Наукова бібліотека Хмельницького національного університету

Наукова робота

Всеукраїнська науково-практична конференція "Університетські бібліотеки в сучасному інформаційному просторі" (23 квітня 2015 р.) Науково-практична конференція "Сучасні проблеми бібліотечної діяльності ВНЗ в контексті переходу до інформаційного суспільства" (23 – 24 квітня 2008 р.)
Науково-практична конференція "Бібліотека ВНЗ як джерело інформаційного забезпечення наукового та навчального процесу" (березень 2014 р.) Нарада-семінар "Бібліотеки вищих навчальних закладів Київської зони сьогодні та перспективи їх розвитку"
Нарада-семінар за результатами впровадження інституційного репозитарію, наповнення "Зведеного електронного каталогу бібліотек Хмельниччини", організації сайтів книгозбірень ВЗО методичного об’єднання (жовтень 2013 р.) Науково- практична конференція "Трансформація ролі бібліотек в інформаційному суспільстві" присвячена 40-річчю Бібліотеки ТУП
Науково-практична конференція "Бібліотека та сучасні тенденції в інформаційному забезпеченні освітньої, науково-дослідної та інноваційної діяльності вищих навчальних закладів" (15 - 16 березня 2012 р.)
 Матеріали конференції
Науково - практична конференція "Інформаційні технології в бібліотеках вищих закладів освіти західного регіону: нові рішення, осмислення підходів та проблеми"
Круглий стіл "Бібліотеки ВНЗ за роки незалежності України: стан, проблеми, перспективи" (28 вересня 2011 р.) Міжнародна науково–практична конференція "Бібліотека вищого навчального закладу – центр науково-інформаційного забезпечення підготовки національних кадрів" (19-21 вересня 2007 р.)
Науково-практична конференція "Комплектування бібліотечних фондів ВНЗ - сучасні технології та вимоги часу" (16-17 березня 2011 р.) Семінар "Бібліотеки - центри науково-інформаційних ресурсів ХХІ століття"
Науково-практичний семінар "Основи бібліотечної інноватики" (14-15 квітня 2010 р.) Науково - практична конференція "Вузівська бібліотека в епоху електронних комунікацій"
Науково-практичний семінар "Краєзнавство – шлях до формування позитивного іміджу бібліотек ВНЗ", присвячений Всеукраїнському дню бібліотек (30 вересня 2009р.) Науково-теоретична конференція "Бібліотечне спілкування та етика бібліотекаря"
Науково-практична конференція "Гуманізація освіти та традиції просвітництва в бібліотеках ВЗО Хмельниччини" (7 - 8 квітня 2009р.)
 
Міністерство освіти і науки України
Кам'янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка
      Бібліотека

ПРОГРАМА
ВСЕУКРАЇНСЬКОЇ НАУКОВО-ПРАКТИЧНОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ
"УНІВЕРСИТЕТСЬКІ БІБЛІОТЕКИ
В СУЧАСНОМУ ІНФОРМАЦІЙНОМУ ПРОСТОРІ"


23 квітня 2015 року

Кам'янець-Подільський
2015

ПРОГРАМА
всеукраїнської науково-практичної конференції
"Університетські бібліотеки в сучасному інформаційному просторі"

ПЛЕНАРНЕ ЗАСІДАННЯ
23 квітня 2015 року
Відкриття науково-практичної конференції:

Копилов Сергій Анатолійович, доктор історичних наук, професор, ректор Кам'янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка
Привітання:
Адамський Віктор Романович
, перший заступник голови Хмельницької обласної ради Айвазян Олена Борисівна, голова методичного об'єднання бібліотек ВНЗ Хмельницької області, директор наукової бібліотеки Хмельницького національного університету
Доповіді:
1. Університетська бібліотека: стан, проблеми, перспективи
Копилов Сергій Анатолійович, доктор історичних наук, професор, ректор Кам'янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка
2. Корпорація богословського факультету Кам'янець-Подільського державного українського університету і переклад Біблії українською мовою
Адамський Віктор Романович, перший заступник голови Хмельницької обласної ради
3. Наукова та науково-технічна діяльність Кам'янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка у 2014 році
Конет Іван Михайлович, доктор фізико-математичних наук, професор, академік АН ВШ України, проректор з наукової роботи Кам'янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка
4. Роль громадськості в наповненні фонду бібліотеки Кам'янець-Подільського державного українського університету: досвід і уроки (1918 - 1920)
Завальнюк Олександр Михайлович, доктор історичних наук, професор, академік АНВО України, професор кафедри історії України Кам'янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка
5. Бібліографічна діяльність Центру дослідження історії Поділля (до 20-річчя установи)
Баженов Лев Васильович, доктор історичних наук, професор, академік УАІН, професор  кафедри  всесвітньої   історії  Кам'янець-Подільського   національного університету імені Івана Огієнка
6. Статус Біблії як "Книги книг" (сакральний текст як інтертекст культури)
Абрамович Семен Дмитрович, доктор філологічних наук,  професор, академік АНВО України
7. Університетська бібліотека: вектор сучасного поступу (кілька зауважень щодо розвитку Наукової книгозбірні ДВНЗ "Університет менеджменту освіти" Національної академії педагогічних наук України в умовах новітніх викликів часу)
Ляхоцький Володимир Павлович, доктор історичних наук, професор, академік АН ВО України, академік-секретар відділення історії- почесний професор Кам'янець-Подільського національною університету імені Івана Огієнка, член Української бібліотечної асоціації, професор кафедри університетської та професійної освіти Університету менеджменту освіти НАПН України
8. Українські газети як джерело дослідження життя і діяльності Івана Огієнка (митрополита Іларіона)
Білименко Людмила Анатоліївна, молодший науковий співробітник Національної бібліотеки імені В. І. Вернадського
Залізнюк Олена Сергіївна, молодший науковий співробітник Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського
Швець Ірина Миколаївна, молодший науковий співробітник Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського
9. Інформаційні сервіси в бібліотеках, що базуються на застосуванні хмарних технологій
Кунанець Наталія Едуардівна, доктор наук із соціальних комунікацій, старший науковий співробітник, доцент кафедри "Інформаційні системи та мережі" Національного університету "Львівська політехніка", заступник директора НТБ Національного університету "Львівська політехніка"
Пасічник Володимир Володимирович, доктор технічних наук, професор кафедри "Інформаційні системи та мережі" Національного університету "Львівська політехніка"
Ржеуський Антоній Валентинович, здобувач кафедри "Інформаційні системи та мережі" Національного університету "Львівська політехніка", бібліотекар І категорії НТБ Національного університету "Львівська політехніка"
10. Йосип Іванович Токар: на фронтах воєнному та бібліотечному
Прокопчук Віктор Степанович, доктор історичних наук, професор, член-кореспондент УАІН, директор бібліотеки Кам'янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка
Кантлін Світлана Олександрівна, заступник директора бібліотеки Кам'янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка
11. Огляд книжкової виставки "Творчий доробок бібліотеки Кам'янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка"
Опря Тамара Миколаївна, завідувач науково-бібліографічного відділу бібліотеки Кам'янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка

СЕКЦІЯ 1
Історія бібліотечної справи в Україні. Постаті в бібліотекознавстві

Керівники секції: Абрамович Семен Дмитрович, доктор філологічних наук, професор, академік АНВО України
Комарніцький Олександр Борисович, кандидат історичних наук, доцент, доцент кафедри історії України Кам'янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка
Секретар секції: Крик Назарій Васильович, завідувач абонементу історичного факультету бібліотеки Кам'янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка

1. Вища бібліотечна освіта в Україні: сторінки історії, шляхи модернізації
Новальська Тетяна Василівна, доктор історичних наук, професор кафедри книгознавства і бібліотекознавства Київського національного університету культури і мистецтв
2. Відданість улюбленій справі
Прокопчук Віктор Степанович, доктор історичних наук, професор, член-кореспондент УАІН. директор бібліотеки Кам'янець-Подільського національною університету імені Івана Огієнка
3. Діяльність української інтелігенції в галузі видавництва художньої літератури (1917-1921 pp.): до історіографії проблеми
Телячий Юрій Васильович, кандидат історичних наук, доцент, проректор Хмельницької гуманітарно-педагогічної академії
4. Дитяче читання в Подільській губернії другої половини XIX - початку XX ст.: проблема доступності для соціальних низів
Кароєва Тетяна Робертівна, кандидат історичних наук, доцент, докторант Вінницького державного педагогічного університету ім. М. Коцюбинського
5. Організація роботи шкільних бібліотек товариством "Рідна школа" в Галичині у першій третині XX ст.
Плитус Олександра Семенівна, кандидат історичних наук, завідувач бібліотеки Надвірнянського коледжу Національного транспортного університету
6. Бібліотеки і студентство педагогічних навчальних закладів Правобережної України у 1920-1930-х pp.
Комарніцький Олександр Борисович, кандидат історичних наук, доцент, доцент кафедри історії України Кам'янець-Подільського національного університету, імені Івана Огієнка, докторант
7. Наповненість бібліотек літературою для учнів нижчих початкових шкіл на Поділлі у 1918 р.
Галатир Віталій Вікторович, кандидат історичних наук, старший науковий співробітник відділу інформаційних технологій Державного архіву Хмельницької області
8. Імена директорів в історії Хмельницької обласної бібліотеки для дітей імені Т.Г. Шевченка
Захаренко Антоніна Миколаївна, заступник директора Хмельницької обласної бібліотеки для дітей імені Тараса Григоровича Шевченка
9. О.М. Маслова - видатна постать у галузі краєзнавчої та регіональної бібліографії
Литвиненко Олеся Валеріївна, завідувач відділу комплектування та наукової обробки документів бібліотеки Кам'янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка
10. Історія створення та діяльності абонементу історичного факультету бібліотеки Кам'янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка (1989 - 2014 pp.)
Крик Назарій Васильович, завідувач абонементу історичного факультету Кам'янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка
11. Шевченкіана М. Ф. Комарова (до 170-річчя від дня народження)
Пархоменко Валентина Михайлівна, провідний бібліограф бібліотеки Кам'янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка
12. Лауреати Премії імені Йосипа Івановича Токаря
Гайшук Галина Валеріївна, бібліограф І категорії інформаційно-бібліографічного відділу бібліотеки Кам'янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка
13. Фундаментальна бібліотека Кам'янець-Подільського державного українського університету у спогадах її творців
Кушнір Ірина Іванівна, бібліотекар II категорії відділу комплектування та наукової обробки документів бібліотеки Кам'янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка

СЕКЦІЯ 2
Бібліотечне краєзнавство та історико-регіональні дослідження


Керівники секції: Конет Іван Михайлович, доктор фізико-математичних наук. професор, академік АН ВШ України, проректор з наукової роботи Кам'янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка, член Національної спілки краєзнавців України
Баженов Лев Васильович, доктор історичних наук, професор, академік Академії історичних наук України, керівник Центру дослідження історії Поділля Інституту історії України ПАН України при Кам'янець-Подільському національному університеті імені Івана Огієнка, голова Хмельницької організації Національної спілки краєзнавців України
Секретар секції: Козак Наталія Олександрівна, провідний бібліограф науково-бібліографічного відділу бібліотеки Кам'янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка

1. Видавнича діяльність відділу наукової роботи і міжнародних зв'язків Кам'янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка   
Конет Іван Михайлович, доктор фізико-математичних наук, професор, академік АН ВШ України, проректор з наукової роботи Кам'янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка Кшевецький Володимир Сергійович, кандидат філологічних наук, доцент, декан факультету іноземної філології Кам'янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка
2. Створення і функціонування бібліотек при церковнопарафіяльних школах Полтавської єпархії наприкінці XIX - на початку XX століття
Петренко Ірина Миколаївна, доктор історичних наук, професор кафедри педагогіки, культурології та історії ВНЗ Укоопспілки "Полтавський університет економіки і торгівлі"
3. Колективний доробок подільських краєзнавців (за матеріалами чотирнадцяти Подільських історико-краєзнавчих конференцій) (1965 - 2014 pp.)
Прокопчук Віктор Степанович, доктор історичних наук, професор, член-кореспондент УАІН. професор кафедри архівознавства, спеціальних історичних та правознавчих дисциплін, директор бібліотеки Кам'янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка
4. Церковні архіви та церковні бібліотеки Старокостянтинівського повіту (кінець XVIII - початок XX ст.)
Блажевич Юрій Іванович, кандидат історичних наук, доцент кафедри суспільних дисциплін Хмельницької гуманітарно-педагогічної академії
5. Краєзнавча робота наукової бібліотеки Подільського державного аграрно-технічного університету: виховання патріотизму і любові до рідного краю
Циганок Ольга Миколаївна, завідувач науковою бібліотекою Подільського державного аграрно-технічного університету
6. До історії становлення бібліотеки села Чабанівка
Галатир Надія Йосипівна, завідувач бібліотеки-філії та народного музею історії
7. Ретровидання у фондах наукової бібліотеки ім. М. Максимовича Черкаського національного університету ім. Б. Хмельницького
Мальована Любов Миколаївна, завідувач відділу обслуговування наукової бібліотеки ім. М. Максимовича Черкаського національного університету ім. Б. Хмельницького
8. Досвід використання інформаційних технологій для популяризації краєзнавчого фонду Хмельницької міської ЦБС
Єсюніна Галина Вікторівна, завідувач відділу інформаційних технологій та електронних ресурсів Хмельницької міської централізованої бібліотечної системи
9. Релігійна преса XIX - XX ст. у фонді рідкісних видань бібліотеки Кам'янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка
Крючкова Надія Дмитрівна, завідувач сектору рідкісних видань бібліотеки Кам'янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка
10. Письменник і бібліотека: бібліотека у моєму житті і творчості
Красуцький Мар'ян Іванович, член Національної спілки письменників України, член Національної спілки журналістів України, заслужений журналіст України, лауреат всеукраїнських премій імені Я. Галана, Ю. Яновського, І. Огієнка, обласних імені М. Годованця, В. Булаєнка, Г. Костюка, почесний професор Кам'янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка
11. Як творилася "...пора"
Горбатюк Василь Іванович, письменник, член Національної спілки письменників України, директор Хмельницького обласного літературного музею, голова обласної організації НСПУ
12. Краєзнавча діяльність у науковій бібліотеці Хмельницького національного університету
Шинкарук Валентина Юріївна, провідний бібліотекар інформаційно-бібліографічного відділу наукової бібліотеки Хмельницького національного університету
13. Зведений краєзнавчий каталог Кам'янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка, як засіб бібліографічної підтримки написання історії населених пунктів Поділля в новій редакції
Козак Наталія Олександрівна, провідний бібліограф інформаційно-бібліографічного відділу бібліотеки Кам'янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка

СЕКЦІЯ З
Удосконалення традиційних форм і методів бібліотечної діяльності

Керівники секції: Климчук Людмила Вікторівна, кандидат історичних наук, старший викладач кафедри архівознавства, спеціальних історичних та правознавчих дисциплін Кам'янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка
Секретар секції: Сологуб Тамара Володимирівна, завідувач абонементом-читальним залом педагогічного факультету бібліотеки Кам'янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка

1. Новітні видання наукової бібліотеки ім. М. Максимовича Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького
Голиш Григорій Михайлович, кандидат історичних наук, доцент, член НСЖУ, директор наукової бібліотеки імені Михайла Максимовича Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького; Лисиця Лариса Григорівна, кандидат історичних наук, доцент кафедри архівознавства, новітньої історії та спеціальних історичних дисциплін Черкаського національного університету імені Б. Хмельницького
2. Внесок Кам'янець-Подільського технікуму політосвіти в становлення бібліотечної освіти на Хмельниччині у перші повоєнні роки
Климчук Людмила Вікторівна, кандидат історичних наук, старший викладач кафедри архівознавства, спеціальних історичних та правознавчих дисциплін Кам'янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка
3. Дослідження історії бібліотеки - важлива складова бібліотечного краєзнавства
Білоус Валентина Степанівна, директор бібліотеки Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинськог
4. Особливості бібліографічного забезпечення навчального процесу і наукової роботи в Хмельницькій гуманітарно-педагогічній академії
Дитинник Людмила Вікторівна, директор бібліотеки Хмельницької гуманітарно-педагогічної академії
5. Формування внутрішньобібліотечної системи підвищення кваліфікації (з досвіду роботи наукової бібліотеки Криворізького педагогічного інституту ДВНЗ "Криворізький національний університет")
Кравченко Олена Миколаївна, заступник директора Наукової бібліотеки Криворізького педагогічного інституту ДВНЗ "Криворізький національний університет";
Лебедюк Олена Олександрівна, завідувач науково-методичного відділу Наукової бібліотеки Криворізького педагогічного інституту ДВНЗ "Криворізький, національний університет"
6. Книгозабезпеченість навчальних дисциплін як основа комплектування бібліотечних фондів ВНЗ
Фоміних Валентина Василівна, завідувач відділу, комплектування та наукової обробки документів наукової бібліотеки Хмельницького національного університету;
Мартинюк Світлана Борисівна, провідний бібліотекар відділу комплектування та наукової обробки документів наукової бібліотеки Хмельницького національного університету
7. Моніторинг процесу обслуговування користувачів бібліотеки Кам'янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка
Резнічук Людмила Василівна, завідувач відділу абонементів та читальних залів бібліотеки Кам'янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка
8. "Кобзар" Тараса Шевченка у фондах бібліотеки Кам'янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка
Грінішина Інна Іванівна, завідувач читального залу №1 Кам'янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка
9. Автоматизована книговидача в читальному залі та абонементі педагогічного факультету Кам'янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка: досвід, перспективи
Сологуб Тамара Володимирівна, завідувач читального залу та абонементу педагогічного факультету бібліотеки Кам'янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка
10. Індивідуальна робота з читачем - запорука успішної роботи бібліотекаря
Шевчук Василина Анатоліївна, завідувач абонементом фізико-математичного факультету бібліотеки Кам'янець-ГІодільського національного університету імені Івана Огіенка
11. Формування інформаційної культури користувачів абонементу мистецької літератури
Скоропад Надія Ярославівна, завідувач абонементу мистецької літератури бібліотеки Кам'янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка
12. Масово-просвітницька робота в читальному залі природничого факультету Кам'янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка
Клімчук Тетяна Петрівна, завідувач читального залу природничого факультету бібліотеки Кам'яиець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка

СЕКЦІЯ 4
Тенденції та інновації в діяльності бібліотек вищих навчальних закладів

Керівник секції: Айвазян Олена Борисівна, директор наукової бібліотеки Хмельницького національного університету
Секретар секції: Опря Тамара Миколаївна, завідувач науково-бібліографічного відділу бібліотеки Кам'янсць-Подільського національного університету імені Івана Огієнка

1. Наукова робота бібліотеки як засіб якісного забезпечення освітнього та наукового процесів університету
Айвазян Олена Борисівна, директор наукової бібліотеки Хмельницького національного університету;
Великосельська Ольга Михайлівна, головний бібліотекар наукової бібліотеки Хмельницького національного університету
2. Види бібліографічного інформування на сайті наукової бібліотеки Криворізького національного університету
Віняр Ганна Миколаївна, кандидат філологічних наук, доцент, директор наукової бібліотеки Криворізького національного університету
3. Досвід організації семінарів АБІС "УФД / Бібліотека" - спроба розвитку корпоративних зв'язків
Самотій Рената Стефанівна, кандидат наук із соціальних комунікацій, завідувач науково-методичного відділу НТБ Національного університету "Львівська політехніка";
Колосевич Марія Романівна, бібліотекар І категорії НТБ Національного університету "Львівська політехніка"
4. Соціально-культурна та інформаційна діяльність бібліотек для дітей: досягнення та перспективи
Черноус Валентина Юхимівна, директор Хмельницької обласної бібліотеки для дітей імені Тараса Шевченка Хмельницької обласної бібліотеки для юнацтва
5. Інституційний репозитарій Кам'янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка
Кантлін Світлана Олександрівна, заступник директора бібліотеки Кам'янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка
6. Вебліографія як джерело електронного довідково-бібліографічного обслуговування користувачів бібліотеки вищого навчального закладу
Дікунова Олена Анатоліївна, завідувач інформаційно-бібліографічного відділу наукової бібліотеки Криворізького педагогічного інституту ДВНЗ "Криворізький національний університет"
7. Бібліотечна реклама - засіб позиціонування сучасної бібліотеки
Міщенко Ірина Григорівна, завідувач відділу реклами Хмельницької обласної бібліотеки юнацтва
8. Інформаційна грамотність особистості: шляхи підготовки компетентного користувача
Мостіпан Оксана Петрівна, завідувач інформаційно-бібліографічного відділу Хмельницької обласної бібліотеки для юнацтва
9. Створення електронного алфавітно-предметного покажчика в бібліотеці Хмельницького національного університету
Луцюк Світлана Василівна, провідний бібліотекар відділу комплектування та наукової обробки документів наукової бібліотеки Хмельницького національного університету
10. LitPro як елемент системи інформаційного забезпечення навчального процесу національного університету "Острозька академія"
Денисенко Наталія Володимирівна, провідний бібліотекар наукової бібліотеки Національного університету "Острозька академія"
11. Інформаційно-бібліографічна діяльність наукової бібліотеки Кам'янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка: традиції та інновації
Опря Тамара Миколаївна, завідувач інформаційно-бібліографічного відділу бібліотеки Кам'янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка
12. Інформаційно-бібліографічне інформування користувачів засобами Інтернет-ресурсів
Райхель Аліна Володимирівна, завідувач відділу електронних інформаційних ресурсів Кам'янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка
13. Читальний зал електронної бібліотеки як інформаційний електронний центр Кам'янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка
Лавренюк В'ячеслав Валерійович, завідувач читального залу електронної бібліотеки Кам'янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка;
Богачик Ольга Вікторівна, бібліотекар II категорії читального залу електронної бібліотеки Кам'янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка
14. Віртуальна книжкова виставка: нова форма інформаційних ресурсів бібліотеки
Бабій Людмила Михайлівна, бібліотекар ІІ категорії читального залу економічного факультету бібліотеки Кам'янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка

Підведення підсумків
 Прийняття рекомендацій
фотозвітМІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
НАУКОВА БІБЛІОТЕКА ХМЕЛЬНИЦЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ
БІБЛІОТЕКА ХМЕЛЬНИЦЬКОГО КООПЕРАТИВНОГО ТОРГОВЕЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО ІНСТИТУТУ

Науково-практична конференція

Бібліотека вищого навчального закладу
як джерело
інформаційного забезпечення
наукового та навчального процесу


19 березняПРОГРАМАХмельницький, 2014
19 березня

9.00 — 10.00 Реєстрація учасників конференції

Пленарне засідання
10.00 Відкриття науково-практичної конференції

Вітальне слово - Пірог Вадим Валентинович, перший проректор Хмельницького кооперативного торговельно-економічного інституту, кандидат економічних наук

Бібліотеки вищих закладів освіти Хмельницького методичного об'єднання: актуальні проблеми розвитку — Айвазян Олена Борисівна, директор наукової бібліотеки Хмельницького національного університету (переглянути презентацію)

Наукова робота як складова діяльності бібліотеки вищого навчального закладу - Івах Ольга Станіславівна, директор бібліотеки Хмельницького кооперативного торговельно-економічного інституту

Бібліотечна рада університетської книгозбірні: організація та ефективність діяльності — Прокопчук Віктор Степанович, директор наукової бібліотеки; Кантлін Світлана Олександрівна, заступник директора наукової бібліотеки Кам'янець-Подільського національного університету ім. Івана Огієнка

Роль Хмельницького регіонального тренінгового центру у підвищенні професійної компетентності бібліотекаря — Синиця Надія Миколаївна, директор Хмельницької обласної універсальної наукової бібліотеки ім. М. Островського

Бібліотеки і правова інформація: від нігілізму до обізнаності громадян - Чабан Катерина Анатоліївна, головний спеціаліст управління культури, національностей та релігій облдержадміністрації (переглянути презентацію)

Роль бібліотеки вищого навчального закладу в організації навчально-виховного процесу — Дитинник Людмила Вікторівна, директор бібліотеки Хмельницької гуманітарно-педагогічної академії

Формування фонду бібліотеки вишу як фактор впливу на якість задоволення інформаційних потреб користувачів — Фастишевська Клавдія Михайлівна, завідуюча бібліотекою Хмельницького політехнічного коледжу

12.00 — 12.30 Перерва
12.30 — 16.00 Продовження роботи конференції

Моніторинг форм і методів бібліотечного обслуговування користувачів бібліотеки К-ПНУ ім. І. Огієнка — Резнічук Людмила Василівна, завідувачка відділу абонементів та читальних залів наукової бібліотеки Кам'янець-Подільського національного університету ім. Івана Огієнка

Сучасні аспекти культурно-просвітницької та виховної роботи бібліотек ВНЗ на прикладі НБ ХУУП — Вальчук Світлана Антонівна, виконуюча обов'язки завідувачки читального залу наукової бібліотеки Хмельницького університету управління та права

Інформаційна грамотність особистості: шляхи підготовки компетентного користувача — Мостіпан Оксана Петрівна, завідувачка інформаційно-бібліографічного відділу Хмельницької обласної бібліотеки для юнацтва

Використання електронних ресурсів у довідково-бібліографічному обслуговуванні — Бичко Оксана Миколаївна, завідувачка інформаційно-бібліографічного відділу наукової бібліотеки Хмельницького національного університету (переглянути презентацію)

Роль наукової бібліотеки ХНУ в процесі адаптації студентів-першокурсників до навчання - Цегельник Олена Михайлівна, провідний бібліотекар відділу обслуговування наукової бібліотеки Хмельницького національного університету (переглянути презентацію)

Система обслуговування віддалених користувачів в НБ ХНУ — Сидоренко Ольга Петрівна, завідувачка сектора електронної бібліотеки ВІТКЗ наукової бібліотеки Хмельницького національного університету

Молодь. Просвітництво. Бібліотека - Шекенева Валентина Іванівна, головний бібліотекар інформаційно-бібліографічного відділу наукової бібліотеки Хмельницького національного університету (переглянути презентацію)

16.00 — 16.30 Підведення підсумків конференції
16.30 — 17.00 Екскурсія бібліотекою

Фотозвіт


Міністерство освіти і науки України
Хмельницький національний університет
Наукова бібліотека Хмельницького національного університетуНарада-семінар за результатами впровадження інституційного репозитарію,
наповнення "Зведеного електронного каталогу бібліотек Хмельниччини",
організації сайтів книгозбірень ВЗО
методичного об’єднання


жовтень


ПРОГРАМА


Хмельницький — 2013

23 жовтня
 10.00  Відкриття наради-семінару

Вступне слово - Айвазян Олена Борисівна, директор наукової бібліотеки Хмельницького національного університету.

Репозитарії вищих навчальних закладів України: сучасний стан та ефективність використання в системі наукової комунікації - Глухенька Валентина Олексіївна, заступник директора наукової бібліотеки Хмельницького національного університету.

Інституційні репозитарії ВНЗ: переваги створення та проблеми розвитку - Бичко Оксана Миколаївна, завідувач інформаційно-бібліографічного відділу НБ ХНУ.

Робота з інституційним репозитарієм ХНУ - Костров Юрій Валентинович, завідувач відділу інформаційних технологій і комп’ютерного забезпечення НБ ХНУ.

Інновації у роботі бібліотеки Хмельницької гуманітарно-педагогічної академії - Стерлецька Світлана Сергіївна, бібліотекар ХГПА

12.00  Перерва

Продовження роботи семінару

Веб-сайти публічних бібліотек області. Сучасність та перспективи - Чабан Катерина Анатоліївна, головний спеціаліст управління культури, національностей та релігій облдержадміністрації.

Критерії популярності бібліотечного сайту - Тамара Степанівна Козицька, заступник директора Хмельницької міської ЦБС з питань автоматизації, комп'ютеризації бібліотечних процесів.

Огляд наповнення сайтів бібліотек ВЗО Хмельницького методичного об’єднанняТаланчук Оксана Болеславівна, завідувач сектора електронної бібліотеки відділу інформаційних технологій і комп’ютерного забезпечення НБ ХНУ.

Аналіз діяльності книгозбірень-учасників проекту "Зведений електронний каталог бібліотек Хмельниччини"Фоміних Валентина Василівна,  завідувач відділу комплектування та наукової обробки документів НБ ХНУ, Костюк Ольга Олексіївна, провідний бібліотекар відділу інформаційних технологій та комп'ютерного забезпечення НБ ХНУ.

14.00 - 15.00 Обідня перерва

15.00 Нарада директорів бібліотек ВЗО Хмельницького методичного об'єднання.

Консультує фахівець – на питання працівників бібліотек з організації, дизайну, наповнення і ведення власних сайтів та сторінок на веб-сайтах навчальних закладів відповідає провідний бібліотекар відділу інформаційних технологій і комп’ютерного забезпечення НБ ХНУ - Нечипорук Олена Сергіївна.

Практичні поради зі створення інституційного репозитарію провідним фахівцям-учасникам семінару надають спеціалісти НБ ХНУ.

16.00 Круглий стіл з питань наповнення ЗвЕК бібліотек Хмельниччини, подальшого розширення числа учасників проекту "Зведений електронний каталог бібліотек Хмельниччини", обговорення перерозподілу і доповнення переліку назв періодичних видань, які підлягають корпоративному розпису.

17.00 Підведення підсумків семінару

Фотозвіт конференції
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ
ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
НАУКОВА БІБЛІОТЕКА ІМ.М.МАКСИМОВИЧА КИЇВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ІМ.Т.ШЕВЧЕНКА
НАУКОВА БІБЛІОТЕКА ХМЕЛЬНИЦЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ

 

 

 

Науково-практична конференція

 

Бібліотека та сучасні тенденції в
інформаційному забезпеченні освітньої,
науково-дослідної та інноваційної діяльності ВНЗ

 

ПРОГРАМА

 

 

 

15 - 16 березня 2012 р.

 

 

Хмельницький, 2012

15 березня

9.00 — 10.00  Реєстрація учасників та гостей конференції за адресою: Наукова бібліотека ХНУ, вул. Кам’янецька, 110/1

Пленарне засідання

10.00 – 12.00 
Вітальне слово ректора Хмельницького національного університету д.т.н ., професор а Скиби М.Є.

Історія та сучасність наукової бібліотеки Хмельницького національного університету – Айвазян О.Б., директор наукової бібліотеки Хмельницького національного університету, відмінник освіти України.

Наукова бібліотека Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка за 20 років незалежності України: тенденції, проблеми, перспективи –  Прокопчук В.С., директор наукової бібліотеки Кам’янець-Подільського національного університету ім. І.Огієнка, доктор історичних наук, професор, заслужений працівник народної освіти України.

Комплексні інформаційні рішення в науковій бібліотеці Хмельницького національного університету –  Глухенька В.О., заступник директора наукової бібліотеки Хмельницького національного університету, відмінник освіти України.

Престиж та привабливість бібліотечної професії та бібліотеки вищого навчального закладу – Білоус В.С., директор бібліотеки Вінницького державного педагогічного університету
ім. М. Коцюбинського.

Інновації публічних бібліотек області в розвитку нових послуг та в організації взаємодії з користувачем –  Трунова І.М., начальник управління культури, туризму і курортів Хмельницької облдержадміністрації; Чабан К.А.,головний спеціаліст управління культури, туризму і курортів Хмельницької облдержадміністрації.

12.00 – 12.30  Кава-брейк
12.30 – 15.00  Продовження пленарного засідання
Методи оцінювання показників якості роботи університетської бібліотеки –  Грищенко Т.Б., директор бібліотеки; Влащенко Л.Г., заступник директора бібліотеки Харківського національного університету радіоелектроніки; Нікітенко О.М., доцент кафедри МВТ Харківського національного університету радіоелектроніки.

Бібліотека – територія успіху: досвід Хмельниччини у реалізації соціальних програм – Синиця Н.М., директор Хмельницької обласної універсальної наукової бібліотеки ім. М.Островського, заслужений працівник культури України.

Електронна бібліотека - потреба часу –  Таланчук О. Б., завідувачка відділу електронної бібліотеки наукової бібліотеки Хмельницького національного університету.

Електронні інформаційні ресурси НБ Кам’янець-Подільського національного університету ім. І Огієнка: стан та перспективи розвитку –  Кантлін С.О., завідувачка відділу інформаційних технологій та комп’ютерного забезпечення наукової бібліотеки Кам’янець-Подільського національного університету ім. І.Огієнка.

Діалогічна взаємодія бібліотечних фахівців та користувачів бібліотеки ВНЗ як чинник у підвищенні якісної освіти –  Дікунова О.А., завідувачка інформаційно-бібліографічного відділу наукової бібліотеки державного вищого навчального закладу "Криворізький національний університет".

Наукові засади процесу трансформації бібліотеки НТБ ДонНТУ в бібліотечно-інформаційний центр –  Готовцева Л.С., головний методист науково-технічної бібліотеки, Ткаченко Н.О., науковий співробітник науково-технічної бібліотеки Донецького національного технічного університету.

15.00 – 17.00  Екскурсія по університету та науковій бібліотеці


16 березня
Секційні засідання

Секція 1
"Сучасна бібліотека: основні напрямки розвитку"
Наукова бібліотека ХНУ, 7 поверх
Керівник: Ржевцева Н.Л., директор наукової бібліотеки Севастопольського національного технічного університету
Секретар: Цвіркун І.О., заступник директора з наукової роботи НБ Львівського національного університету ім. Івана Франка 

10.00 – 12.00
Інформаційні технології в обслуговуванні читачів: досягнення та перспективи – Марчак Т.Ф., завідувачка відділу обслуговування навчальною літературою на абонементах; Мельник Т.Б., завідувачка сектора обліку читачів наукової бібліотеки Хмельницького національного університету.

Служба міжбібліотечного абонементу в НБ ХНУ: нові реалії – Панасюк Т.Г., завідувачка відділу обслуговування науковою літературою в читальних залах наукової бібліотеки Хмельницького національного університету.

Технології формування та використання електронних інформаційних ресурсів сучасної бібліотеки – Івах О.С., директор бібліотеки Хмельницького кооперативного торговельно-економічного інституту.

Організаційна культура наукової бібліотеки: за матеріалами дослідження НБ Львівського національного університету імені Івана Франка – Цвіркун І.О., заступник директора з наукової роботи наукової бібліотеки Львівського національного університету ім. Івана Франка. 

Бібліотека як електронно-інформаційний центр ВНЗ – Шахова М.І., завідувачка комп’ютерного читального залу наукової бібліотеки Кам’янець –Подільського національного університету ім. І.Огієнка.

Підсумки міжвузівського соціологічного дослідження "Молодий працівник бібліотеки ВНЗ: погляд у майбутнє" – Костирко Т.М., директор наукової бібліотеки національного університету кораблебудування, Бєлодєд О.В., завідувачка відділу бібліотечного маркетингу, інноваційної та методичної роботи наукової бібліотеки національного університету кораблебудування.

12.00 – 12.30  Кава-брейк
12.30 – 15.30  Продовження роботи секції

Бібліометричне дослідження публікацій Міжнародної конференції КриМіко (1991-2011 рр.)
– Ржевцева Н.Л., директор наукової бібліотеки Севастопольського національного технічного університету.

Інноваційні процеси та система якості в НБ ХНУ – Великосельська О.М., вчений секретар наукової бібліотеки Хмельницького національного університету.

Управління кадрами в науковій бібліотеці Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка - Бунда В.М., заступник директора наукової бібліотеки Кам’янець-Подільського національного університету ім. І.Огієнка.

Бібліотеці Донецької політехніки – 90 років – Петрова Г.О., директор науково-технічної бібліотеки Донецького національного технічного університету.

Найстаріший, але вічно молодий –  Марчак Т.Ф., завідувачка відділу обслуговування на абонементах наукової бібліотеки Хмельницького національного університету.

Секція 2
"Наукова робота та історія бібліотечної справи"
Наукова бібліотека ХНУ, 8 поверх
Керівник: Прокопчук В.С., директор НБ Кам’янець-Подільського національного університету ім. І.Огієнка, доктор історичних наук, професор, заслужений працівник народної освіти України

Секретар: Айвазян О.Б., директор наукової бібліотеки Хмельницького національного університету, відмінник освіти України

10.00 – 12.00

Роль подільського товариства "Просвіта" в розвитку бібліотечної справи на Поділлі (поч. ХХ ст.) – Дитинник Л.В., директор бібліотеки Хмельницької гуманітарно-педагогічної академії.

Покажчик "Українські вісті в Європі й Америці (1945 – 2000)" як джерело до вивчення історії української еміграції – Козак С.Б., головний редактор газети "Літературна Україна".

Грані видавничої діяльності наукової бібліотеки Вінницького національного медичного університету ім. М.І. Пирогова –  Кравчук Н.М., заступник директора наукової бібліотеки Вінницького національного медичного університету ім. М.І.Пирогова.

Методичне забезпечення діяльності наукової бібліотеки ХНУ: нові підходи –  Мацей О.О., завідувачка науково-методичного відділу наукової бібліотеки Хмельницького національного університету.

Наукова робота Кам’янець-Подільського національного університету ім. І.Огієнка –  Веселовська О.В., вчений секретар наукової бібліотеки Кам’янець-Подільського національного університету ім. І.Огієнка.

12.00 – 12.30  Кава-брейк
12.30 – 15.30  Продовження роботи секції

Участь НБ К-ПНУ ім. І.Огієнка у формуванні системи кооперативного реферування в Україні - Опря Т.М., завідувачка науково-бібліографічного відділу наукової бібліотеки Кам’янець-Подільського національного університету ім. І.Огієнка.

Науково-дослідна робота як джерело формування інформаційних потреб студентів - Лебедюк О.О., головний методист бібліотеки державного вищого навчального закладу "Криворізький національний університет".

Бібліографічні видання бібліотеки Львівської політехніки – важлива складова джерельної бази з історії університету –  Бєлоус І.О., заступник директора науково-технічної бібліотеки національного університету "Львівська політехніка".

Словники у нашому житті: історія та сьогодення - Шевченко Т.Є., завідувачка відділу спеціальних видів літератури наукової бібліотеки Харківського національного університету радіоелектроніки.

Професійні і лідерські якості директора наукової бібліотеки Хмельницького національного університету Олени Борисівни Айвазян – Григоренко О.П., доктор історичних наук, проф., завідувач кафедри міжнародної інформації Хмельницького національного університету.


Секція 3

"Формування інформаційної культури, накопичення та зберігання фондів, просвітницька робота бібліотек"
Наукова бібліотека ХНУ, 9 поверх
Керівник: Бичко О.М., завідувачка інформаційно-бібліографічного відділу наукової бібліотеки Хмельницького національного університету

Секретар: Фоміних В.В., завідувачка відділу комплектування та наукової обробки документів наукової бібліотеки Хмельницького національного університету

10.00 – 12.00 

Створення електронної бібліографічної продукції та її використання у довідково-бібліографічному обслуговуванні НБ ХНУ  - Бичко О.М., завідувачка інформаційно-бібліографічного відділу наукової бібліотеки Хмельницького національного університету.

Пріоритетні напрямки наукової бібліографії у Науковій бібліотеці ім. М.Максимовича Київського національного університету імені Тараса Шевченка –  Тіщенко І.І., завідувачка редакційно-видавничого відділу, Герасименко Л.Є., бібліотекар І категорії наукової бібліотеки Київського національного університету ім. Т.Г.Шевченка.

Формування інформаційної культури читачів засобами бібліотеки – Бєглєцова І.О., завідувачка сектора обслуговування інституту мистецтв наукової бібліотеки національного педагогічного університету ім. М.П. Драгоманова.

Збереження документів на традиційних носіях у НБ ХНУ–  Драчук Р.В., завідувачка відділу зберігання фондів наукової бібліотеки Хмельницького національного університету.

Бібліотечні фонди. Проблеми формування та збереження фонду НБ К - ПНУ ім. І.Огієнка –  Литвиненко О.В., завідувачка відділу комплектування, каталогізації та наукової обробки літератури наукової бібліотеки Кам’янець-Подільського національного університету ім. І. Огієнка.

12.00 – 12.30  Кава-брейк
12.30 – 15.30  Продовження роботи секції

Проблеми ефективного управління формуванням бібліотечного фонду –  Гощанська І.С., головний бібліотекар науково-технічної бібліотеки Донецького національного технічного університету.

Комплектування фонду наукової бібліотеки ВНЗ на сучасному етапі – мистецтво чи наука? –  Фоміних В.В., завідувачка відділу комплектування та наукової обробки документів наукової бібліотеки Хмельницького національного університету.

Дарчі видання як джерело поповнення фонду наукової бібліотеки Хмельницького національного університету –  Макутра В.О., провідний бібліотекар, Фоміних В.В., завідувачка відділу комплектування та наукової обробки документів наукової бібліотеки Хмельницького національного університету.

Просвітницька робота: час пошуку триває – Іщенко Л. І., завідувачка сектора просвітницької роботи наукової бібліотеки Хмельницького національного університету.

Зберегти дивосвіт Землі – Майструк С.В., провідний бібліотекар, Панасюк Т.Г., завідувачка відділу обслуговування науковою літературою в читальних залах наукової бібліотеки Хмельницького національного університету.

16.00 – 17.00 Пленарне засідання. Підведення підсумків конференції
Наукова бібліотека ХНУ, 8 поверх
фотозвіт конференціїШановні колеги!

Наукова бібліотека Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка
запрошує Вас взяти участь у роботі круглого столу
"Бібліотеки ВНЗ за роки незалежності України: стан, проблеми, перспективи".

Круглий стіл відбудеться на базі Наукової бібліотеки
Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка
28 вересня 2011 року

Під час дискусії передбачається обговорити такі проблеми:

 • книгознавство, бібліотекознавство, бібліографознавство: стан і основні напрями розвитку;
 • формування і використання бібліотечних фондів на сучасному етапі;
 • технологія формування і використання електронних інформаційних ресурсів й науково-інформаційних порталів сучасної бібліотеки;
 • зовнішньо-бібліотечна комунікаційна діяльність, проблеми міжбібліотечної кооперації;
 • роль бібліотеки в реалізації положень Болонської декларації як важливого чинника підвищення якості вищої освіти;
 • бібліотечне краєзнавство та історико-культурологічні дослідження;
 • культурно-просвітницька робота бібліотеки вищого навчального закладу;
 • управління бібліотекою вищого навчального закладу України: досвід, пошук;
 • становлення і розвиток бібліотек ВНЗ: уроки минулого на службу сьогодення.

   Робочі мови круглого столу: українська, російська.
   Реєстрація учасників 28 вересня 2011 року з 9.00 до 9.45
   Початок роботи круглого столу 28 вересня о 10 год. У конференц-залі головного корпусу Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка по вул. Огієнка, 61.
   Заявки на участь у роботі круглого столу (тема доповіді, повідомлення, напрями, з яких планується взяти участь у дискусії) приймаються координаторами до 1 липня 2011 р.
   Вимоги до оформлення статті:
   Обсяг статті - не більше 12 сторінок і заміток – до 6 – 8 сторінок формату А-4 у паперовій та електронній формі (на дискетах, CD, e-mail), у текстовому редакторі Word, формат RTF. Шрифт Times New Roman 14 пт. Стиль "Обычный "; інтервал – 1,5; абзацний відступ – 1,25см, вирівнювання по ширині. Розмір полів: ліве – 30мм, праве – 15мм, верхнє і нижнє – 20мм.
   Посилання на використанні джерела та літературу подавати у загальному порядку нумерації з використанням верхнього індексу. Список використаних джерел подавати за вимогами ДСТУ ГОСТ 7.1 : 2006 "Бібліографічний запис. Бібліографічний опис. Загальні вимоги та правила складання".
   Стаття має містити анотацію та ключові слова українською та англійською або російською мовами на початку статті статі й після списку джерел.
   Відомості про автора (прізвище, ім’я, по батькові, науковий ступінь, звання, посада, місце роботи, контактний телефон, факс, e-mail, робочу або домашню адресу) подаються на окремому аркуші.
   Матеріали, що відповідають тематиці круглого столу та схвалені її оргкомітетом, будуть надруковані у третьому випуску наукового збірника "Наукові праці Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Серія: Бібліотекознавство. Книгознавство" (Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації Серія КВ № 13842)

Адреса:
Україна, 32300, м. Кам’янець-Подільський, вул.. Огієнка, 61, Наукова бібліотека
Факс: (03849) 3-07-83; тел.. 3-37-30; 3-38-75;
e-mail: biblioteka@kpdu.edu.ua; biblioteka-kpnu@rambler.ru

Координатори:
Прокопчук Віктор Степанович, директор наукової бібліотеки
тел. (03849) 3-37-30; моб.: 0964576009
Веселовська Оксана В’ячеславівна, вчений секретар наукової бібліотеки
тел..(03849) 3-38-75; моб.: 0987164329

Науково-практична конференція
"Комплектування бібліотечних фондів ВНЗ - сучасні технології та вимоги часу"

ПРОГРАМА
16 березня

Пленарне засідання
10-00 Відкриття науково-практичної конференції

Вступне слово. Шляхи розвитку інформаційної системи Хмельницького кооперативного торговельно-економічного інституту – Кулик Володимир Миколайович, перший проректор ХКТЕІ, кандидат технічних наук, доцент кафедри зв’язку та автоматизованих систем управління

Діяльність бібліотеки ВНЗ в сучасних умовах – Кабачинський Микола Ілліч,
проректор з наукової роботи, доктор історичних  наук, професор

Роль бібліотеки у забезпеченні навчально-виховного процесу вищого навчального закладу –
Дика Любов Леонтіївна, керівник відділу наукової роботи, кандидат філософських наук

Хмельницьке методичне об’єднання бібліотек ВНЗ – реалії та перспективи –
Айвазян Олена Борисівна, директор НБ Хмельницького національного університету

Сучасні технології комплектування фондів бібліотек вишів –
Івах Ольга Станіславівна, директор бібліотеки ХКТЕІ

Позиціонування бібліотеки як регіонального та глобального інформаційного центру –
Синиця Надія Миколаївна, директор Хмельницької обласної універсальної наукової бібліотеки ім.. М.Островського

Дарування – важливий напрям формування бібліотеки -
Прокопчук Віктор Степанович, директор НБ Кам'янець-Подільського національного університету ім. І. Огієнка

Комплектування бібліотечних фондів академічної бібліотеки:
історія і сучасність – Дитинник Людмила Вікторівна, директор бібліотеки Хмельницької гуманітарно-педагогічної академії

Особливості формування бази даних Електронна бібліотека в книгозбірнях ВНЗ –
Таланчук Оксана Болеславівна, завідувачка відділу  електронної бібліотеки НБ Хмельницького національного університету

Управління колекцією електронних ресурсів у науковій бібліотеці Кам'янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка -
Шахова Мирослава Іванівна, завідувачка комп’ютерного читального залу НБ Кам'янець-Подільського національного університету ім. І. Огієнка

Комплектування бібліотечного фонду як основа бібліотечно-інформаційного забезпечення самостійної роботи студентів у ВНЗ –
Підгурська Наталія Миколаївна, бібліотекар бібліотеки Хмельницької гуманітарно-педагогічної академії

Діяльність наукової бібліотеки Кам'янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка в сучасних умовах -
Бунда Валентина Михайлівна, заступник директора НБ Кам'янець-Подільського національного університету ім. І. Огієнка

Систематизація та індексування – важливі етапи наукової обробки документів –
Луцюк Світлана Василівна, головний бібліотекар відділу комплектування та наукової обробки документів НБ Хмельницького національного університету

Видавнича діяльність наукової бібліотеки Кам'янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка -
Веселовська Оксана В’ячеславівна, вчений секретар НБ Кам'янець-Подільського національного університету ім. І.Огієнка

Авторське право у використанні електронних видань -
Кантлін Світлана Олександрівна, завідувачка  відділу інформаційних технологій та комп’ютерного забезпечення НБ Кам'янець-Подільського національного університету ім. І.Огієнка

16-00  Екскурсія по бібліотеці Хмельницького кооперативного торговельно-економічного інституту

17 березня

Продовження конференції

Наукова обробка та систематизація документів в бібліотеці вишу -
Соловйова Наталія Олександрівна, завідувачка сектора наукової обробки літератури відділу комплектування та наукової обробки літератури; Литвиненко Олеся Валеріївна, завідувачка відділу комплектування та наукової обробки літератури НБ Кам'янець-Подільського національного університету ім. І. Огієнка

Проблеми формування фондів бібліотек вищих навчальних закладів на сучасному етапі –
Фоміних Валентина Василівна, завідувачка  відділу комплектування та наукової обробки документів НБ Хмельницького національного університету

Впровадження новітніх інформаційних технологій в практику роботи бібліотеки Хмельницького політехнічного коледжу з організації бібліотечних фондів –
Фастішевська Клавдія Михайлівна, директор бібліотеки ХПК

Автоматизована база даних "Книгозабезпеченість навчальних дисциплін НБ ХНУ" - основа інформаційного забезпечення навчального процесу ВНЗ -
Мартинюк Світлана Борисівна, завідувачка сектора відділу комплектування та наукової обробки документів НБ Хмельницького національного університету

Книгозабезпеченість навчального процесу в умовах інформатизації –
Вінскевич Алла Йосипівна, завідувачка відділу комплектування та наукової обробки літератури НБ Хмельницького університету управління і права

Роль моніторингу книгозабезпеченості в сучасних умовах -
Клімчук Тетяна Петрівна, бібліотекар ІІ категорії відділу комплектування та наукової обробки літератури НБ Кам'янець-Подільського національного університету ім. І. Огієнка

Довідковий фонд наукової бібліотеки Кам'янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка та його використання -
Опря Тамара Миколаївна, завідувач науково-бібліографічного відділу НБ Кам'янець-Подільського національного університету ім. І. Огієнка

12-30 Круглий стіл "Особливості роботи бібліотек методичного об’єднання в рамках проекту "Зведений електронний каталог бібліотек Хмельницької області" - Глухенька Валентина Олексіївна, заступник директора з питань автоматизації НБ ХНУ

15-00    Підведення підсумків конференції


Фотозвіт конференції


Науково-практичний семінар
"Основи бібліотечної інноватики"

14 квітня

10-00  Відкриття науково-практичного семінару

       Вступне слово. Інноваційна діяльність - стратегічний напрям розвитку бібліотеки ВЗО - Айвазян Олена Борисівна, директор наукової бібліотеки Хмельницького національного університету

       Бібліотечна інноватика як теорія бібліотечних змін. Висвітлення інновації, вже запровадженої у бібліотеках об'єднання:

 • НБ Хмельницького національного університету
 • НБ Кам'янець-Подільського національного університету ім. І.Огієнка
 • НБ Подільського державного аграрно-технічного університету
 • НБ Хмельницького університету управління і права

12-00  Перерва

12-30  Продовження роботи семінару

Бібліотечна інноватика як теорія бібліотечних змін. Висвітлення інновацій, запроваджених у бібліотеках об'єднання:

 • Бібліотеці Хмельницької гуманітарно-педагогічної академії
 • Бібліотеці Хмельницького кооперативного торговельно-економічного інституту

Нові бібліотечні послуги та сервісні інновації: пошук можливостей (за результатами аналізу анкетного опитування працівників бібліотек методичного об'єднання "Готовність бібліотекарів до змін та оцінка стану інноваційної діяльності бібліотеки") - Мацей Оксана Олександрівна, завідувачка науково-методичного відділу НБ ХНУ

15-00 - 16-00 Обідня перерва

16-00 Ознайомлення представників бібліотек з інноваційними технологіями структурних підрозділів НБ ХНУ. Екскурсія по науковій бібліотеці ХНУ

15 квітня

10-00   Продовження роботи семінару

        Практичні заняття.

        Представлення та обговорення домашніх завдань. Презентація плану інновації, розробленої в бібліотеках об'єднання:

 • НБ Хмельницького національного університету
 • НБ Кам'янець-Подільського національного університету ім. І.Огієнка
 • НБ Подільського державного аграрно-технічного університету
 • НБ Хмельницького університету управління і права
 • Бібліотеці Хмельницької гуманітарно-педагогічної академії
 • Бібліотеці Хмельницького кооперативного торговельно-економічного інституту

12-00  Перерва

12-30   Продовження роботи семінару

        Обговорення спільних інноваційних проектів

15-00  Підведення підсумків семінару

Фотозвіт семінару
Науково-практичний семінар
"Краєзнавство – шлях до формування позитивного іміджу бібліотек ВНЗ",
присвячений Всеукраїнському дню бібліотек


Програма

   Теми доповідей:
1. Концепція національного виховання студентської молоді Хмельницького національного університету - Айвазян Олена Борисівна, директор наукової бібліотеки Хмельницького національного університету
2. Організація краєзнавчої роботи в бібліотеці: різноманіття форм і методів, співвідношення традицій та інновацій - Мацей Оксана Олександрівна, завідувачка науково-методичного відділу НБ ХНУ
3. Краєзнавчі електронні ресурси на сайтах бібліотек - Таланчук Оксана Болеславівна, завідуюча відділом електронної бібліотеки
4. Координація діяльности бібліотек Хмельниччини по формуванню краєзнавчих документальних та електронних ресурсів - Драчук Раїса Василівна, завідувачка відділу збереження фондів НБ ХНУ
5. Наукова діяльність в області краєзнавства: вдосконалення дослідної та пошукової роботи НБ ХНУ - Великосельська Ольга Михайлівна, вчений секретар НБ ХНУ 

Науково-практична конференція
"Гуманізація освіти та традиції просвітництва в
бібліотеках ВЗО Хмельниччини"

7-8 квітня 2009 року

Програма (7 квітня)
 1. Вступне слово.Роль вузівської бібліотеки у формуванні професійної компетентності майбутніх менеджерів освіти - Берека Віктор Євгенович, ректор Хмельницької гуманітарно-педагогічної академії
 2. Вплив засобів масової інформації на формування   особистості майбутнього педагога - Плахтій Валентина Іванівна – проректор з виховної роботи Хмельницької гуманітарно-педагогічної академії
 3. Бібліотека Хмельницької гуманітарно-педагогічної академії сьогодні та перспективи її розвитку - Дитинник Людмила Вікторівна, директор бібліотеки ХГПА
 4. Сприяння освітньому та виховному процесам, як домінуюча функція бібліотеки ВНЗ - Айвазян Олена Борисівна, директор наукової бібліотеки Хмельницького національного університету
 5. Основні напрямки просвітницької роботи публічних бібліотек Хмельницької області на сучасному етапі - Чабан Катерина Анатоліївна,головний спеціаліст управління культури, туризму і курортів ОДА
 6. Публічні бібліотеки в інформаційній інфраструктурі області - Синиця Надія Миколаївна, директор Хмельницької обласної універсальної наукової бібліотеки ім. М.Островського
 7. Наукова бібліотека КПНУ ім. І.Огієнка - важливий центр інформаційної і просвітницької роботи на Поділлі - Прокопчук Віктор Степанович, директор НБ КПНУ ім. І.Огієнка, професор, Філінюк Любов Феодосіївна, вчений секретар НБ КПНУ
 8. Роль бібліотеки в реформаційних процесах вищої освіти на сучасному етапі - Шоробура Інна Михайлівна, перший проректор Хмельницької гуманітарно-педагогічної академії
 9. Культурно-просвітницька та виховна робота бібліотеки ХГПА - Ісаєнко Галина Йосипівна, бібліотекар читального залу ХГПА
 10. Модернізація бібліотечного обслуговування юнацтва: реалії та перспективи - Таньчук Тамара Миколаївна, директор Хмельницької обласної бібліотеки для юнацтва
 11. Екологічна просвіта як фактор розвитку екологічної культури студентської молоді - Панасюк Татьяна Генадіївна, завідувачка відділу обслуговування в читальних залах НБ ХНУ
 12. Плекаємо особистість за допомогою української класики (з досвіду роботи просвітницького сектору НБ ХНУ) - Іщенко Людмила Іллівна, завідувач сектора просвітницької роботи НБ ХНУ
 13. Наукова бібліотека ХНУ як осередок духовного і культурного розвитку особистості - Драчук Раїса Василівна, завідувачка відділу літератури гуманітарного профілю НБ ХНУ
 14. Місце бібліотеки ВНЗ в системі національно-патріотичного виховання молоді -Фастишевська Клавдія Михайлівна, завідувач бібліотеки Хмельницького обласного базового політехнічного коледжу
 15. Бібліотека інституту: новий рівень розвитку - Івах Ольга Станіславівна, завідуюча бібліотекою Хмельницького кооперативного торговельно-економічного інституту
 16. Місія освіти ХХІ століття та роль бібліотеки університету у вихованні духовно багатої особистості - Петрицька Валентина Михайлівна, головний бібліотекар НМВ НБ ХНУ  
 17. Літературно-науковий вісник як орган популяризації поетичної творчості в роки Української революції (1917-1919) - Телячий Юрій Васильович, проректор з науково-педагогічної роботи Хмельницької гуманітарно-педагогічної академії
 18. Бібліотека ВНЗ як осередок духовного і культурного розвитку особистості- Малина Лідія Іванівна, директор наукової бібліотеки Подільського державного аграрно-технічного університету

16.30 - 17.00 екскурсія по Хмельницькій гуманітарно-педагогічній академії

8 квітня

 1. Роль електронних бiблiотек у формуваннi освiтнього середовища унiверситету - Таланчук Оксана Болеславівна, завідуюча відділом електронної бібліотеки НБ ХНУ
 2. Бібліографічний опис: особливості і зміни відповідно до нового держстандарту - Прокопчук Віктор Степанович, директор НБ КПНУ ім. І.Огієнка, професор
 3. Шляхи підвищення іміджу університетської бібліотеки в сучасних умовах (на прикладі НБ ХНУ) - Мацей Оксана Олександрівна, завідувачка науково-методичного відділу НБ ХНУ
 4. Корпоративна діяльність бібліотек ВНЗ - Фоміних Валентина Василівна, зав. відділом технічного та інформаційного комп'ютерного забезпечення НБ ХНУ
 5. Аспекти діяльності сучасної бібліотеки - Бунда Валентина Михайлівна, заступник директора НБ КПНУ ім. І.Огієнка 
 6. Збереження бібліотечно-інформаційних ресурсів - місія бібліотек ХХІ століття - Марчак Татьяна Федорівна, завідувачка відділу обслуговування на абонементах НБ ХНУ
 7. Довідково-бібліографічне видання "Календар знамених і пам'ятних дат КПНУ ім. І.Огієнка": досвід створення і використання - Опря Тамара Миколаївна, зав науково-бібліографічним відділом НБ КПНУ ім. І.Огієнка
 8. Шляхи використання електронних ресурсів у довідково-бібліографічному обслуговуванні НБ ХНУ - Бичко Оксана Миколаївна, завідуюча інформаційно-бібліографічного відділу
 9. Традиційні напрямки та сучасні пріоритети формування та використання фонду наукових документів в бібліотеці ХНУ - Макутра Валентина Олександрівна, завідувачка відділу комплектування та наукової обробки документів НБ ХНУ
 10. Бібліотечне краєзнавство та історико-культорологічні дослідження - Пархоменко Валентина Михайлівна, провідний бібліограф НБ КПНУ ім. І.Огієнка
 11. Збереження фондів у бібліотеках ВНЗ: традиції та нові підходи - Яковлева Людмила Василівна, завідувачка відділу збереження фондів НБ ХНУ

12.00 - 13.00 - Майстер-клас. Годинна актуальних повідомлень "Великий маг України", до 200-річчя від дня народження М.В.Гоголя - Іщенко Людмила Іллівна, завідувач сектора просвітницької роботи НБ ХНУ

15-00    Підведення підсумків конференції

фотозвіт конференції


Науково-практична конференція "Сучасні проблеми бібліотечної
діяльності ВНЗ в контексті переходу до інформаційного суспільства"
23 – 24 квітня 2008 року


Програма конференції (23 квітня)

1. Відкриття науково-практичної конференції, вступне слово
Олуйко Віталій Миколайович, ректор Хмельницького університету управління та права, професор, доктор наук з державного управління
2. Сучасні проблеми формування інформаційних ресурсів бібліотек вищих навчальних закладів України
Кириленко Олександр Григорович, директор наукової бібліотеки ім. Максимовича Київського національного університету ім. Т.Г.Шевченка
3. Бібліотеки вищої школи Хмельницького методичного об'єднання: нові технології та можливості в обслуговуванні користувачів
Айвазян Олена Борисівна, директор наукової бібліотеки Хмельницького національного університету
4. Історія бібліотеки ХУУП
Гошта Зінаїда Григорівна, директор наукової бібліотеки Хмельницького університету управління та права
5. Про стан і перспективи розвитку публічних бібліотек Хмельницької області
Чабан Катерина Анатолівна, головний спеціаліст управління культури, туризму і курортів облдержадміністрації
6. Регіональні краєзнавчі ресурси: бібліотечний аспект
Синиця Надія Миколаївна, директор Хмельницької обласної універсальної наукової бібліотеки ім. М.Островського
7. Основні напрями наукової роботи НБ КПНУ
Прокопчук Віктор Степанович, директор наукової бібліотеки Кам'янець-Подільського національного університету, к. іст. наук, професор
8. Організація та управління електронними ресурсами бібліотек ВНЗ в сучасному інформаційному середовищі
Глухенька Валентина Олексіївна, заступник директора НБ ХНУ
9. Електронні ресурси бібліотеки як складова частина інформаційно-освітнього простору університету
Синиця Ольга Вікторівна, провідний спеціаліст комп'ютерної техніки НБ ХУУП
10. Веб-сайт як інструмент бібліотечно-інформаційного обслуговування НБ ХНУ в умовах запровадження новітніх технологій
Петрицька Валентина Михайлівна, вчений секретар НБ ХНУ
11. Електронна бібліотека ВНЗ: реалії та нові перспективи
Таланчук Оксана Болеславівна, завідуюча відділом електронної бібліотеки НБ ХНУ
12. Організація служби електронного замовлення та електронної доставки документа у бібліотеці ВНЗ
Фоміних Валентина Василівна, зав.відділом інформаційних технологій і комп'ютерного забезпечення НБ ХНУ
13. Вітруальне обслуговування користувачів бібліотеки ХНУ: здобутки та перспективи
Бичко Оксана Миколаївна, завідуюча інформаційно-бібліографічним відділом НБ ХНУ
14. Методична робота як управління змінами в бібліотеці (на прикладі НБ ХНУ)
Мацей Оксана Олександрівна, завідуюча науково-методичним відділом НБ ХНУ
15. Управління процесами обслуговування користувачів в умовах інформатизації бібліотеки
Галецька Надія Олександрівна, завідуюча абонементом НБ ХУУП
16. Автоматизована книговидача на абонементі
Марчак Тетяна Федорівна, зав.відділом обслуговування на абонементах НБ ХНУ
17. Виховна і просвітницька діяльність ВНЗ
Грищенко Мальвина Петрівна, завідуюча читальним залом НБ ХУУП
18. Формування морально-етичної культури особистості в бібліотеках ВНЗ
Дитинник Людмила Вікторівна, завідуюча бібліотекою ХГПА
19. Виховна і просвітницька діяльність бібліотеки ВНЗ (на прикладі роботи сектору просвітницької роботи НБ ХНУ)
Лєдєньова Наталія Дмитрівна, зав.сектором просвітницької роботи НБ ХНУ

Програма конференції (24 квітня)

10-00 - Круглий стіл з питань впровадження ДСТУ ГОСТ 7.1 : 2006 "Бібліографічний запис. Бібліографічний опис"
Екскурсія по науковій бібліотеці Хмельницького університету управління та права, Гошта Зінаїда Григорівна, директор наукової бібліотеки Хмельницького університету управління та права
15-00 - Підведення підсумків конференції


фотозвіт конференції


Міжнародна науково–практична конференція
"Бібліотека вищого навчального закладу – центр науково-інформаційного забезпечення
підготовки національних кадрів"
19-21 вересня 2007 р.


Програма конференції

Відкриття науково-практичної конференції, Завальнюк О.М., ректор Кам'янець-Подільського державного університету
Степан Сірополко і розвиток бібліотеки Кам'янець-Подільського державного українського університету (1919 – 1920), Завальнюк О.М., ректор Кам'янець-Подільського державного університету
Шляхи розвитку бібліотеки ВНЗ в умовах інформаційного суспільства, Кириленко О.Г., к.і.наук, директор НБ ім. М.Максимовича Київського національного універсиету ім. Т. Г. Шевченка
Теоретические взгляды Льва Быковского в контексте развития всемирной науки о книге, Лелікова Н.К., д.і. наук, зав. відділом бібліографії і бібліотекознавстава РНБ (м. Санкт-Петербург)
Книга творить людину, Ляхоцький В.П., завідувач кафедри соціології НМУ ім. О.О.Богомольця, д.і. наук (м. Київ)
Основні напрямки наукової діяльності С.О.Сірополка, Ківшар Т.І., д.і. наук, професор, старший співробітник Інституту біографічних досліджень НБУВ (м.Київ)
Методичні засади розвитку педагогічних бібліотек як спеціальних у науковому доробку С.Сірополка, Рогова П.І., к.і.наук, директор ДНПБ України ім. В.О.Сухомлинського Бібліотека Кам'янець-Подільського державного університету: етапи розвитку, стан і перспективи, Прокопчук В.С., к. і. наук, директор бібліотеки КПДУ
Презентація авторської школи риторики "Златоуст": п'ятитомного видання вибраних праць з риторики Галини Сагач, Сагач Г.М, доктор педагогічних наук, професор, директор Центру риторики "Златоуст" МАУП (м.Київ)
Формування репертуару української книги з проблем культури та мистецтва (за матеріалами бібліотечного моніторингу), Костенко М.С., викладач кафедри документальних комунікацій Рівненського ДГУ
Довідково-бібліографічні видання інформаційно-бібліографічного відділу бібліотеки Кам'янець-Подільського державного університету, Опря Т.М., заввідділом наукової бібліографії бібліотеки КПДУ
Університетська книгозбірня як частина єдиного освітнього простору в історичній перспективі, Айвазян О.Б., директор НБ ХНУ
Інформаційно-аналітична діяльність в структурі підготовки фахівців бібліотечної справи, Сілкова Г.В., кандидат пед. наук, доцент кафедри документальних комунікацій Рівненського ДГУ
Бібліотека й університетська газета: грані співпраці, Гаврищук А.П., редактор газети "Студентський меридіан", доцент КПДУ
Аналіз діяльності бібліотеки КПДУ з інформаційної підтримки освіти та науки, Бунда В.М., заступник директора бібліотеки КПДУ
Актуальні аспекти формування засад бібліотечної етики, Никитюк С.С., викладач Кам'янець-Подільського училища культури
Бібліотечна рада університетської бібліотеки, Федорчук В.М., кандидат психологічних наук, , професор КПДУ
Бібліотеки Хмельниччини: нові умови, нові можливості, Синиця Н.М., директор Хмельницької ОУНБ
Організація та управління повнотекстовими базами даних бібліотек в сучасному інформаційному середовищі, Глухенька В.О., заступник директора НБ ХНУ
Інноваційні напрями роботи інформаційно-бібліографічного відділу Наукової бібліотеки Рівненського ДГУ, Трачук Л.Ф., аспірантка кафедри бібліотекознавства і бібліографії Рівненського ДГУ
Практична реалізація системи електронного документообігу на базі структурного пілрозділу ВНЗ, Карпюк Д.В., викладач кафедри документальних комунікацій Рівненського ДГУ
Інформаційні ресурси для реалізації інформаційно-аналітичної діяльності бібліотек освітянської мережі, Чеуренко Я.О., кандидат іст. наук, старший науковий співробітник ДНПБУ ім. В.Сухомлинського
Вплив бібліотечної інформації на навчально-виховний процес у вищому навчальному закладі, Бучковська О.Ю., викладач кафедри документальних комунікацій Рівненського ДГУ
Трансформація функцій університетської бібліотеки в контексті Болонського процесу, Булаєнко В.О., викладач Кам'янець-Подільського училища культури
Культурно-просвітницька робота бібліотеки КПДУ, Грінішина І.І., завідувачка читальним залом №1 бібліотеки КПДУ
Сучасний бібліотекар: нові технології – нові можливості, Огороднік Л.В., завідувачка абонементу фізико-математичного факультету бібліотеки КПДУ


Нарада-семінар "Бібліотеки вищих навчальних закладів
Київської зони сьогодні та перспективи їх розвитку"
21 - 25 березня 2005 року


Програма семінару
Відкриття наради та вступне слово. Скиба М.Є., ректор Хмельницького національного університету, професор, д.т.н.
Діяльність бібліотек вузів Київського зонального методичного об'єднання за рік, що минув.
Нестеренко В.Г., директор НБ Київського національного університету ім.Тараса Шевченка
Роль бібліотеки Хмельницького національного університету в інформаційній підтримці освіти та науки. Петрицька В.М., директор бібліотеки
Використання електронних ресурсів в інформаційно-бібліографічному обслуговуванні користувачів бібліотеки. Бичко О.М., зав. відділом бібліотеки ХНУ
Автоматизована система обслуговування користувачів бібліотеки ХНУ: поєднання власних продуктів з програмою "УФД/ Бібліотека". Глухенька В.О., гол. інженер бібліотеки
Інформаційно-бібліотечне обслуговування студентів бібліотеки Кам'янець-Подільського національного університету. Бунда В.М., заступник директора бібліотеки
Практика застосування обліку віртуальних користувачів інформації. Саприкін Г.А., директор Державної бібліотеки України для юнацтва, канд.пед.наук, доцент
Програма "Молодий спеціаліст ХХI століття" та її реалізація в бібліотеці Хмельницького національного університету. Василишина В.О., гол. бібліотекар бібліотеки
Штрих-кодові технології в АІБС "УФД / Бібліотека". Карпенко І.В. - голова Ради директорів ЗАТ "Український фондовий дім", канд.фіз.-мат. наук
Тематичний рубрикатор - ефективна система класифікації та пошуку документів в бібліотеці. Сергеєва Л.О., гол. бібліотекар бібліотеки ХНУ
Нетрадиційні форми культурно-просвітницької роботи бібліотеки технічного вузу.
Максимова Н.Ф., директор бібліотеки Українського держ. хіміко-технологічного ун-ту, м.Дніпропетровськ
Бібліотечне обслуговування та потреби вищого навчального закладу в сучасних умовах. Шпукал Л.І., директор бібліотеки Вінницького національного медичного університету
Бібліотека Державного агроекологічного університету як осередок науки, культури і знань.
Солодкова Л.О., директор бібліотеки, м. Житомир
Орієнтація на результат: аспекти діяльності методичної служби бібліотеки ХНУ. Чабан К.А., зав.відділом бібліотеки
Діяльність бібліотеки Вінницького національного медичного університрету як методичного центру.
Струтинська Н.М., заст. директора бібліотеки
Організація книжкового фонду - запорука успішної роботи бібліотеки.
Фахрутдінова С.М., директор бібліотеки Національної металургійної академії, м.Дніпропетровськ

 

Науково- практична конференція "Трансформація ролі бібліотек в інформаційному суспільстві",
присвячена 40-річчю Бібліотеки ТУП


15-16 жовтня 2002 року

Доповіді і виступи:
ІЗ ДОСВІДУ БІБЛІОТЕКИ ТУП
1. Петрицька В. М., директор Бібліотеки ТУП.

Бібліотека- соціально значущий інформаційно-культурний центр вузу : історія та сучасність.
2. Глухенька В. О., заступник директора з питань автоматизації.
Проблеми управління електронними інформаційними ресурсами вузівської бібліотеки.
3. Айвазян О. Б., заступник директора з наукової роботи.
Роль інноваційних підходів в підвищенні кваліфікацї бібліотечного персоналу. 4. Тітова Т. В., зав. відділом комплектування.
Зміна технологічного середовища відділу комплектування літератури в умовах комп’ютеризації.
5. Яковлева Л. В., зав. відділом наукової обробки літератури.
Технологічні особоливості процесу обробки документів при переході від ручної до автоматизованої технології.
6. Нагорняк Н. П., зав. сектором автоматизованого обліку читачів.

Формування електронної ресурсної бази обслуговування користувачів Бібліотеки ТУП.
7. Великосельська О. М., зав. відділом економічної літератури.
Інноваційні процеси в обслуговуванні читачів бібліотеки в аспекті впровадження комп’ютерних технологій.
8. Бичко О. М., зав. інформаційно-бібліографічним відділом.
Формування інформаційної культури користувачів в умовах автоматизації Бібліотеки ТУП.
9. Василишина В. О., гол. бібліотекар, Чернишова Т.М., бібліотекар.

Діяльність сфери Пабліситі в бібліотеці університету.
10. Драчук Р. В., зав. відділом гуманітарних наук.

Місце вузівської бібліотеки в гуманізації навчання та у виховному процесі вузу.
11. Сергійчук В. І., бібліотекар 1 категорії науково-методичного відділу.

Якість бібліотечного обслуговування – очима читачів ( за підсумками анкетного опитування 2002 року).
12. Гаценко І. М., зав. відділом книгозбереження.
До питання про стан збереження фондів Бібліотеки ТУП : проблеми та перспективи.
13. Юглічек О. В., зав. відділом автоматизації.

Дотримання авторського права і захист інтелектуальної власності : чесна поведінка в електронних і гібридних службах.
14. Чабан К. А., зав. науково-методичним відділом.

Дослідження бібліотечного колективу – дієвий інструмент менеджменту Бібліотеки ТУП.

НАШІ ГОСТІ:

15. Величко Т. В., заступник директора бібліотеки Українського державного морського технічного університету ім. адм. Макарова.

Використання Інтернет-технологій в роботі бібліотеки УДМТУ.
16. Шишка О. В., голова секції по запровадженню інноваційних технологій НМБК, директор НТБ НУ "Львівська політехніка".

Автоматизація бібліотек України : досвід та перспективи.
17. Михайлова С. Р., заступник директора Хмельницької ОУНБ ім. М.Островського.

Інформаційна та соціальна діяльність Хмельницької ОУНБ.
18. Синиця Н. М., заступник директора Хмельницької ОУНБ ім. М.Островського.

Інтернет як комунікативний засіб для бібліотечних працівників.
19. Таньчук Т.М, директор обласної бібліотеки для юнацтва, Хмельницький.
Формула успіху обласної бібліотеки для юнацтва.
20. Тарчевська В. Б., заступник директора Хмельницької ОЮБ.
Духовний світ і читацькі запити молоді Хмельниччини.
21. Лозовий В .С., зав. бібліотекою Кам’янець-Подільського державного педагогічного університету.

Робота з читачами в бібліотеці Кам’янець-Подільського університету в період революції 1917-1920 років.
22.
Швець О. М., провідний методист бібліотеки Кам’янець-Подільського державного педагогічного університету.
З турботою про читача (з досвіду роботи бібліотеки Кам’янець-Подільського державного педагогічного університету).


Науково - практична конференція "Інформаційні технології в бібліотеках вищих закладів освіти західного регіону:
нові рішення, осмислення підходів та проблеми.
18 – 19 жовтня 2001 р.


Програма  конференції
1. Бібліотека Технологічного університету Поділля на сучасному етапі. Петрицька В. М., директор Бібліотеки ТУП
2. Проблеми створення законодавчої бази бібліотечної діяльності. Цвіркун І.О., заст. дир. НБ ЛНУ ім. І.Франка
3. Використання можливостей програмної системи "УФД. Бібліотека" в автоматизованих технологіях Бібліотеки ТУП. Фоміних В.В., зав. сектором відділу автоматизації Бібліотеки ТУП
4. Ретроконверсія каталогів в Бібліотеці ТУП : технологія та організація. Рибалко Р.М., зав. методичним відділом Бібліотеки ТУП
5. Електронні технології в інформаційно – бібліографічному обслуговуванні Бібліотеки ТУП. Бичко О.М., зав. ІБВ Бібліотеки ТУП
6. Застосування штрихових кодів в бібліотечних технологіях. Глухенька В.О., заст. дир. з автоматизації  Бібліотеки ТУП
7. Міжнародна конференція "Крим – 2001" : інформаційний огляд. Шишка О.В., директор НТБ Державного Університету "Львівська політехніка".
8. Методична та маркетингова діяльність Бібліотеки ТУП. Чабан К.А., гол. б-р метод. відділу Бібліотеки ТУП
9. Система "ГАЛС" : шляхи впровадження в роботу НБ НЛУ ім.І.Франка. Фургала Ю., дир. фірми "ЦЕНІТЕКС".

Семінар "Бібліотеки - центри науково-інформаційних ресурсів ХХІ століття"
5 квітня 2001р.


Програма семінару

1. Інформаційне суспільство та майбутнє бібліотек. Петрицька В.М., директор бібліотеки
2. Корпоративна діяльність бібліотек – шлях у нове тисячоліття. Рибалко Р.М., зав. метод. відділом
3. Створення гібридної бібліотеки. Глухенька В.О., заст. дир. з питань автоматизації
4. Шляхи використання електронних ресурсів в Бібліотеці ТУП. Бичко О.М., зав. сектором ІБВ
5. Програмне забеспечення "УФД.Бібліотека". Костюк О.О., інженер – програміст
6. Професія :фахівець бібліотечного та інформаційного сервісу. Чабан К.А., гол. б-р метод. відділу
7. "Професійний бібліотечний рух: назустріч змінам бібліотечно – інформаційного середовища".
Інформація про звітно – виборчу конференцію УБА 22-23 березня 2001р. Айвазян О.Б., заступник директора, член Президії УБА

Науково -практична конференція "Вузівська бібліотека в епоху електронних комунікацій"
3 жовтня 2000р.  

 Програма науково-практичної конференції

1.Державна інформаційна політика і бібліотеки. Петрицька В.М., директор Бібліотеки ТУП
2.Впровадження нових інформаційних технологій в бібліотеціТехнологічного університету Поділля. Айвазян О.Б., заступник директора
3.Комп’ютеризація бібліографічної діяльності. Дишель А.О., зав. інформаційно-бібліографічним відділом
4.WEB-сайт бібліотеки Технологічного університету Поділля. Глухенька В.О., заст. дир. з автоматизації
5.Про комп’ютерний етичний кодекс. Домінюк К.В., інженер – системотехнік
6.Комп’ютеризація в бібліотеці Технологічного університету Поділля : думки читачів : підсумки анкетного опитування. Рибалко Р.М., гол. бібліотекар

Науково-теоретична конференція "Бібліотечне спілкування та етика бібліотекаря"
 30 вересня 1999р.


 Тематика доповідей науково – теоретичної конференції

1.Педагогічні аспекти бібліотечної професії Іщенко Л.І., зав. сектором просвітницької роботи
2.Основні риси бібліотекаря. Беймук Н.З.,зав. художнім абонементом
3.Бібліотечна етика. Мацей О.О., бібліотекар 1 категорії
4.Соціально – психологічний клімат бібліотечного колективу. Сергеєва Л.О., пров. бібліотекар
5.Етика керівника. Дишель А.О., зав. інформаційно – бібліографічним відділом
6.Бібліотекарі про себе : Підсумки анкетного опитування бібліотекарів ТУП. Рибалко Р.М., головний бібліотекар


 
Наші координати: м.Хмельницький
вул. Кам'янецька 110/1
тел.: 77-30-38;
e-mail