.Огієнка
 8. Шляхи використання електронних ресурсів у довідково-бібліографічному обслуговуванні НБ ХНУ - Бичко Оксана Миколаївна, завідуюча інформаційно-бібліографічного відділу
 9. Традиційні напрямки та сучасні пріоритети формування та використання фонду наукових документів в бібліотеці ХНУ - Макутра Валентина Олександрівна, завідувачка відділу комплектування та наукової обробки документів НБ ХНУ
 10. Бібліотечне краєзнавство та історико-культорологічні дослідження - Пархоменко Валентина Михайлівна, провідний бібліограф НБ КПНУ ім. І.Огієнка
 11. Збереження фондів у бібліотеках ВНЗ: традиції та нові підходи - Яковлева Людмила Василівна, завідувачка відділу збереження фондів НБ ХНУ
12.00 - 13.00 - Майстер-клас. Годинна актуальних повідомлень "Великий маг України", до 200-річчя від дня народження М.В.Гоголя - Іщенко Людмила Іллівна, завідувач сектора просвітницької роботи НБ ХНУ
15-00    Підведення підсумків конференції

фотозвіт конференції
 
Наші координати: м.Хмельницький
вул. Кам'янецька 110/1
тел.: 77-30-38;
e-mail